Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


artikkelit:arkeologinen-kulttuuriperintö

Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

Both sides previous revision Edellinen revisio
artikkelit:arkeologinen-kulttuuriperintö [2017/02/10 14:44]
Helena Ranta [Lähteet]
artikkelit:arkeologinen-kulttuuriperintö [2017/02/10 15:00] (nykyinen)
Helena Ranta [Arkeologinen kulttuuriperintö]
Rivi 6: Rivi 6:
 Kiinteät muinaisjäännökset ovat keskeinen osa arkeologista kulttuuriperintöämme ja ne on rauhoitettu muinaismuistolailla muistoina Suomen aikaisemmasta asutuksesta((muinaismuistolaki)). Arkeologiseen kulttuuriperintöön kuuluu myös sellaisia rakenteita ja paikkoja, joita Museoviraston linjauksen mukaisesti ei lueta muinaismuistolain tarkoittamiin kiinteisiin muinaisjäännöksiin,​ mutta joiden säilyttämistä pidetään perusteltuna niiden historiallisen merkityksen ja kulttuuriperintöarvojen vuoksi. Tällaisia kulttuuriperintökohteita voidaan esittää säilytettäväksi esimerkiksi kaavoituksen keinoin.((ks. esim. Suomen arkeologisten kenttätöiden laatuohjeet 2016: 6))  Kiinteät muinaisjäännökset ovat keskeinen osa arkeologista kulttuuriperintöämme ja ne on rauhoitettu muinaismuistolailla muistoina Suomen aikaisemmasta asutuksesta((muinaismuistolaki)). Arkeologiseen kulttuuriperintöön kuuluu myös sellaisia rakenteita ja paikkoja, joita Museoviraston linjauksen mukaisesti ei lueta muinaismuistolain tarkoittamiin kiinteisiin muinaisjäännöksiin,​ mutta joiden säilyttämistä pidetään perusteltuna niiden historiallisen merkityksen ja kulttuuriperintöarvojen vuoksi. Tällaisia kulttuuriperintökohteita voidaan esittää säilytettäväksi esimerkiksi kaavoituksen keinoin.((ks. esim. Suomen arkeologisten kenttätöiden laatuohjeet 2016: 6)) 
  
-Euroopan arkeologista kulttuuriperintöä koskevan Vallettan eli Maltan sopimuksen mukaan arkeologiseen kulttuuriperintöön ​kuuluu ​myös arkeologisten kohteiden ympäristö sekä arkeologinen tutkimus- ja arkistoaineisto((Vallettan sopimus; ​Eurooppalaisen kulttuuriperintöpolitiikan sanasto)). Laajassa merkityksessään arkeologinen kulttuuriperintö käsittää muutakin kuin menneisyyden aineelliset jäännökset. Kulttuuriperintö on aina myös aineetonta: sosiaalisia,​ kulttuurisia ja poliittisia prosesseja sekä näiden tuloksena syntyneitä merkityksiä ja identiteettejä.((Enqvist 2014.))+Arkeologisten kohteiden ympäristö kuuluu ​Euroopan arkeologista kulttuuriperintöä koskevan Vallettan eli Maltan sopimuksen mukaan arkeologiseen kulttuuriperintöön((Vallettan sopimus)) – eurooppalaisen kulttuuriperintöpolitiikan sanaston mukaan ​myös arkeologinen tutkimus- ja arkistoaineisto.((Eurooppalaisen kulttuuriperintöpolitiikan sanasto)). Laajassa merkityksessään arkeologinen kulttuuriperintö käsittää muutakin kuin menneisyyden aineelliset jäännökset. Kulttuuriperintö on aina myös aineetonta: sosiaalisia,​ kulttuurisia ja poliittisia prosesseja sekä näiden tuloksena syntyneitä merkityksiä ja identiteettejä.((Enqvist 2014.))
  
 Tässä oppaassa arkeologisesta kulttuuriperinnöstä kuvataan maastossa säilyneitä arkeologisia kohteita ja fyysisiä jäännöksiä. Vaikka arkistoaineistoa ja arkeologista esineistöä ei esitellä oppaassa omina kokonaisuuksinaan,​ ne ovat kuitenkin välillisesti olennainen osa kohdekuvauksia. Kenttätöistä laaditut tutkimuskertomukset ja arkeologiset kokoelmat on perusta, johon kaikki arkeologinen tietämyksemme perustuu. Tässä oppaassa arkeologisesta kulttuuriperinnöstä kuvataan maastossa säilyneitä arkeologisia kohteita ja fyysisiä jäännöksiä. Vaikka arkistoaineistoa ja arkeologista esineistöä ei esitellä oppaassa omina kokonaisuuksinaan,​ ne ovat kuitenkin välillisesti olennainen osa kohdekuvauksia. Kenttätöistä laaditut tutkimuskertomukset ja arkeologiset kokoelmat on perusta, johon kaikki arkeologinen tietämyksemme perustuu.
artikkelit/arkeologinen-kulttuuriperintö.txt · Viimeksi muutettu: 2017/02/10 15:00 / Helena Ranta