Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


artikkelit:kronologia

Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

Both sides previous revision Edellinen revisio
Seuraava revisio
Edellinen revisio
Viimeisin revisio Both sides next revision
artikkelit:kronologia [2017/01/18 09:47]
Veli-Pekka Suhonen
artikkelit:kronologia [2018/10/23 10:13]
Helena Ranta
Rivi 2: Rivi 2:
  
  
-Arkeologisessa aineistossa on mahdollista erottaa esineiden kuten esimerkiksi saviastioiden ja alueellisten ilmiöiden vertailun perusteella ajallisia ryhmiä, periodeja. Peräkkäiseen aikajärjestykseen sijoitettuna ne muodostavat suhteellisia kronologioita,​ eli ilmaisevat, onko tarkasteltava kohde vanhempi tai nuorempi kuin jokin toinen. ​Luonnotieteellisten ​ajoitusmenetelmien,​ etenkin radiohiilimenetelmän avulla saadut tarkat ikäykset ovat mahdollistaneet periodien ajoittamisen ja siten myös absoluuttisten eli vuosilukuina ilmaistavien kronologioiden luomisen.((Carpelan 2002: 18; Carpelan 2008: 259))+Arkeologisessa aineistossa on mahdollista erottaa esineiden kuten esimerkiksi saviastioiden ja alueellisten ilmiöiden vertailun perusteella ajallisia ryhmiä, periodeja. Peräkkäiseen aikajärjestykseen sijoitettuna ne muodostavat suhteellisia kronologioita,​ eli ilmaisevat, onko tarkasteltava kohde vanhempi tai nuorempi kuin jokin toinen. ​Luonnontieteellisten ​ajoitusmenetelmien,​ etenkin radiohiilimenetelmän avulla saadut tarkat ikäykset ovat mahdollistaneet periodien ajoittamisen ja siten myös absoluuttisten eli vuosilukuina ilmaistavien kronologioiden luomisen.((Carpelan 2002: 18; Carpelan 2008: 259))
  
-Arkeologisten periodien ajoitus vaihtelee paljon eri puolilla Suomea. Tiedot myös tarkentuvat jatkuvasti uusien tutkimustulosten perusteella. Arkeologisen kulttuuriperinnön oppaassa käytettävä kronologian perustuu vuonna 2015 ilmestyneeseen //​Muinaisuutemme jäljet// -julkaisuun. Kronologian kehyksenä on yleisesti maailmalla käytössä oleva periodisaatio,​ jota on muokattu niin, että se vastaa paremmin menneisyyden kulkua Suomen alueella:​((Haggrén, Georg & al. 2015: 14))+Arkeologisten periodien ajoitus vaihtelee paljon eri puolilla Suomea. Tiedot myös tarkentuvat jatkuvasti uusien tutkimustulosten perusteella. Arkeologisen kulttuuriperinnön oppaassa käytettävä kronologian perustuu vuonna 2015 ilmestyneeseen //​Muinaisuutemme jäljet// -julkaisuun. Kronologian kehyksenä on yleisesti maailmalla käytössä oleva periodisaatio,​ jota on muokattu niin, että se vastaa paremmin menneisyyden kulkua Suomen alueella:​((Haggrén ​et al. 2015: 14))
  
  
Rivi 20: Rivi 20:
  
 **Neoliittisen kivikauden keramiikkatyylit** ​ **Neoliittisen kivikauden keramiikkatyylit** ​
-Vanhempi varhaiskampakeramiikka 5200 – 4450 eaa. +Vanhempi varhaiskampakeramiikka 5200–4450 eaa. 
-Säräisniemi 1 -keramiikka 5200 – 5350 eaa. +Säräisniemi 1 -keramiikka 5200–5350 eaa. 
-Varhainen asbestikeramiikka 4600 – 3850 eaa. +Varhainen asbestikeramiikka 4600–3850 eaa. 
-Nuorempi asbestikeramiikka 4450 – 4150 eaa. +Nuorempi asbestikeramiikka 4450–4150 eaa. 
-Jäkärlän keramiikka 4300 – 3900 eaa. +Jäkärlän keramiikka 4300–3900 eaa. 
-Tyypillinen kampakeramiikka 3900 – 3500 eaa. +Tyypillinen kampakeramiikka 3900–3500 eaa. 
-Myöhäiskampakeramiikka 3750 – 3250 eaa. +Myöhäiskampakeramiikka 3750–3250 eaa. 
-Kierikin keramiikka 3600 – 3100 eaa.  +Kierikin keramiikka 3600–3100 eaa.  
-Pöljän keramiikka 3250 – 2500 eaa. +Pöljän keramiikka 3250–2500 eaa. 
-Jysmän keramiikka 3250 – 2500 eaa. +Jysmän keramiikka 3250–2500 eaa. 
-Pyheensillan keramiikka 3200 – 2400 eaa.+Pyheensillan keramiikka 3200–2400 eaa.
 Nuorakeramiikka 2800/2700 – 2300 eaa. Nuorakeramiikka 2800/2700 – 2300 eaa.
 Kiukaisten keramiikka 2500/2300 – 1800/1500 eaa. Kiukaisten keramiikka 2500/2300 – 1800/1500 eaa.
Rivi 41: Rivi 41:
  
 **PRONSSIKAUSI (rannikko) (1700–500 eaa.)** **PRONSSIKAUSI (rannikko) (1700–500 eaa.)**
-Kiukaisten kulttuuri 2300 – 1500 eaa.  +Kiukaisten kulttuuri 2300–1500 eaa.  
-Vanhempi pronssikausi 1700 – 1100 eaa.+Vanhempi pronssikausi 1700–1100 eaa.
 Nuorempi pronssikausi 1100–500 eaa. Nuorempi pronssikausi 1100–500 eaa.
-Esiroomalainen rautakausi 500 – 1 eaa. +Esiroomalainen rautakausi 500–1 eaa. 
-Vanhempi roomalainen rautakausi 1 – 200 jaa. +Vanhempi roomalainen rautakausi 1–200 jaa. 
-Nuorempi roomalainen rautakausi 200 – 400 jaa.+Nuorempi roomalainen rautakausi 200–400 jaa.
  
 **Pronssi- ja varhaismetallikauden keramiikkatyylit** ​ **Pronssi- ja varhaismetallikauden keramiikkatyylit** ​
-Tekstiilikeramiikka 1900 – 100 eaa. +Tekstiilikeramiikka 1900–100 eaa. 
-(Rannikon) pronssikauden keramiikka 1500 – 500 eaa.+(Rannikon) pronssikauden keramiikka 1500–500 eaa.
 Morbyn keramiikka 800 eaa. – 300 jaa. Morbyn keramiikka 800 eaa. – 300 jaa.
 Säräisniemi 2 -keramiikka 1000 eaa. – 300 jaa. Säräisniemi 2 -keramiikka 1000 eaa. – 300 jaa.
-Anttilan keramiikka 1000 – 400 eaa.+Anttilan keramiikka 1000–400 eaa.
 Luukonsaaren keramiikka 1000 eaa. – 300 jaa. Luukonsaaren keramiikka 1000 eaa. – 300 jaa.
 Kjelmöyn keramiikka 500 eaa. – 300 jaa. Kjelmöyn keramiikka 500 eaa. – 300 jaa.
Rivi 62: Rivi 62:
  
 Varhaisrautakausi 500 eaa. – 375/400 jaa. Varhaisrautakausi 500 eaa. – 375/400 jaa.
-Esiroomalainen aika 500 eaa.– 0/50 jaa.+Esiroomalainen aika 500 eaa. – 0/50 jaa.
 Vanhempi roomalaisaika 0/50 – 150/200 jaa. Vanhempi roomalaisaika 0/50 – 150/200 jaa.
 Nuorempi roomalaisaika 150/200 – 375/400 jaa. Nuorempi roomalaisaika 150/200 – 375/400 jaa.
Rivi 80: Rivi 80:
  
 Länsi-Suomen keskiaika 1150/1200 – 1520 jaa. Länsi-Suomen keskiaika 1150/1200 – 1520 jaa.
-Itä-Suomen/​Karjalan keskiaika 1300 – 1520 jaa +Itä-Suomen/​Karjalan keskiaika 1300–1520 jaa. 
 +Varhaiskeskiaika n. 1100–1300 jaa. 
 +Sydän keskiaika n. 1300–1400 jaa. 
 +Myöhäiskeskiaika n. 1400–1520 jaa.
  
 **UUSI AIKA 1520 jaa. –** **UUSI AIKA 1520 jaa. –**
 +
 +Esiteollinen aika 1500-luku–1860-luku
  
 **VAASA-AIKA 1523–1617** **VAASA-AIKA 1523–1617**
Rivi 91: Rivi 95:
 Nuijasota 1596–1597 ​ Nuijasota 1596–1597 ​
  
-**SUURVALTA-AIKA 1617-1721**+**SUURVALTA-AIKA 16171721**
  
 Stolbovan rauha 1617 Stolbovan rauha 1617
Rivi 110: Rivi 114:
 Suomen sota 1808–1809 Suomen sota 1808–1809
 Krimin sota 1854–1855 Krimin sota 1854–1855
-Suuret nälkävuodet 1867–1868+Teollinen aika noin 1860– 
 +Suuret nälkävuodet 1867–1868 ​
  
-**ITSENÄISYYDEN AIKA 1917-**+**ITSENÄISYYDEN AIKA 1917**
  
 Ensimmäinen maailmansota 1914–1918 Ensimmäinen maailmansota 1914–1918
-Toinen maailmansota 1939-1945+Toinen maailmansota 19391945
 Kylmä sota 1945–1991 Kylmä sota 1945–1991
  
Rivi 122: Rivi 127:
  
  
-**Carpelan, Christian** 2002. Esihistorian vuosiluvut, ajoitukset ja kronologia, julkaisussa ​Grünthal, ​R. (toim.): //Ennen muinoin//. (Tietolipas 180). Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki: ​18–27.+**Carpelan, Christian** 2002. Esihistorian vuosiluvut, ajoitukset ja kronologia. Julkaisussa ​Grünthal, ​Riho. (toim.): //Ennen muinoin//: 18–27. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki
 + 
 +**Carpelan, Christian** 2008. Absoluuttinen ja suhteellinen ajoittaminen. Julkaisussa Haggrén, Georg & Halinen, Petri & Lavento, Mika & Raninen, Sami & Wessman, Anna//​Muinaisuutemme jäljet. Suomen esi- ja varhaishistoriaa kivikaudelta keskiajalle//:​ 259. Gaudeamus.  
 + 
 +**Haggrén, Georg & Halinen, Petri & Lavento, Mika & Raninen, Sami & Wessman, Anna** 2015 //​Muinaisuutemme jäljet. Suomen esi- ja varhaishistoriaa kivikaudelta keskiajalle//​. Gaudeamus. 
 + 
 +**Kallio, Veikko & Zetterberg, Seppo** (toim.) 2003. //Suomen historian pikkujättiläinen//,​ WSOY.
  
-**Carpelan, Christian** 2008. Absoluuttinen ja suhteellinen ajoittaminen,​ julkaisussa Halinen &. al: //Johdatus arkeologiaan//:​ 259. 
  
-**Haggrén, Georg & al.** 2015. //​Muinaisuutemme jäljet. Suomen esi- ja varhaishistoria kivikaudelta keskiajalle//​. 
  
artikkelit/kronologia.txt · Viimeksi muutettu: 2019/03/06 09:45 / Veli-Pekka Suhonen