Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


artikkelit:kronologia

Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

Both sides previous revision Edellinen revisio
Seuraava revisio
Edellinen revisio
artikkelit:kronologia [2017/01/18 10:08]
Helena Ranta
artikkelit:kronologia [2019/03/06 09:45]
Veli-Pekka Suhonen
Rivi 2: Rivi 2:
  
  
-Arkeologisessa aineistossa on mahdollista erottaa esineiden kuten esimerkiksi saviastioiden ja alueellisten ilmiöiden vertailun perusteella ajallisia ryhmiä, periodeja. Peräkkäiseen aikajärjestykseen sijoitettuna ne muodostavat suhteellisia kronologioita,​ eli ilmaisevat, onko tarkasteltava kohde vanhempi tai nuorempi kuin jokin toinen. ​Luonnotieteellisten ​ajoitusmenetelmien,​ etenkin radiohiilimenetelmän avulla saadut tarkat ikäykset ovat mahdollistaneet periodien ajoittamisen ja siten myös absoluuttisten eli vuosilukuina ilmaistavien kronologioiden luomisen.((Carpelan 2002: 18; Carpelan 2008: 259))+Arkeologisessa aineistossa on mahdollista erottaa esineiden kuten esimerkiksi saviastioiden ja alueellisten ilmiöiden vertailun perusteella ajallisia ryhmiä, periodeja. Peräkkäiseen aikajärjestykseen sijoitettuna ne muodostavat suhteellisia kronologioita,​ eli ilmaisevat, onko tarkasteltava kohde vanhempi tai nuorempi kuin jokin toinen. ​Luonnontieteellisten ​ajoitusmenetelmien,​ etenkin radiohiilimenetelmän avulla saadut tarkat ikäykset ovat mahdollistaneet periodien ajoittamisen ja siten myös absoluuttisten eli vuosilukuina ilmaistavien kronologioiden luomisen.((Carpelan 2002: 18; Carpelan 2008: 259))
  
-Arkeologisten periodien ajoitus vaihtelee paljon eri puolilla Suomea. Tiedot myös tarkentuvat jatkuvasti uusien tutkimustulosten perusteella. Arkeologisen kulttuuriperinnön oppaassa käytettävä kronologian perustuu vuonna 2015 ilmestyneeseen //​Muinaisuutemme jäljet// -julkaisuun. Kronologian kehyksenä on yleisesti maailmalla käytössä oleva periodisaatio,​ jota on muokattu niin, että se vastaa paremmin menneisyyden kulkua Suomen alueella:​((Haggrén, Georg & al. 2015: 14))+Arkeologisten periodien ajoitus vaihtelee paljon eri puolilla Suomea. Tiedot myös tarkentuvat jatkuvasti uusien tutkimustulosten perusteella. Arkeologisen kulttuuriperinnön oppaassa käytettävä kronologian perustuu vuonna 2015 ilmestyneeseen //​Muinaisuutemme jäljet// -julkaisuun. Kronologian kehyksenä on yleisesti maailmalla käytössä oleva periodisaatio,​ jota on muokattu niin, että se vastaa paremmin menneisyyden kulkua Suomen alueella:​((Haggrén ​et al. 2015: 14))
  
  
Rivi 20: Rivi 20:
  
 **Neoliittisen kivikauden keramiikkatyylit** ​ **Neoliittisen kivikauden keramiikkatyylit** ​
-Vanhempi varhaiskampakeramiikka 5200 – 4450 eaa. +Vanhempi varhaiskampakeramiikka 5200–4450 eaa. 
-Säräisniemi 1 -keramiikka 5200 – 5350 eaa. +Säräisniemi 1 -keramiikka 5200–5350 eaa. 
-Varhainen asbestikeramiikka 4600 – 3850 eaa. +Varhainen asbestikeramiikka 4600–3850 eaa. 
-Nuorempi asbestikeramiikka 4450 – 4150 eaa. +Nuorempi asbestikeramiikka 4450–4150 eaa. 
-Jäkärlän keramiikka 4300 – 3900 eaa. +Jäkärlän keramiikka 4300–3900 eaa. 
-Tyypillinen kampakeramiikka 3900 – 3500 eaa. +Tyypillinen kampakeramiikka 3900–3500 eaa. 
-Myöhäiskampakeramiikka 3750 – 3250 eaa. +Myöhäiskampakeramiikka 3750–3250 eaa. 
-Kierikin keramiikka 3600 – 3100 eaa.  +Kierikin keramiikka 3600–3100 eaa.  
-Pöljän keramiikka 3250 – 2500 eaa. +Pöljän keramiikka 3250–2500 eaa. 
-Jysmän keramiikka 3250 – 2500 eaa. +Jysmän keramiikka 3250–2500 eaa. 
-Pyheensillan keramiikka 3200 – 2400 eaa.+Pyheensillan keramiikka 3200–2400 eaa.
 Nuorakeramiikka 2800/2700 – 2300 eaa. Nuorakeramiikka 2800/2700 – 2300 eaa.
 Kiukaisten keramiikka 2500/2300 – 1800/1500 eaa. Kiukaisten keramiikka 2500/2300 – 1800/1500 eaa.
Rivi 41: Rivi 41:
  
 **PRONSSIKAUSI (rannikko) (1700–500 eaa.)** **PRONSSIKAUSI (rannikko) (1700–500 eaa.)**
-Kiukaisten kulttuuri 2300 – 1500 eaa.  +Kiukaisten kulttuuri 2300–1500 eaa.  
-Vanhempi pronssikausi 1700 – 1100 eaa.+Vanhempi pronssikausi 1700–1100 eaa.
 Nuorempi pronssikausi 1100–500 eaa. Nuorempi pronssikausi 1100–500 eaa.
-Esiroomalainen rautakausi 500 – 1 eaa. +Esiroomalainen rautakausi 500–1 eaa. 
-Vanhempi roomalainen rautakausi 1 – 200 jaa. +Vanhempi roomalainen rautakausi 1–200 jaa. 
-Nuorempi roomalainen rautakausi 200 – 400 jaa.+Nuorempi roomalainen rautakausi 200–400 jaa.
  
 **Pronssi- ja varhaismetallikauden keramiikkatyylit** ​ **Pronssi- ja varhaismetallikauden keramiikkatyylit** ​
-Tekstiilikeramiikka 1900 – 100 eaa. +Tekstiilikeramiikka 1900–100 eaa. 
-(Rannikon) pronssikauden keramiikka 1500 – 500 eaa.+(Rannikon) pronssikauden keramiikka 1500–500 eaa.
 Morbyn keramiikka 800 eaa. – 300 jaa. Morbyn keramiikka 800 eaa. – 300 jaa.
 Säräisniemi 2 -keramiikka 1000 eaa. – 300 jaa. Säräisniemi 2 -keramiikka 1000 eaa. – 300 jaa.
-Anttilan keramiikka 1000 – 400 eaa.+Anttilan keramiikka 1000–400 eaa.
 Luukonsaaren keramiikka 1000 eaa. – 300 jaa. Luukonsaaren keramiikka 1000 eaa. – 300 jaa.
 Kjelmöyn keramiikka 500 eaa. – 300 jaa. Kjelmöyn keramiikka 500 eaa. – 300 jaa.
Rivi 62: Rivi 62:
  
 Varhaisrautakausi 500 eaa. – 375/400 jaa. Varhaisrautakausi 500 eaa. – 375/400 jaa.
-Esiroomalainen aika 500 eaa.– 0/50 jaa.+Esiroomalainen aika 500 eaa. – 0/50 jaa.
 Vanhempi roomalaisaika 0/50 – 150/200 jaa. Vanhempi roomalaisaika 0/50 – 150/200 jaa.
 Nuorempi roomalaisaika 150/200 – 375/400 jaa. Nuorempi roomalaisaika 150/200 – 375/400 jaa.
Rivi 80: Rivi 80:
  
 Länsi-Suomen keskiaika 1150/1200 – 1520 jaa. Länsi-Suomen keskiaika 1150/1200 – 1520 jaa.
-Itä-Suomen/​Karjalan keskiaika 1300 – 1520 jaa. +Itä-Suomen/​Karjalan keskiaika 1300–1520 jaa. 
 +Varhaiskeskiaika n. 1100–1300 jaa. 
 +Sydänkeskiaika n. 1300–1400 jaa. 
 +Myöhäiskeskiaika n. 1400–1520 jaa. 
 +Kalmarin unioni 1397–1523 jaa. 
  
 **UUSI AIKA 1520 jaa. –** **UUSI AIKA 1520 jaa. –**
 +
 +Esiteollinen aika 1500-luku–1860-luku
  
 **VAASA-AIKA 1523–1617** **VAASA-AIKA 1523–1617**
Rivi 110: Rivi 115:
 Suomen sota 1808–1809 Suomen sota 1808–1809
 Krimin sota 1854–1855 Krimin sota 1854–1855
 +Teollinen aika noin 1860–
 Suuret nälkävuodet 1867–1868 ​ Suuret nälkävuodet 1867–1868 ​
  
Rivi 122: Rivi 128:
  
  
-**Carpelan, Christian** 2002. Esihistorian vuosiluvut, ajoitukset ja kronologia, julkaisussa ​Grünthal, ​R. (toim.): //Ennen muinoin//. (Tietolipas 180). Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki: ​18–27.+**Carpelan, Christian** 2002. Esihistorian vuosiluvut, ajoitukset ja kronologia. Julkaisussa ​Grünthal, ​Riho. (toim.): //Ennen muinoin//: 18–27. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki
 + 
 +**Carpelan, Christian** 2008. Absoluuttinen ja suhteellinen ajoittaminen. Julkaisussa Haggrén, Georg & Halinen, Petri & Lavento, Mika & Raninen, Sami & Wessman, Anna//​Muinaisuutemme jäljet. Suomen esi- ja varhaishistoriaa kivikaudelta keskiajalle//:​ 259. Gaudeamus.  
 + 
 +**Haggrén, Georg & Halinen, Petri & Lavento, Mika & Raninen, Sami & Wessman, Anna** 2015 //​Muinaisuutemme jäljet. Suomen esi- ja varhaishistoriaa kivikaudelta keskiajalle//​. Gaudeamus. 
 + 
 +**Kallio, Veikko & Zetterberg, Seppo** (toim.) 2003. //Suomen historian pikkujättiläinen//,​ WSOY.
  
-**Carpelan, Christian** 2008. Absoluuttinen ja suhteellinen ajoittaminen,​ julkaisussa Halinen &. al: //Johdatus arkeologiaan//:​ 259. 
  
-**Haggrén, Georg & al.** 2015. //​Muinaisuutemme jäljet. Suomen esi- ja varhaishistoria kivikaudelta keskiajalle//​. 
  
artikkelit/kronologia.txt · Viimeksi muutettu: 2019/03/06 09:45 / Veli-Pekka Suhonen