Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Sivupalkki

hankekuvaus

Tämä on vanha versio dokumentista!


Hankekuvaus

===== Projektin tarkoitus ja tausta =====

Arkeologisen kulttuuriperinnön opas on Museoviraston hanke, jossa yhteistyössä yliopistoissa, maakuntamuseoissa ja vapaina tutkijoina toimivien arkeologien kanssa määritellään ja kuvataan, mitä arkeologinen kulttuuriperintö tarkoittaa Suomessa sekä millaisista kohdetyypeistä se koostuu. Samalla määritellään, mitkä kohteet ovat muinaismuistolain tarkoittamia muinaisjäännöksiä.

Hankkeessa kootaan yhteen olemassa olevat arkeologisen kulttuuriperinnön (muinaisjäännösten) kuvaukset ja määrittelyt, arvioidaan, korjataan ja täydennetään niitä sekä tuotetaan uusia kuvauksia ja määrittelyjä, etenkin uusista tai niukasti tunnetuista muinaisjäännösten tyypeistä. Määrittelyt ja kuvaukset vakioidaan. Aineisto tuotetaan, julkaistaan ja sitä ylläpidetään wikimuotoisena. Muinaisjäännösten määrittelyn kehyksenä esitetään yleistietoa periodeista, tilasto- ja kartta-analyysejä sekä arkeologiseen kulttuuriperintöön liittyvän maiseman muutosta.

Hankkeen tulokset on tarkoitettu kaikkien arkeologisen kulttuuriperinnön ja sen suojelun kanssa työskenteleville mutta myös arkeologian harrastajille ja ns. suurelle yleisölle. Tulosten pääkohderyhmiä ovat kulttuuriperinnön viranomais- ja asiantuntijatoimijat Museovirastossa, maakunta- ja ammatillisissa museoissa ja valtion ympäristöhallinnossa.

Hanke tukee Museoviraston strategisia tavoitteita mm. lisäämällä osaltaan kulttuuriperintöä koskevan tiedon saatavuutta. Kansallisen kulttuuriperinnön tunnistaminen auttaa myös turvaamaan kansallista kulttuuriperintöä entistä paremmin.

Projektin hyödyt:

Oppaasta tulee olemaan käytännön hyötyä mm. mm. muinaismuistolain soveltamisessa, inventoinneissa, rekisterityössä ja maankäytön suunnitteluun osallistumisessa. Hanke vastaa myös maankäytön suunnittelun tarpeisiin kunnissa, kuntayhtymissä ja (konsultti)yrityksissä. Opas tarjoaa tietoa kaikille arkeologiasta kiinnostuneille.

Sisällön tavoitteet

Projektin lopputulos on Suomen arkeologista kulttuuriperintöä kuvaava Wiki-sivusto, akp.nba.fi. Tekstin keskeinen sisältö koostuu kohteiden tunnistamisen kannalta olennaisten elementtien kuvailusta. Sivusto kertoo myös, mitkä kohteet ovat muinaismuistolain rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä. Tuotettu aineisto on yleistajuista ja selkeää.

Tavoitteena on, että sivusto toimii konkreettisena apuvälineenä arkeologista kulttuuriperintöä koskevassa asiantuntija- ja viranomaistyössä, esim. lähdeteoksena muinaisjäännösten toteamisessa ja suojelustatuksia määriteltäessä. Tavoitteena on lisätä myös yleistä tietämystä arkeologisesta kulttuuriperinnöstä.

hankekuvaus.1453189164.txt.gz · Viimeksi muutettu: 2016/01/19 09:39 / Helena Ranta