Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


start

Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

Both sides previous revision Edellinen revisio
Seuraava revisio
Edellinen revisio
start [2015/11/13 15:24]
Anna Riionheimo
start [2017/11/10 10:19] (nykyinen)
Helena Ranta
Rivi 1: Rivi 1:
-<- [[:wiki:testi]]+====== Arkeologisen kulttuuriperinnön opas ====== 
 +{{ ::kansikollaasi.jpg?​direct&​275|}}Arkeologisen kulttuuriperinnön opas kertoo, mitä arkeologinen kulttuuriperintö tarkoittaa Suomessa ja millaisista kohdetyypeistä se koostuu.
  
-====== ​ ======+Oppaan keskeistä sisältöä on, miltä kohteet näyttävät maastossa. Mitkä merkit kertovat kivikautisesta asuinpaikasta?​ Muinaisesta pellonraivaamisesta?​ Tai sotilaiden leiriytymisestä?​ Lisäksi opas kertoo kohteiden historiasta ja taustasta. ​
  
-//Anna Riionheimo, 2015/11/13 15:23 //+Opas on tarkoitettu kaikille arkeologisesta kulttuuriperinnöstä kiinnostuneille ja sen parissa työskenteleville. Kuvaukset on laadittu mahdollisimman yleistajuisiksi. ​
  
 +Arkeologiset kenttätyöt,​ kuten inventoinnit ja kaivaukset, uusi tutkimus ja olevan tiedon kriittinen arviointi kartuttavat ymmärrystämme arkeologisista kohteista. Siksi myös opasta päivitetään jatkuvasti.
  
 +Oppaassa ohjeistetaan myös muinaisjäännösten suojelua. Kaikki esihistorialliset ja myös keskiaikaiset muinaisjäännökset ovat automaattisesti rauhoitettuja. Uudempien jäännösten osalta oppaassa tukeudutaan Museoviraston 2009 julkaisemaan oppaaseen historiallisen ajan kiinteistä muinaisjäännöksistä. Sen suojelulinjauksia on joiltakin osin tarkennettu,​ mutta arviointi on osin kesken.
  
-{{tag>}}+Opas on tehty Museoviraston ja arkeologikunnan yhteistyönä. Opasta on ollut tekemässä runsaat seitsemänkymmentä asiantuntijaa Museovirastosta,​ maakuntamuseoista,​ yliopistoista ja muualtakin. ​
  
-~~DISCUSSION~~ 
  
 +  * [[wiki:​luokka:​asuminen_ja_oleskelu|Asuminen ja oleskelu]]
 +  * [[wiki:​luokka:​hautaaminen|Hautaaminen]]
 +  * [[wiki:​luokka:​elinkeinot|Elinkeinot]]
 +  * [[wiki:​luokka:​teollisuus|Teollisuus]]
 +  * [[wiki:​luokka:​liikenne_ja_tiedonkulku|Liikenne ja tiedonkulku]]
 +  * [[wiki:​luokka:​uskonnon_harjoittaminen|Uskonnon harjoittaminen]]
 +  * [[wiki:​luokka:​puolustus_ja_sodankäynti|Puolustus ja sodankäynti]]
 +  * [[Muut]]
 +
 +  * [[wiki|Kaikki termit wikissä]]
 +
 + 
start.1447421045.txt.gz · Viimeksi muutettu: 2015/11/13 15:24 / Anna Riionheimo