Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


start

Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

Both sides previous revision Edellinen revisio
Seuraava revisio
Edellinen revisio
start [2016/07/01 16:14]
Helena Ranta
start [2017/11/10 10:19] (nykyinen)
Helena Ranta
Rivi 1: Rivi 1:
 ====== Arkeologisen kulttuuriperinnön opas ====== ====== Arkeologisen kulttuuriperinnön opas ======
-{{ ::​kansikollaasi.jpg?​direct&​275|}}Museovirastossa on keväällä 2014 aloitettu ​Arkeologisen kulttuuriperinnön opas -nimellä kulkeva monivuotinen hanke. Sen tavoitteena on määritellä ja kuvata, mitä arkeologinen kulttuuriperintö tarkoittaa Suomessa ​sekä millaisista kohdetyypeistä se koostuu. Hankkeessa kootaan yhteen olemassa olevat muinaisjäännösten kuvaukset ja määrittelyt,​ arvioidaan, korjataan ja täydennetään niitä sekä tuotetaan uusia kuvauksia ja määrittelyjä,​ etenkin vähän tunnetuista muinaisjäännöstyypeistä. Samalla määritellään,​ mitkä kohteet ovat muinaismuistolain tarkoittamia muinaisjäännöksiä.+{{ ::​kansikollaasi.jpg?​direct&​275|}}Arkeologisen kulttuuriperinnön opas kertoo, mitä arkeologinen kulttuuriperintö tarkoittaa Suomessa ​ja millaisista kohdetyypeistä se koostuu.
  
-Hankkeen tulokset ​on tarkoitettu kaikille arkeologisen kulttuuriperinnön ja sen suojelun kanssa työskentelevillepääkohderyhmiä ovat kulttuuriperinnön viranomais- ​ja asiantuntijatoimijat.+Oppaan keskeistä sisältöä ​on, miltä kohteet näyttävät maastossa. Mitkä merkit kertovat kivikautisesta asuinpaikasta?​ Muinaisesta pellonraivaamisesta?​ Tai sotilaiden leiriytymisestä?​ Lisäksi opas kertoo kohteiden historiasta ​ja taustasta
  
-**Tämä ​on oppaan työversio.** +Opas on tarkoitettu kaikille arkeologisesta kulttuuriperinnöstä kiinnostuneille ja sen parissa työskenteleville. Kuvaukset on laadittu mahdollisimman yleistajuisiksi.  
 + 
 +Arkeologiset kenttätyöt,​ kuten inventoinnit ja kaivaukset, uusi tutkimus ja olevan tiedon kriittinen arviointi kartuttavat ymmärrystämme arkeologisista kohteista. Siksi myös opasta päivitetään jatkuvasti. 
 + 
 +Oppaassa ohjeistetaan myös muinaisjäännösten suojelua. Kaikki esihistorialliset ja myös keskiaikaiset muinaisjäännökset ovat automaattisesti rauhoitettuja. Uudempien jäännösten osalta oppaassa tukeudutaan Museoviraston 2009 julkaisemaan oppaaseen historiallisen ajan kiinteistä muinaisjäännöksistä. Sen suojelulinjauksia on joiltakin osin tarkennettu,​ mutta arviointi on osin kesken. 
 + 
 +Opas on tehty Museoviraston ja arkeologikunnan yhteistyönä. Opasta on ollut tekemässä runsaat seitsemänkymmentä asiantuntijaa Museovirastosta,​ maakuntamuseoista,​ yliopistoista ja muualtakin
  
  
Rivi 14: Rivi 20:
   * [[wiki:​luokka:​uskonnon_harjoittaminen|Uskonnon harjoittaminen]]   * [[wiki:​luokka:​uskonnon_harjoittaminen|Uskonnon harjoittaminen]]
   * [[wiki:​luokka:​puolustus_ja_sodankäynti|Puolustus ja sodankäynti]]   * [[wiki:​luokka:​puolustus_ja_sodankäynti|Puolustus ja sodankäynti]]
-  * [[wiki:​luokka:​taide_ja_muistomerkit|Taide ja muistomerkit]] 
   * [[Muut]]   * [[Muut]]
  
start.1467378842.txt.gz · Viimeksi muutettu: 2016/07/01 16:14 / Helena Ranta