Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


start

Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

Both sides previous revision Edellinen revisio
Seuraava revisio
Edellinen revisio
start [2016/07/01 16:21]
Helena Ranta
start [2017/11/10 10:19] (nykyinen)
Helena Ranta
Rivi 1: Rivi 1:
 ====== Arkeologisen kulttuuriperinnön opas ====== ====== Arkeologisen kulttuuriperinnön opas ======
-{{ ::​kansikollaasi.jpg?​direct&​275|}}Museovirastossa on keväällä 2014 aloitettu ​Arkeologisen kulttuuriperinnön opas -nimellä kulkeva monivuotinen hanke. Sen tavoitteena on määritellä ja kuvata, mitä arkeologinen kulttuuriperintö tarkoittaa Suomessa ​sekä millaisista kohdetyypeistä se koostuu. Hankkeessa kootaan yhteen olemassa olevat muinaisjäännösten kuvaukset ja määrittelyt,​ arvioidaan, korjataan ja täydennetään niitä sekä tuotetaan uusia kuvauksia ja määrittelyjä,​ etenkin vähän tunnetuista muinaisjäännöstyypeistä. Samalla määritellään,​ mitkä kohteet ovat muinaismuistolain tarkoittamia muinaisjäännöksiä.+{{ ::​kansikollaasi.jpg?​direct&​275|}}Arkeologisen kulttuuriperinnön opas kertoo, mitä arkeologinen kulttuuriperintö tarkoittaa Suomessa ​ja millaisista kohdetyypeistä se koostuu.
  
-Hankkeen tulokset ​on tarkoitettu kaikille ​arkeologisen kulttuuriperinnön ​ja sen suojelun kanssa ​työskenteleville, ​pääkohderyhmiä ​ovat kulttuuriperinnön viranomais- ​ja asiantuntijatoimijat.+Oppaan keskeistä sisältöä on, miltä kohteet näyttävät maastossa. Mitkä merkit kertovat kivikautisesta asuinpaikasta?​ Muinaisesta pellonraivaamisesta?​ Tai sotilaiden leiriytymisestä?​ Lisäksi opas kertoo kohteiden historiasta ja taustasta.  
 + 
 +Opas on tarkoitettu kaikille ​arkeologisesta kulttuuriperinnöstä kiinnostuneille ​ja sen parissa ​työskenteleville. Kuvaukset on laadittu mahdollisimman yleistajuisiksi.  
 + 
 +Arkeologiset kenttätyötkuten inventoinnit ja kaivaukset, uusi tutkimus ja olevan tiedon kriittinen arviointi kartuttavat ymmärrystämme arkeologisista kohteista. Siksi myös opasta päivitetään jatkuvasti. 
 + 
 +Oppaassa ohjeistetaan myös muinaisjäännösten suojelua. Kaikki esihistorialliset ja myös keskiaikaiset muinaisjäännökset ​ovat automaattisesti rauhoitettuja. Uudempien jäännösten osalta oppaassa tukeudutaan Museoviraston 2009 julkaisemaan oppaaseen historiallisen ajan kiinteistä muinaisjäännöksistä. Sen suojelulinjauksia on joiltakin osin tarkennettu,​ mutta arviointi on osin kesken. 
 + 
 +Opas on tehty Museoviraston ja arkeologikunnan yhteistyönä. Opasta on ollut tekemässä runsaat seitsemänkymmentä asiantuntijaa Museovirastosta,​ maakuntamuseoista,​ yliopistoista ​ja muualtakin
  
-**Tämä on oppaan työversio. Opas avataan siinä vaiheessa kun sisältöä on riittävästi ja sivujen rakenne on saatu viimeisteltyä.** ​ 
  
   * [[wiki:​luokka:​asuminen_ja_oleskelu|Asuminen ja oleskelu]]   * [[wiki:​luokka:​asuminen_ja_oleskelu|Asuminen ja oleskelu]]
Rivi 13: Rivi 20:
   * [[wiki:​luokka:​uskonnon_harjoittaminen|Uskonnon harjoittaminen]]   * [[wiki:​luokka:​uskonnon_harjoittaminen|Uskonnon harjoittaminen]]
   * [[wiki:​luokka:​puolustus_ja_sodankäynti|Puolustus ja sodankäynti]]   * [[wiki:​luokka:​puolustus_ja_sodankäynti|Puolustus ja sodankäynti]]
-  * [[wiki:​luokka:​taide_ja_muistomerkit|Taide ja muistomerkit]] 
   * [[Muut]]   * [[Muut]]
  
start.1467379309.txt.gz · Viimeksi muutettu: 2016/07/01 16:21 / Helena Ranta