Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


wiki:hirsiarkku

Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

Both sides previous revision Edellinen revisio
Seuraava revisio
Edellinen revisio
wiki:hirsiarkku [2017/04/12 08:58]
Helena Ranta [Lähteet]
wiki:hirsiarkku [2019/02/05 15:31] (nykyinen)
Helena Ranta [Määritelmä]
Rivi 5: Rivi 5:
  
 ====== Hirsiarkku ====== ====== Hirsiarkku ======
-{{:wiki:akma201405_32l_katselu.jpg?450|}}+{{:wiki:hirsiarkku_akma201405_32.jpg?450|}}
  
 ===== Määritelmä ===== ===== Määritelmä =====
  
-Hirsistä ​salvottu, kivillä täytetty ​rakenne, jota on käytetty mm. laiturien ja siltojen perustuksissa ​+veteen tai rannan tuntumaan hirsistä ​salvottu, kivillä täytetty ​kehikko
  
 ===== Kuvaus ===== ===== Kuvaus =====
    
-Hirsiarkku on kulmikkaaksi veistetyistä eli piilutuista tai pyöröhirsistä salvottu kiinteä arkkumainen kehikko. Samassa arkussa on voitu käyttää sekä pyöröhirsiä että veistettyjä hirsiä. Arkut sijaitsevat yleensä rantavyöhykkeellä joko vedessä tai rannan tuntumassa, sillä niitä on käytetty mm. laiturirakenteissa((Esim. Muinaisjäännösrekisterin kohde numero 1000028641, Tampere, Vihilahti Metsola tai kohde numero 1000020938, Lappeenranta,​ Jakosenranta)),​ [[wiki:​silta|silta]]-arkkuina,​ uiton ja kanavien[[wiki:​kanava|kanavien]] rakenteina, virtavesien patoina, jokikalastuksen arkkupatoina((Sirelius 1906: 401–402)),​ aallonmurtajina,​ väyläesteinä((Esim. Muinaisjäännösrekisterin kohde numero 1307, Helsinki, Särkän salmen purjehdusesteen itäinen hirsiarkku tai kohde numero 1958, Savitaipale,​ Rannuusinsalmen väyläeste)) ja ranta-alueiden täytöissä. ​+Hirsiarkku on kulmikkaaksi veistetyistä eli piilutuista tai pyöröhirsistä salvottu kiinteä arkkumainen kehikko. Samassa arkussa on voitu käyttää sekä pyöröhirsiä että veistettyjä hirsiä. Arkut sijaitsevat yleensä rantavyöhykkeellä joko vedessä tai rannan tuntumassa, sillä niitä on käytetty mm. laiturirakenteissa((Esim. Muinaisjäännösrekisterin kohde numero 1000028641, Tampere, Vihilahti Metsola tai kohde numero 1000020938, Lappeenranta,​ Jakosenranta)),​ [[wiki:​silta|silta]]-arkkuina,​ uiton ja [[wiki:​kanava|kanavien]] rakenteina, virtavesien patoina, jokikalastuksen arkkupatoina((Sirelius 1906: 401–402)),​ aallonmurtajina, ​[[wiki:​vedenalainen-estevarustus|väyläesteinä]]((Esim. Muinaisjäännösrekisterin kohde numero 1307, Helsinki, Särkän salmen purjehdusesteen itäinen hirsiarkku tai kohde numero 1958, Savitaipale,​ Rannuusinsalmen väyläeste)) ja ranta-alueiden täytöissä. ​
  
 {{ :​wiki:​hirsiarkku_länsi-mustasaari.jpg?​190|}}Arkut on rakennettu suoraan veden pohjaan tai maan pinnalle tai ne on koottu erillisen pohjarakenteen päälle. Kehikko on voitu jakaa painokivien sijoittamista varten väliseinin pienempiin tiloihin eli taskuihin. Painona on voitu käyttää myös hiekkaa, louhetta tai muuta painavaa ainesta.((Sevón 2014: 9.))  {{ :​wiki:​hirsiarkku_länsi-mustasaari.jpg?​190|}}Arkut on rakennettu suoraan veden pohjaan tai maan pinnalle tai ne on koottu erillisen pohjarakenteen päälle. Kehikko on voitu jakaa painokivien sijoittamista varten väliseinin pienempiin tiloihin eli taskuihin. Painona on voitu käyttää myös hiekkaa, louhetta tai muuta painavaa ainesta.((Sevón 2014: 9.)) 
Rivi 36: Rivi 36:
 ===== Levintä ===== ===== Levintä =====
  
-Hirsiarkkurakenteita ei ole inventoitu Suomessa ​sytemaattisesti. Todennäköisesti hirsiarkkuja on rakennettu koko Suomen alueella. ​+Hirsiarkkurakenteita ei ole inventoitu Suomessa ​systemaattisesti. Todennäköisesti hirsiarkkuja on rakennettu koko Suomen alueella. ​
  
 ===== Suojelustatus ===== ===== Suojelustatus =====
-Hirsiarkkujen suojelu määräytyy pääkohteen mukaan. ​+Hirsiarkkujen suojelu määräytyy pääkohteen mukaan. Ohjeellinen ikäraja 100 vuotta.
  
 ===== Lähteet ===== ===== Lähteet =====
- 
 **Alopaeus, Harry** 1984. Suomenlinnan vedenalaiset esteet. //​Narinkka//​ 1984. **Alopaeus, Harry** 1984. Suomenlinnan vedenalaiset esteet. //​Narinkka//​ 1984.
 +**Oksala, Arvi** 1926. //Uitto ja lauttaus sekä uittorakenteet//​. Porvoo. ​
 **Pakkanen, Esko** 2015. //Ankravee. Kirja uitosta//. Bookwell Oy, Porvoo. **Pakkanen, Esko** 2015. //Ankravee. Kirja uitosta//. Bookwell Oy, Porvoo.
-**Oksala, Arvi** 1926. //Uitto ja lauttaus sekä uittorakenteet//​. Porvoo. ​ 
 **Sewón, Katariina** 2014. //​Hirsiarkkulaituri//​. Bookwell Oy, Porvoo. ​ **Sewón, Katariina** 2014. //​Hirsiarkkulaituri//​. Bookwell Oy, Porvoo. ​
 **Sirelius, U. T.** 1906. //​Suomalaisten kalastus, osa II//. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki. **Sirelius, U. T.** 1906. //​Suomalaisten kalastus, osa II//. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki.
wiki/hirsiarkku.1491976726.txt.gz · Viimeksi muutettu: 2017/04/12 08:58 / Helena Ranta