Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


wiki:historiallinen-kaupunki

Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

Seuraava revisio
Edellinen revisio
wiki:historiallinen-kaupunki [2018/10/22 16:50]
Helena Ranta luotu
wiki:historiallinen-kaupunki [2019/12/27 09:02] (nykyinen)
Veli-Pekka Suhonen [Suojelustatus]
Rivi 41: Rivi 41:
  
 ===== Suojelustatus ===== ===== Suojelustatus =====
-Muinaismuistolaki koskee ensisijaisesti ennen 1700-lukua perustettuja kaupunkeja ja niiden isoonvihaan (v. 1713–1721) mennessä rakennetulla alueella sijaitsevia säilyneitä kulttuurikerroksia kaupungin perustamisesta 1800-luvulle. ​Ks. [[http://​www.nba.fi/​fi/​File/​685/​rho-historiallisen-ajan-kii.pdf| Historiallisen ajan kiinteät muinaisjäännökset -julkaisu]],​ sivu 23.  +Muinaismuistolaki koskee ensisijaisesti ennen 1700-lukua perustettuja kaupunkeja ja niiden isoonvihaan (v. 1713–1721) mennessä rakennetulla alueella sijaitsevia säilyneitä kulttuurikerroksia kaupungin perustamisesta 1800-luvulle. ​
  
 ===== Lähteet ===== ===== Lähteet =====
Rivi 48: Rivi 47:
 **Kostet, Juhani** 2014b. Kaupunkimittaus 1600-luvun lopussa ja 1700-luvun alussa. Julkaisussa Lilius, Henrik & Kärki, Pekka (toim.): //Suomen kaupunkirakentamisen historia// I. Helsinki. **Kostet, Juhani** 2014b. Kaupunkimittaus 1600-luvun lopussa ja 1700-luvun alussa. Julkaisussa Lilius, Henrik & Kärki, Pekka (toim.): //Suomen kaupunkirakentamisen historia// I. Helsinki.
 **Lilius, Henrik** 1985. //​Suomalainen puukaupunki. Trästaden i Finland. The Finnish Wooden Town//. Rungsted Kyst. **Lilius, Henrik** 1985. //​Suomalainen puukaupunki. Trästaden i Finland. The Finnish Wooden Town//. Rungsted Kyst.
-**Lilius, Henrik** 2014a. Pohjoinen renessanssi ja vanhemman Vaasa-ajan (1523–11617) kaupunki Suomessa. Julkaisussa Lilius, Henrik & Kärki, Pekka (toim.): //Suomen kaupunkirakentamisen historia// I. Helsinki.+**Lilius, Henrik** 2014a. Pohjoinen renessanssi ja vanhemman Vaasa-ajan (1523–1617) kaupunki Suomessa. Julkaisussa Lilius, Henrik & Kärki, Pekka (toim.): //Suomen kaupunkirakentamisen historia// I. Helsinki.
 **Lilius, Henrik** 2014b. Suomi kaupungistuu suurvalta-ajalla (1617–1721). Julkaisussa Lilius, Henrik & Kärki, Pekka (toim.): //Suomen kaupunkirakentamisen historia// I. Helsinki. **Lilius, Henrik** 2014b. Suomi kaupungistuu suurvalta-ajalla (1617–1721). Julkaisussa Lilius, Henrik & Kärki, Pekka (toim.): //Suomen kaupunkirakentamisen historia// I. Helsinki.
 **Niukkanen,​ Marianna** 2004. //Kaupungit muinaisjäännöksinä – kaupunkiarkeologia Suomessa. Städerna som fornlämningar – stadsarkeologi i Finland. //​Museoviraston rakennushistorian osaston julkaisuja 25. Helsinki. **Niukkanen,​ Marianna** 2004. //Kaupungit muinaisjäännöksinä – kaupunkiarkeologia Suomessa. Städerna som fornlämningar – stadsarkeologi i Finland. //​Museoviraston rakennushistorian osaston julkaisuja 25. Helsinki.
wiki/historiallinen-kaupunki.1540216239.txt.gz · Viimeksi muutettu: 2018/10/22 16:50 / Helena Ranta