Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


wiki:historiallinen-puutarha

Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

Both sides previous revision Edellinen revisio
wiki:historiallinen-puutarha [2020/10/19 08:31]
Helena Ranta [Lähteet]
wiki:historiallinen-puutarha [2022/08/29 11:51]
Helena Ranta
Rivi 18: Rivi 18:
 {{:​wiki:​portaat_kruunuvuorenranta.jpg?​250 |}}Arkeologisoituneita puutarhoja ja puistoja on toistaiseksi otettu vain satunnaisesti huomioon arkeologisissa inventoinneissa. Puutarha-arkeologisissa kenttätöissä voidaan löytää hävinneiden rakennusten paikkoja ja maahan kätkeytyvien rakenteiden jäännöksiä. Maaperään kohdistuneet toimenpiteet näkyvät myös värieroina kivennäismaassa tai maanlaadun poikkeamina. Geofysikaalisten menetelmien avulla voidaan maanpintaan kajoamatta paikantaa piilossa olevia rakenteita ja saada viitteitä entisestä käytäväverkostosta. Maanäytteistä tehtävät siemen-, kasvi- ja siitepölyanalyysit antavat tietoa kasvillisuudesta ja kasvilajistosta. Maaperän koostumusta selvittävät kemialliset maaperäanalyysit voivat paljastaa esimerkiksi lannoitettuja istutusaloja. {{:​wiki:​portaat_kruunuvuorenranta.jpg?​250 |}}Arkeologisoituneita puutarhoja ja puistoja on toistaiseksi otettu vain satunnaisesti huomioon arkeologisissa inventoinneissa. Puutarha-arkeologisissa kenttätöissä voidaan löytää hävinneiden rakennusten paikkoja ja maahan kätkeytyvien rakenteiden jäännöksiä. Maaperään kohdistuneet toimenpiteet näkyvät myös värieroina kivennäismaassa tai maanlaadun poikkeamina. Geofysikaalisten menetelmien avulla voidaan maanpintaan kajoamatta paikantaa piilossa olevia rakenteita ja saada viitteitä entisestä käytäväverkostosta. Maanäytteistä tehtävät siemen-, kasvi- ja siitepölyanalyysit antavat tietoa kasvillisuudesta ja kasvilajistosta. Maaperän koostumusta selvittävät kemialliset maaperäanalyysit voivat paljastaa esimerkiksi lannoitettuja istutusaloja.
  
-Puutarha-arkeologialla voidaan selvittää puutarhan vaiheita ja myös sitä, ovatko lähteinä käytettävät suunnitelmat toteutuneet vai eivät. Kaivausten tavoitteena on usein ollut saada kohteen ennallistamiseen tarvittavaa tietoa, joka täydentää kirjallista lähdeaineistoa ja kuvadokumentteja. Kaivausta ja maastokartoitusta tukevat erilaiset geofysikaaliset menetelmät ja kemialliset maaperäanalyysit sekä makro- ja mikrofossiilitutkimukset.((Oheisen kuvauksen päälähteinä ovat Luppi 2001: 40–43; Sutinen 2005: 303–316.)) ​+Puutarha-arkeologialla voidaan selvittää puutarhan vaiheita ja myös sitä, ovatko lähteinä käytettävät suunnitelmat toteutuneet vai eivät. Kaivausten tavoitteena on usein ollut saada kohteen ennallistamiseen tarvittavaa tietoa, joka täydentää kirjallista lähdeaineistoa ja kuvadokumentteja. Kaivausta ja maastokartoitusta tukevat erilaiset geofysikaaliset menetelmät ja kemialliset maaperäanalyysit sekä makro- ja mikrofossiilitutkimukset.((Luppi 2001: 40–43; Sutinen 2005: 303–316.)) ​
  
 ===== Historia ja käyttö ===== ===== Historia ja käyttö =====
wiki/historiallinen-puutarha.txt · Viimeksi muutettu: 2022/08/29 11:51 / Helena Ranta