Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


wiki:hylky

Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

Both sides previous revision Edellinen revisio
wiki:hylky [2019/02/05 15:33]
Helena Ranta [Määritelmä]
wiki:hylky [2022/09/23 16:07] (nykyinen)
Helena Ranta [Levintä]
Rivi 40: Rivi 40:
 ===== Levintä ===== ===== Levintä =====
  
-Eri-ikäisiä,​ tunnettuja ja vielä tuntemattomia hylkyjä on Suomen sisävesillä ja merialueella tuhansia. Museoviraston ylläpitämään muinaisjäännösrekisteriin on merkitty noin 1550 hylkyä, joista noin 660 on muinaismuistolain suojaamia eli yli sata vuotta sitten uponneita kiinteitä muinaisjäännöksiä. +Eri-ikäisiä,​ tunnettuja ja vielä tuntemattomia hylkyjä on Suomen sisävesillä ja merialueella tuhansia. Museoviraston ylläpitämään muinaisjäännösrekisteriin on merkitty noin 1550 hylkyä, joista noin 660 on muinaismuistolain suojaamia eli yli sata vuotta sitten uponneita kiinteitä muinaisjäännöksiä. Ruuhia on löydetty lähinnä sisämaan soista, järvistä ja lammista, mutta myös rannikolta. Eniten laivanhylkyjä löytyy Etelä- ja Länsi-Suomesta merenkulun kannalta keskeisiltä alueilta: vilkkaasti liikennöityjen vanhojen meriteiden, kauppareittien ja satamien tuntumasta sekä meritaistelupaikoilta.((http://​kulttuuriymparisto.nba.fi/​netsovellus/​rekisteriportaali/​mjreki/​read/​asp/​r_default.aspx,​ luettu 24.2.2017)) ​
-Ruuhia on löydetty lähinnä sisämaan soista, järvistä ja lammista, mutta myös rannikolta. Eniten laivanhylkyjä löytyy Etelä- ja Länsi-Suomesta merenkulun kannalta keskeisiltä alueilta: vilkkaasti liikennöityjen vanhojen meriteiden, kauppareittien ja satamien tuntumasta sekä meritaistelupaikoilta. ((http://​kulttuuriymparisto.nba.fi/​netsovellus/​rekisteriportaali/​mjreki/​read/​asp/​r_default.aspx,​ luettu 24.2.2017)) ​+
  
 Navigoinnin kannalta nykyäänkin haasteelliset,​ sääolosuhteille alttiit, tuuliset ja karikkoiset vedet ovat koituneet monien alusten kohtaloksi jo vuosisatojen ajan. Huomattavan paljon laivanhylkyjä sisältäviä alueita kutsutaan laivaloukuiksi. Hyvä esimerkki laivaloukusta Suomessa on Jussarön alue, jossa saaren rautamalmiesiintymä on aikanaan sekoittanut lukemattomien laivojen kompasseja johtaen niitä harhaan ja karille.((Stenlund 2015: 14.)) Navigoinnin kannalta nykyäänkin haasteelliset,​ sääolosuhteille alttiit, tuuliset ja karikkoiset vedet ovat koituneet monien alusten kohtaloksi jo vuosisatojen ajan. Huomattavan paljon laivanhylkyjä sisältäviä alueita kutsutaan laivaloukuiksi. Hyvä esimerkki laivaloukusta Suomessa on Jussarön alue, jossa saaren rautamalmiesiintymä on aikanaan sekoittanut lukemattomien laivojen kompasseja johtaen niitä harhaan ja karille.((Stenlund 2015: 14.))
wiki/hylky.txt · Viimeksi muutettu: 2022/09/23 16:07 / Helena Ranta