Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


wiki:kanava

Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

Both sides previous revision Edellinen revisio
Seuraava revisio
Edellinen revisio
wiki:kanava [2018/08/01 08:28]
Veli-Pekka Suhonen
wiki:kanava [2019/12/30 09:10]
Veli-Pekka Suhonen [Suojelustatus]
Rivi 4: Rivi 4:
 {{:​wiki:​kanava_käyhkää.jpg?​450|}} {{:​wiki:​kanava_käyhkää.jpg?​450|}}
 ===== Määritelmä ===== ===== Määritelmä =====
-Vesiliikennettä ​tai veden johtamista varten rakennettu ​vesiuoma+vesiliikennettä,​ uittoa ​tai veden johtamista varten rakennettu ​vesiväylä tai -uoma 
 ===== Kuvaus ===== ===== Kuvaus =====
 {{ :​wiki:​pontuksen_kaivanto.jpg?​300|}}Sisävesireitit olivat Suomessa liikenteellisesti erittäin tärkeässä asemassa. Maanteiden vähäisyyden ja huonon kunnon sekä maantieteellisten esteiden vuoksi oli kulkeminen ja tavaroiden kuljetus järviä ja jokia pitkin monesti nopeampaa ja helpompaa, tosin monet pienet joet olivat vaikeakulkuisia ja kosket, kivikot, matalikot ja kannakset katkaisivat usein matkanteon. Maakannaksen yli saatettiin vene kantaa tai vetää se esimerkiksi teloja käyttämällä. Taipaleita esiintyy paljon järvialueiden paikannimistössä. Vanhat maakannasten yli johtavat veneenvetotaipaleet voivat erottua maastossa urana ja niihin voi liittyä myös muita rakenteita.((Myllykylä 1991: 12; Niukkanen 1999: 104.)) ​ {{ :​wiki:​pontuksen_kaivanto.jpg?​300|}}Sisävesireitit olivat Suomessa liikenteellisesti erittäin tärkeässä asemassa. Maanteiden vähäisyyden ja huonon kunnon sekä maantieteellisten esteiden vuoksi oli kulkeminen ja tavaroiden kuljetus järviä ja jokia pitkin monesti nopeampaa ja helpompaa, tosin monet pienet joet olivat vaikeakulkuisia ja kosket, kivikot, matalikot ja kannakset katkaisivat usein matkanteon. Maakannaksen yli saatettiin vene kantaa tai vetää se esimerkiksi teloja käyttämällä. Taipaleita esiintyy paljon järvialueiden paikannimistössä. Vanhat maakannasten yli johtavat veneenvetotaipaleet voivat erottua maastossa urana ja niihin voi liittyä myös muita rakenteita.((Myllykylä 1991: 12; Niukkanen 1999: 104.)) ​
Rivi 30: Rivi 31:
  
 ===== Suojelustatus ===== ===== Suojelustatus =====
-Vanhat veneenvetotaipaleet ovat muinaismuistolain rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä,​ mikäli niissä on erotettavissa maastoon jäänyt ura tai muita rakenteita. Vanhimpien kanavien ja kanavayritysten uomat, rakenteet ja jäännökset mukaan lukien Suvorovin kanavat ovat kiinteitä muinaisjäännöksiä sekä käytöstä jääneiden vanhimpien sulkukanavien jäännökset. ​Ks. [[http://​www.nba.fi/​fi/​File/​685/​rho-historiallisen-ajan-kii.pdf|Historiallisen ajan kiinteät muinaisjäännökset -julkaisu]],​ sivu 104.  +Vanhat veneenvetotaipaleet ovat muinaismuistolain rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä,​ mikäli niissä on erotettavissa maastoon jäänyt ura tai muita rakenteita. Vanhimpien kanavien ja kanavayritysten uomat, rakenteet ja jäännökset mukaan lukien Suvorovin kanavat ovat kiinteitä muinaisjäännöksiä sekä käytöstä jääneiden vanhimpien sulkukanavien jäännökset. ​ 
 ===== Lähteet ===== ===== Lähteet =====
 **Myllykylä,​ Turkka** 1991. //Suomen kanavien historia//. Helsinki. **Myllykylä,​ Turkka** 1991. //Suomen kanavien historia//. Helsinki.
wiki/kanava.txt · Viimeksi muutettu: 2019/12/30 09:10 / Veli-Pekka Suhonen