Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


wiki:kestolinnoite

Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

Both sides previous revision Edellinen revisio
Seuraava revisio
Edellinen revisio
wiki:kestolinnoite [2017/04/12 11:16]
Helena Ranta [Kuvaus]
wiki:kestolinnoite [2018/10/22 16:45] (nykyinen)
Helena Ranta
Rivi 6: Rivi 6:
 ===== Määritelmä ===== ===== Määritelmä =====
  
-Kestolinnoitteet ovat pysyviksi rakennettuja varustuksia.+Pysyviksi rakennettut varustukset
  
  
Rivi 16: Rivi 16:
  
  
-Ensimmäisen maailmansodan aikaisia kanta- eli kestolinnoitteita ovat betoniset ja kiviset taistelu- ja yhdyshaudat,​ suojahuoneet,​ tuli- ja tähystysasemat,​ luolat, tykkipatterit,​ mittaus- ja tulenjohtoasemat sekä valoheitin- ja voimakoneasemat.+Ensimmäisen maailmansodan aikaisia kanta- eli kestolinnoitteita ovat betoniset ja kiviset ​[[wiki:​taisteluhauta|taistelu-]] ja [[wiki:​yhdyshauta|yhdyshaudat]][[wiki:​suojahuone|suojahuoneet]], tuli- ja [[wiki:​tähystysasema|tähystysasemat]][[wiki:​louhittu-luola|luolat]][[wiki:​tykkiasema|tykkipatterit]], mittaus- ja tulenjohtoasemat sekä valoheitin- ja voimakoneasemat.
  
-Toisen maailmansodan aikaisia kanta- eli kestolinnoitteita ovat esimerkiksi teräsbetonista rakennetut pesäkkeet, ase- ja majoituskorsut, tulenjohtokorsut,​ tykkipatterit sekä kallioon louhitut majoitus- ja varastoluolat.+Toisen maailmansodan aikaisia kanta- eli kestolinnoitteita ovat esimerkiksi teräsbetonista rakennetut pesäkkeet, ase- ja majoitus[[wiki:​korsu|korsut]], tulenjohtokorsut, ​[[wiki:​tykkiasema|tykkipatterit]] sekä kallioon louhitut majoitus- ja varasto[[wiki:​louhittu-luola|luolat]].
  
-Kestolinnoitteet ovat usein säilyneet hyvin nykyaikaan ja ne ovat monesti enemmänkin rakennettua kuin arkeologiasta ​kulttuuriperintöä. Arkeologisoituneet kestolinnoitteet erottuvat rakenteiden betonisina ja kivisinä seinien jäännöksinä,​ perustuksina ja pohjaosina. Rakenteet ovat usein enemmän tai vähemmän täynnä kiveä ja betonimurskaa,​ roskia ja kasvillisuutta. ​+Kestolinnoitteet ovat usein säilyneet hyvin nykyaikaan ja ne ovat monesti enemmänkin rakennettua kuin arkeologista ​kulttuuriperintöä. Arkeologisoituneet kestolinnoitteet erottuvat rakenteiden betonisina ja kivisinä seinien jäännöksinä,​ perustuksina ja pohjaosina. Rakenteet ovat usein enemmän tai vähemmän täynnä kiveä ja betonimurskaa,​ roskia ja kasvillisuutta. ​
  
  
Rivi 32: Rivi 32:
  
 Suomen itsenäisyyden ajan linnoitustyöt – Karjalan Kannaksen poikki 1920- ja 30-luvuilla rakennettu Mannerheim-linja sekä toisen maailmansodan aikaiset lähes koko itärajan mittainen Salpa-linja ja Hankoniemen halki rakennettu Harparskog-linja – edustavat 1900-luvun kansainvälistä linnoitustaitoa omaperäisenä sovellutuksena. Suomen linnoittamishistoria jatkui toisen maailmansodan jälkeen Porkkalan vuokra-alueella. Lisäksi monet rannikkolinnoitukset ovat edelleen Suomen puolustusvoimien käytössä. Suomen itsenäisyyden ajan linnoitustyöt – Karjalan Kannaksen poikki 1920- ja 30-luvuilla rakennettu Mannerheim-linja sekä toisen maailmansodan aikaiset lähes koko itärajan mittainen Salpa-linja ja Hankoniemen halki rakennettu Harparskog-linja – edustavat 1900-luvun kansainvälistä linnoitustaitoa omaperäisenä sovellutuksena. Suomen linnoittamishistoria jatkui toisen maailmansodan jälkeen Porkkalan vuokra-alueella. Lisäksi monet rannikkolinnoitukset ovat edelleen Suomen puolustusvoimien käytössä.
- 
  
  
Rivi 44: Rivi 43:
  
 ===== Suojelustatus ===== ===== Suojelustatus =====
-Ensimmäisen maailmansodan kohteet ovat muinaismuistolain rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä, toisen ​maailmansodan kohteet eivät ​toistaiseksi ​ole kiinteitä muinaisjäännöksiä,​ mutta ne tulee ottaa huomioon maankäytön suunnittelussa kohteiden historiallisen merkityksen takia. Ks. Museoviraston ohje [[http://​www.nba.fi/​fi/​File/​2779/​ensimmaisen-maailmansodan-linnoitteet-ohje-2015.pdf|Ensimmäisen maailmansodan aikaiset maalinnoitteet]]. ​+Ensimmäisen maailmansodan kohteet ovat muinaismuistolain rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä. Toisen ​maailmansodan kohteet eivät ole kiinteitä muinaisjäännöksiä,​ mutta ne tulee ottaa huomioon maankäytön suunnittelussa kohteiden historiallisen merkityksen takia. Ks. Museoviraston ohje [[http://​www.nba.fi/​fi/​File/​2779/​ensimmaisen-maailmansodan-linnoitteet-ohje-2015.pdf|Ensimmäisen maailmansodan aikaiset maalinnoitteet]]. ​
 ===== Lähteet ===== ===== Lähteet =====
  
Rivi 50: Rivi 49:
 **Lagerstedt,​ John** 2012. //​Salpalinja,​ sotahistoriallisten kohteiden arkeologinen inventointi 2009–2012//​. Tutkimusraportti Museoviraston arkistossa. **Lagerstedt,​ John** 2012. //​Salpalinja,​ sotahistoriallisten kohteiden arkeologinen inventointi 2009–2012//​. Tutkimusraportti Museoviraston arkistossa.
 **Lagerstedt,​ John** 2014. //Viaporin maarintama. Retkiopas ensimmäisen maailmansodan linnoitteille//​. Helsingin kaupunginmuseo. ​ **Lagerstedt,​ John** 2014. //Viaporin maarintama. Retkiopas ensimmäisen maailmansodan linnoitteille//​. Helsingin kaupunginmuseo. ​
-**Lagerstedt,​ John & Laulumaa, Vesa** 2014. //Helsinki, Ensimmäisen maailmansodan linnoitusvyöhyke//​. Inventointiselvitys. Museovirasto,​ arkeologiset kenttäpalvelut.+**Lagerstedt,​ John & Laulumaa, Vesa** 2014. //Helsinki, Ensimmäisen maailmansodan linnoitusvyöhyke//​. Inventointiselvitys. Museovirasto,​ arkeologiset kenttäpalvelut. Tutkimusraportti Museoviraston arkistossa.
  
 ===== Muu kirjallisuus ===== ===== Muu kirjallisuus =====
wiki/kestolinnoite.1491984966.txt.gz · Viimeksi muutettu: 2017/04/12 11:16 / Helena Ranta