Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


wiki:kestolinnoite

Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

Both sides previous revision Edellinen revisio
Seuraava revisio
Edellinen revisio
wiki:kestolinnoite [2017/04/12 11:23]
Helena Ranta
wiki:kestolinnoite [2018/10/22 16:45] (nykyinen)
Helena Ranta
Rivi 6: Rivi 6:
 ===== Määritelmä ===== ===== Määritelmä =====
  
-Kestolinnoitteet ovat pysyviksi rakennettuja varustuksia.+Pysyviksi rakennettut varustukset
  
  
Rivi 16: Rivi 16:
  
  
-Ensimmäisen maailmansodan aikaisia kanta- eli kestolinnoitteita ovat betoniset ja kiviset [[wiki:​taisteluhauta|taistelu-]] ja [[wiki:​yhdyshauta|yhdyshaudat]],​ [[wiki:​suojahuone|suojahuoneet]],​ tuli- ja [[wiki:​tähystysasema|tähystysasemat]],​ [[wiki:​luola|luoklat]], [[wiki:​tykkiasema|tykkipatterit]],​ mittaus- ja tulenjohtoasemat sekä valoheitin- ja voimakoneasemat.+Ensimmäisen maailmansodan aikaisia kanta- eli kestolinnoitteita ovat betoniset ja kiviset [[wiki:​taisteluhauta|taistelu-]] ja [[wiki:​yhdyshauta|yhdyshaudat]],​ [[wiki:​suojahuone|suojahuoneet]],​ tuli- ja [[wiki:​tähystysasema|tähystysasemat]],​ [[wiki:louhittu-luola|luolat]], [[wiki:​tykkiasema|tykkipatterit]],​ mittaus- ja tulenjohtoasemat sekä valoheitin- ja voimakoneasemat.
  
-Toisen maailmansodan aikaisia kanta- eli kestolinnoitteita ovat esimerkiksi teräsbetonista rakennetut pesäkkeet, ase- ja majoituskorsut, tulenjohtokorsut,​ [[wiki:​tykkiasema|tykkipatterit]] sekä kallioon louhitut majoitus- ja [[wiki:​luola|varastoluolat]].+Toisen maailmansodan aikaisia kanta- eli kestolinnoitteita ovat esimerkiksi teräsbetonista rakennetut pesäkkeet, ase- ja majoitus[[wiki:​korsu|korsut]], tulenjohtokorsut,​ [[wiki:​tykkiasema|tykkipatterit]] sekä kallioon louhitut majoitus- ja varasto[[wiki:louhittu-luola|luolat]].
  
-Kestolinnoitteet ovat usein säilyneet hyvin nykyaikaan ja ne ovat monesti enemmänkin rakennettua kuin arkeologiasta ​kulttuuriperintöä. Arkeologisoituneet kestolinnoitteet erottuvat rakenteiden betonisina ja kivisinä seinien jäännöksinä,​ perustuksina ja pohjaosina. Rakenteet ovat usein enemmän tai vähemmän täynnä kiveä ja betonimurskaa,​ roskia ja kasvillisuutta. ​+Kestolinnoitteet ovat usein säilyneet hyvin nykyaikaan ja ne ovat monesti enemmänkin rakennettua kuin arkeologista ​kulttuuriperintöä. Arkeologisoituneet kestolinnoitteet erottuvat rakenteiden betonisina ja kivisinä seinien jäännöksinä,​ perustuksina ja pohjaosina. Rakenteet ovat usein enemmän tai vähemmän täynnä kiveä ja betonimurskaa,​ roskia ja kasvillisuutta. ​
  
  
Rivi 43: Rivi 43:
  
 ===== Suojelustatus ===== ===== Suojelustatus =====
-Ensimmäisen maailmansodan kohteet ovat muinaismuistolain rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä, toisen ​maailmansodan kohteet eivät ​toistaiseksi ​ole kiinteitä muinaisjäännöksiä,​ mutta ne tulee ottaa huomioon maankäytön suunnittelussa kohteiden historiallisen merkityksen takia. Ks. Museoviraston ohje [[http://​www.nba.fi/​fi/​File/​2779/​ensimmaisen-maailmansodan-linnoitteet-ohje-2015.pdf|Ensimmäisen maailmansodan aikaiset maalinnoitteet]]. ​+Ensimmäisen maailmansodan kohteet ovat muinaismuistolain rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä. Toisen ​maailmansodan kohteet eivät ole kiinteitä muinaisjäännöksiä,​ mutta ne tulee ottaa huomioon maankäytön suunnittelussa kohteiden historiallisen merkityksen takia. Ks. Museoviraston ohje [[http://​www.nba.fi/​fi/​File/​2779/​ensimmaisen-maailmansodan-linnoitteet-ohje-2015.pdf|Ensimmäisen maailmansodan aikaiset maalinnoitteet]]. ​
 ===== Lähteet ===== ===== Lähteet =====
  
Rivi 49: Rivi 49:
 **Lagerstedt,​ John** 2012. //​Salpalinja,​ sotahistoriallisten kohteiden arkeologinen inventointi 2009–2012//​. Tutkimusraportti Museoviraston arkistossa. **Lagerstedt,​ John** 2012. //​Salpalinja,​ sotahistoriallisten kohteiden arkeologinen inventointi 2009–2012//​. Tutkimusraportti Museoviraston arkistossa.
 **Lagerstedt,​ John** 2014. //Viaporin maarintama. Retkiopas ensimmäisen maailmansodan linnoitteille//​. Helsingin kaupunginmuseo. ​ **Lagerstedt,​ John** 2014. //Viaporin maarintama. Retkiopas ensimmäisen maailmansodan linnoitteille//​. Helsingin kaupunginmuseo. ​
-**Lagerstedt,​ John & Laulumaa, Vesa** 2014. //Helsinki, Ensimmäisen maailmansodan linnoitusvyöhyke//​. Inventointiselvitys. Museovirasto,​ arkeologiset kenttäpalvelut.+**Lagerstedt,​ John & Laulumaa, Vesa** 2014. //Helsinki, Ensimmäisen maailmansodan linnoitusvyöhyke//​. Inventointiselvitys. Museovirasto,​ arkeologiset kenttäpalvelut. Tutkimusraportti Museoviraston arkistossa.
  
 ===== Muu kirjallisuus ===== ===== Muu kirjallisuus =====
wiki/kestolinnoite.1491985415.txt.gz · Viimeksi muutettu: 2017/04/12 11:23 / Helena Ranta