Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


wiki:kiviaita

Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

Both sides previous revision Edellinen revisio
Seuraava revisio
Edellinen revisio
wiki:kiviaita [2017/03/30 13:21]
Helena Ranta [Suojelustatus]
wiki:kiviaita [2019/12/27 09:06] (nykyinen)
Veli-Pekka Suhonen [Suojelustatus]
Rivi 3: Rivi 3:
  
 ====== Kiviaita ====== ====== Kiviaita ======
-{{:wiki:dg626_1fix.jpg?450|}} +{{:wiki:kiviaita_evijärvi_torpanniemi_2.jpg?450|}}
 ===== Määritelmä ===== ===== Määritelmä =====
  
-Luonnonkivistä ​ladottu ​(kylmämuurattu) ​aita+luonnonkivistä ilman laastia ​ladottu aita
  
 ===== Kuvaus ===== ===== Kuvaus =====
Rivi 18: Rivi 17:
  
 Suurin osa aidoista ja aitauksista tehtiin puusta. Puuaidat tarvitsivat kuitenkin jatkuvaa kunnostamista ja ylläpitoa, ja valtiovalta pyrki puupulan vuoksi edistämään kiviaitojen rakentamista. Pohjanmaalla rakennettiin lähdetietojen perusteella kiviaitoja jo 1700-luvulla. Paljon työvoimaa vaativina kiviaidat yleistyivät ainakin Ruotsissa vasta 1800-luvun puolestavälistä lähtien. ​ Suurin osa aidoista ja aitauksista tehtiin puusta. Puuaidat tarvitsivat kuitenkin jatkuvaa kunnostamista ja ylläpitoa, ja valtiovalta pyrki puupulan vuoksi edistämään kiviaitojen rakentamista. Pohjanmaalla rakennettiin lähdetietojen perusteella kiviaitoja jo 1700-luvulla. Paljon työvoimaa vaativina kiviaidat yleistyivät ainakin Ruotsissa vasta 1800-luvun puolestavälistä lähtien. ​
 +
 +Kiviaitoja on myös kirkkomaiden ympärillä ja vanhojen rautateiden varsilla kipinäaitoina.
  
  
 ===== Ajoitus ===== ===== Ajoitus =====
  
-Kiviaitoja on vaikea ajoittaa. Niiden ikää voi yrittää jäljittää vanhoissa kartoissa näkyvien maankäyttökuvioiden perusteella. Useimmat aidat lienevät 100–200 vuoden ikäisiä. Toisaalta tunnetaan joitakin kiviaitoja, joiden voidaan perustellusti arvioida olevan jopa keskiaikaisia. Ajankohtaa, jolloin aita on jäänyt ”pois käytöstä” on vaikea määritellä,​ sillä ne rajaavat usein maisematilaa edelleenkin. ​+{{ :​wiki:​dg626_1fix.jpg?​300|}} ​Kiviaitoja on vaikea ajoittaa. Niiden ikää voi yrittää jäljittää vanhoissa kartoissa näkyvien maankäyttökuvioiden perusteella. Useimmat aidat lienevät 100–200 vuoden ikäisiä. Toisaalta tunnetaan joitakin kiviaitoja, joiden voidaan perustellusti arvioida olevan jopa keskiaikaisia. Ajankohtaa, jolloin aita on jäänyt ”pois käytöstä” on vaikea määritellä,​ sillä ne rajaavat usein maisematilaa edelleenkin. ​
  
 ===== Levintä ===== ===== Levintä =====
Rivi 29: Rivi 30:
  
 ===== Suojelustatus ===== ===== Suojelustatus =====
-Kiviaita on muinaismuistolain rauhoittama kiinteä muinaisjäännös jos se on jäännös jo kauan aikaa sitten lakanneesta asutuksesta,​ viljelystä tai muusta toiminnasta. Aidat, jotka edelleen liittyvät kiinteästi olemassa olevaan asutusrakenteeseen ja maankäyttöön eivät ole muinaisjäännöksiä,​ eivät myöskään 1900-luvulla hävinneen talon pihapiiriin liittyvät aidat tai yksittäiset,​ nuorelta vaikuttavat kiviaitaladelmat. Käytössä olevien kirkkotarhojen kiviaidat eivät myöskään ole muinaisjäännöksiä,​ vaan ne ovat kirkkolain suojaamia. Ks. [[http://​www.nba.fi/​fi/​File/​685/​rho-historiallisen-ajan-kii.pdf|Historiallisen ajan kiinteät muinaisjäännökset -julkaisu]],​ sivu 110+Kiviaita on muinaismuistolain rauhoittama kiinteä muinaisjäännösjos se on jäännös jo kauan aikaa sitten lakanneesta asutuksesta,​ viljelystä tai muusta toiminnasta. Aidat, jotka edelleen liittyvät kiinteästi olemassa olevaan asutusrakenteeseen ja maankäyttöön eivät ole muinaisjäännöksiä,​ eivät myöskään 1900-luvulla hävinneen talon pihapiiriin liittyvät aidat tai yksittäiset,​ nuorelta vaikuttavat kiviaitaladelmat. Käytössä olevien kirkkotarhojen kiviaidat eivät myöskään ole muinaisjäännöksiä,​ vaan ne ovat kirkkolain suojaamia. ​
 ===== Lähteet ===== ===== Lähteet =====
  
-**Korhonen, Teppo** 2003. Perinne hallitsee maataloustekniikkaa. //Suomen maatalouden historia// I. Perinteisen maatalouden aika esihistoriasta 1870-luvulle. Suomalaisen Kirjallisuuden ​Seura. Helsinki: 405–444 +**Korhonen, Teppo** 2003. Perinne hallitsee maataloustekniikkaa. ​Julkaisussa Rasila, Viljo & Jutikkala, Eino & Mäkelä-Alitalo,​ Anneli (toim.): ​//Suomen maatalouden historia// I. Perinteisen maatalouden aika esihistoriasta 1870-luvulle: 405–444. Suomalaisen Kirjallisuuden ​Seuran Toimituksia 914:1. Helsinki. 
-**Niukkanen,​ Marianna** 2009. //​Historiallisen ajan kiinteät muinaisjäännökset. Tunnistaminen ​ja suojelu//​. ​Museovirasto,​ Rakennushistorian osasto.+**Niukkanen,​ Marianna** 2009. //​Historiallisen ajan kiinteät muinaisjäännökset, tunnistaminen ​ja suojelu//​. ​Museoviraston rakennushistorian osaston oppaita ja ohjeita 3.
  
-===== Muu kirjallisuus ===== 
  
 +===== Muu kirjallisuus =====
  
 +**Dry stone in the landscape, ancestral and innovative for sustainable territories**. 10th Council Of Europe Conference on the European Landscape Convention https://​rm.coe.int/​council-of-europe-european-landscape-convention-10th-council-of-europe/​1680940589 ​
  
 ===== Viitteet ===== ===== Viitteet =====
 ~~DISCUSSION~~ ~~DISCUSSION~~
wiki/kiviaita.1490869286.txt.gz · Viimeksi muutettu: 2017/03/30 13:21 / Helena Ranta