Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


wiki:kiviaita

Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

Both sides previous revision Edellinen revisio
Seuraava revisio
Edellinen revisio
wiki:kiviaita [2017/05/10 09:08]
Helena Ranta
wiki:kiviaita [2019/05/22 12:53] (nykyinen)
Helena Ranta [Muu kirjallisuus]
Rivi 3: Rivi 3:
  
 ====== Kiviaita ====== ====== Kiviaita ======
 +{{:​wiki:​kiviaita_evijärvi_torpanniemi_2.jpg?​450|}}
 ===== Määritelmä ===== ===== Määritelmä =====
  
-Luonnonkivistä ​ladottu ​(kylmämuurattu) ​aita+luonnonkivistä ilman laastia ​ladottu aita
  
 ===== Kuvaus ===== ===== Kuvaus =====
Rivi 17: Rivi 17:
  
 Suurin osa aidoista ja aitauksista tehtiin puusta. Puuaidat tarvitsivat kuitenkin jatkuvaa kunnostamista ja ylläpitoa, ja valtiovalta pyrki puupulan vuoksi edistämään kiviaitojen rakentamista. Pohjanmaalla rakennettiin lähdetietojen perusteella kiviaitoja jo 1700-luvulla. Paljon työvoimaa vaativina kiviaidat yleistyivät ainakin Ruotsissa vasta 1800-luvun puolestavälistä lähtien. ​ Suurin osa aidoista ja aitauksista tehtiin puusta. Puuaidat tarvitsivat kuitenkin jatkuvaa kunnostamista ja ylläpitoa, ja valtiovalta pyrki puupulan vuoksi edistämään kiviaitojen rakentamista. Pohjanmaalla rakennettiin lähdetietojen perusteella kiviaitoja jo 1700-luvulla. Paljon työvoimaa vaativina kiviaidat yleistyivät ainakin Ruotsissa vasta 1800-luvun puolestavälistä lähtien. ​
 +
 +Kiviaitoja on myös kirkkomaiden ympärillä ja vanhojen rautateiden varsilla kipinäaitoina.
  
  
Rivi 28: Rivi 30:
  
 ===== Suojelustatus ===== ===== Suojelustatus =====
-Kiviaita on muinaismuistolain rauhoittama kiinteä muinaisjäännös jos se on jäännös jo kauan aikaa sitten lakanneesta asutuksesta,​ viljelystä tai muusta toiminnasta. Aidat, jotka edelleen liittyvät kiinteästi olemassa olevaan asutusrakenteeseen ja maankäyttöön eivät ole muinaisjäännöksiä,​ eivät myöskään 1900-luvulla hävinneen talon pihapiiriin liittyvät aidat tai yksittäiset,​ nuorelta vaikuttavat kiviaitaladelmat. Käytössä olevien kirkkotarhojen kiviaidat eivät myöskään ole muinaisjäännöksiä,​ vaan ne ovat kirkkolain suojaamia. Ks. [[http://​www.nba.fi/​fi/​File/​685/​rho-historiallisen-ajan-kii.pdf|Historiallisen ajan kiinteät muinaisjäännökset -julkaisu]],​ sivu 110. +Kiviaita on muinaismuistolain rauhoittama kiinteä muinaisjäännösjos se on jäännös jo kauan aikaa sitten lakanneesta asutuksesta,​ viljelystä tai muusta toiminnasta. Aidat, jotka edelleen liittyvät kiinteästi olemassa olevaan asutusrakenteeseen ja maankäyttöön eivät ole muinaisjäännöksiä,​ eivät myöskään 1900-luvulla hävinneen talon pihapiiriin liittyvät aidat tai yksittäiset,​ nuorelta vaikuttavat kiviaitaladelmat. Käytössä olevien kirkkotarhojen kiviaidat eivät myöskään ole muinaisjäännöksiä,​ vaan ne ovat kirkkolain suojaamia. Ks. [[http://​www.nba.fi/​fi/​File/​685/​rho-historiallisen-ajan-kii.pdf|Historiallisen ajan kiinteät muinaisjäännökset -julkaisu]],​ sivu 110. 
 ===== Lähteet ===== ===== Lähteet =====
  
Rivi 37: Rivi 39:
 ===== Muu kirjallisuus ===== ===== Muu kirjallisuus =====
  
 +**Dry stone in the landscape, ancestral and innovative for sustainable territories**. 10th Council Of Europe Conference on the European Landscape Convention https://​rm.coe.int/​council-of-europe-european-landscape-convention-10th-council-of-europe/​1680940589 ​
  
 ===== Viitteet ===== ===== Viitteet =====
 ~~DISCUSSION~~ ~~DISCUSSION~~
wiki/kiviaita.1494396538.txt.gz · Viimeksi muutettu: 2017/05/10 09:08 / Helena Ranta