Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


wiki:luokka:liikenne_ja_tiedonkulku

Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

Both sides previous revision Edellinen revisio
Seuraava revisio
Edellinen revisio
wiki:luokka:liikenne_ja_tiedonkulku [2017/03/02 14:36]
Veli-Pekka Suhonen
wiki:luokka:liikenne_ja_tiedonkulku [2018/02/12 11:17] (nykyinen)
Helena Ranta
Rivi 2: Rivi 2:
 {{:​wiki:​luokka:​ma300004_8_p.jpg?​800|}} {{:​wiki:​luokka:​ma300004_8_p.jpg?​800|}}
  
-Tähän aihealueeseen sisältyy maa- ja vesiliikenteeseen ​liittyviä jäännöksiä. ​Säännöllisesti käytettyjä kinttupolkuja ​on muotoutunut jo esihistoriallisella ajallaVarsinaisen asutusta ​ja hallintokeskuksia yhdistäneen ​tieverkoston rakentaminen ​sijoittuu kuitenkin ​vasta keskiajalla. Teihin liittyviä jäännöksiä ovat mysö krouvit ​ja majatalot, sillat ​ja kilometripylväät. ​Vesille liikkuminen ​on puolestaan ​synnyttänyt satamia, kanavia, veneenvetotaipaleita.+Tähän aihealueeseen sisältyy maa-, vesi- ja ilmaliikenteeseen sekä tiedonkulkuun ​liittyviä ​arkeologisia ​jäännöksiä. ​Polkuja, teitä ja vesistöjä pitkin ​on kuljettu esihistorialliselta ajalta lähtienEnsimmäiset varmat todisteet tienrakentamisesta Suomessa on tosin vasta keskiajalta. Polku eroaa tiestä siinä, että se on tilapäisesti tai säännöllisesti käytetty kulku-ura ilman varsinaisia tierakenteita,​ kuten tiepinnoitteita,​ tiepenkkoja ​ja -terasseja, ojia ja silta- sekä pitkospuurakenteita. Oman mielenkiintoisen,​ mutta toistaiseksi vähän tunnetun tietyyppinsä muodostavat solatiet eli hålvägit. Huomionarvoista on myös se, että talvi- ja kesäreitit poikkesivat usein toisistaan. Talvisin lyhennettiin matkaa hyödyntämällä jäätyneitä järviä ja soita. 
 + 
 +Valtiojohtoisen ja lakisääteisen ​tieverkoston rakentaminen ​käynnistyi Suomessa laajamittaisesti keskiajan kuluessa. Aluksi tiet, kuten Suuri rantatie ja Hämeen härkätie, yhdistivät hallintokeskuksina toimineita linnoja ja kaupunkeja toisiinsa. Valtion ylläpitämien ns. yleisten teiden rinnalle muotoutui jo varhain kylästä kylään ja kylästä kirkkoon kulkeneita teitä ja polkuja. Lisäksi kylien alueilla oli omat karja-, pelto-, niitty-, mylly- ja metsäpolkunsa. Teiden rakentamisesta ja rakenteista oli useita määräyksiä ​ 1300-luvun puolivälissä voimaan tulleessa kuningas Maunu Eerikinpojan maanlaissa. Laissa määrättiin myös kylän tonttimailla olevista teistä eli kyläraiteista. Lopullisesti koko Suomi syrjäseutuineen on päätynyt hoidetun tieverkoston piiriin ​vasta 1900-luvulla. Teihin liittyviä jäännöksiä ovat myös krouvitmajatalot ja kilometripylväät. ​ 
 + 
 +Tie- ja vesiliikenteen rinnalle tuli ensin 1800-luvun jälkipuoliskolla rautatiet ja sitten 1900-luvun alkupuolella ilmaliikenne. Molemmat ovat jättäneet arkeologiset merkkinsä maastoon. Hylätyistä rautatielinjoista kertovat kasvillisuuden peittämät ratapenkat ja kipinäaidat. Ilmaliikenteestä ​on puolestaan ​muistona hylättyjä sotilaslentokenttiä erilaisine ilmailuun liittyvine rakenteiden jäännöksineen  
  
  
wiki/luokka/liikenne_ja_tiedonkulku.1488458205.txt.gz · Viimeksi muutettu: 2017/03/02 14:36 / Veli-Pekka Suhonen