Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


wiki:luokka:puolustus_ja_sodankäynti

Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

Both sides previous revision Edellinen revisio
Seuraava revisio
Edellinen revisio
wiki:luokka:puolustus_ja_sodankäynti [2016/09/22 13:33]
Veli-Pekka Suhonen
wiki:luokka:puolustus_ja_sodankäynti [2018/02/12 10:51] (nykyinen)
Helena Ranta
Rivi 2: Rivi 2:
 {{:​wiki:​luokka:​dg2253_2p.jpg?​800|}} {{:​wiki:​luokka:​dg2253_2p.jpg?​800|}}
  
-Tässä aihealueessa tuodaan esiin puolustukseen ja sodankäyntiin liittyviä arkeologisia kohteita. Ajallisina ryhminä hahmottuvat esihistoriallisen ajan muinaislinnat,​ keskiajan ja uuden ajan alun linnat ja linnoitukset,​ 1700-luvun bastionilinnoitukset ja modernit 1900-luvulle ajoittuvat puolustusvarustukset. Puolustuksella tarkoitetaan maan, alueen, paikan tms. puolustamista varten rakennettuja linnoituslaitteita. Sodankäynti puolestaan merkitsee erilaisia sotatoimia, kuten taisteluita. Historiallisella ajalla puolustusvarustukset jakaantuvat karkeasti tilapäistarkoitusta varten rakennettuihin linnoituslaitteisiin (esim. skanssit, kenttälinnoitteet) ja pysyväksi ​rakennetuihin ​linnoihin ja linnoituksiin (esim. keskiaikaiset linnat, 1700-luvun bastionilinnoitukset,​ modernit kantalinnoitukset).+Tässä aihealueessa tuodaan esiin puolustukseen ja sodankäyntiin liittyviä arkeologisia kohteita. Ajallisina ryhminä hahmottuvat esihistoriallisen ajan muinaislinnat,​ keskiajan ja uuden ajan alun linnat ja linnoitukset,​ 1700-luvun bastionilinnoitukset ja modernit 1900-luvulle ajoittuvat puolustusvarustukset. Puolustuksella tarkoitetaan maan,​alueen,​ paikan tms. puolustamista varten rakennettuja linnoituslaitteita. Sodankäynti puolestaan merkitsee erilaisia sotatoimia, kuten taisteluita. Historiallisella ajalla puolustusvarustukset jakaantuvat karkeasti tilapäistarkoitusta varten rakennettuihin linnoituslaitteisiin (esim. skanssit, kenttälinnoitteet) ja pysyväksi ​rakennettuihin ​linnoihin ja linnoituksiin (esim. keskiaikaiset linnat, 1700-luvun bastionilinnoitukset,​ modernit kantalinnoitukset).
  
 <hidden Lue lisää > <hidden Lue lisää >
Rivi 20: Rivi 20:
  
  
-**Bergholm, Helmut; Carlsson, Ronnie & Lindahl, Anders** 1988//​Kastelholms slott: arkeologiska undersökningar 1982 och 1983//; Mariehamn, Ålands landskapsstyrelse,​ Museibyrån.+**Bergholm, Helmut; Carlsson, Ronnie & Lindahl, Anders** 1988//​Kastelholms slott: arkeologiska undersökningar 1982 och 1983//; Mariehamn, Ålands landskapsstyrelse,​ Museibyrån.
 Dahlberg, Erik 1983: Svecia antiqua et hodierna / [Erik Dahlberg]. Stockholm: Wahlström & Widstrand, ​ Dahlberg, Erik 1983: Svecia antiqua et hodierna / [Erik Dahlberg]. Stockholm: Wahlström & Widstrand, ​
-**Duffy, Christopher** 1985//The Fortress in the Age of Vauban and Fredrick the Great 1660-1789//​. London. +**Duffy, Christopher** 1985//The Fortress in the Age of Vauban and Fredrick the Great 1660-1789//​. London. 
-**Eimer, Gerhard** 1961//Die Stadtplannung im schwedischen Östseereich 1600-1715//​. Lund. +**Eimer, Gerhard** 1961//Die Stadtplannung im schwedischen Östseereich 1600-1715//​. Lund. 
-**Drake, Knut 1968**Die Burg Hämeenlinna im Mittelalter:​ eine Baugeschichtliche Untersuchung von Knut Drake. //​Suomen ​muinaismuistoyhdistyksen aikakauskirja ​68//. Helsinki.+**Drake, Knut** ​1968. Die Burg Hämeenlinna im Mittelalter:​ eine Baugeschichtliche Untersuchung von Knut Drake. //​Suomen ​Muinaismuistoyhdistyksen Aikakauskirja ​68//. Helsinki.
 **Friman, L.** 1895: //Istorija kreposti v Rossi//. S. Peterburg. **Friman, L.** 1895: //Istorija kreposti v Rossi//. S. Peterburg.
-**Gardberg, Carl Jacob** 1961//Turun linna ja sen restaurointi//​. Turku. +**Gardberg, Carl Jacob** 1961//Turun linna ja sen restaurointi//​. Turku. 
-**Gardberg, C.J. & Welin, P.O.** 1993//Finlands medeltida borgar//. Esbo. +**Gardberg, C.J. & Welin, P.O.** 1993//Finlands medeltida borgar//. Esbo. 
-**Heikkinen,​ Reijo** 2004//Kajaanin linna: västinki vuosisatojen virrassa//​. ​ Kajaani: Kainuun Museo: Lönnrot-instituutti. +**Heikkinen,​ Reijo** 2004//Kajaanin linna: västinki vuosisatojen virrassa//​. ​ Kajaani: Kainuun Museo: Lönnrot-instituutti. 
-**af Hällström,​ Olof**1986//Sveaborg Viapori Suomenlinna//​. Rungstedt kust. +**af Hällström,​ Olof**1986//Sveaborg Viapori Suomenlinna//​. Rungstedt kust. 
-**Kauppi, Ulla-Riitta** 1993Kymenlaakson linnoitustyöt taloudellisena vaikuttajana 1700-1800-lukujen taitteessa. //Kasarmin aidan kahden puolen. Kaksisataa vuotta suomalaista varuskuntayhteisöä (toim. Jussi T. Lappalainen)//​. Suomen Historiallisen Seuran julkaisu. Historiallinen Arkisto 101. Helsinki . +**Kauppi, Ulla-Riitta** 1993Kymenlaakson linnoitustyöt taloudellisena vaikuttajana 1700-1800-lukujen taitteessa. //Kasarmin aidan kahden puolen. Kaksisataa vuotta suomalaista varuskuntayhteisöä (toim. Jussi T. Lappalainen)//​. Suomen Historiallisen Seuran julkaisu. Historiallinen Arkisto 101. Helsinki . 
-**Knapas, Rainer** 1979//Det civila och militära byggnadsväsendet i Gamla Finland//. Taidehistorian lisensiaattitutkielma 1979. Helsingin yliopisto, Taidehistorian laitos. +**Knapas, Rainer** 1979//Det civila och militära byggnadsväsendet i Gamla Finland//. Taidehistorian lisensiaattitutkielma 1979. Helsingin yliopisto, Taidehistorian laitos. 
-**Koskinen, Pekka** 1986//Hämeen linnan renessanssi:​ linnoitustoiminta Hämeen linnassa 1777–1784//​. Tampere. +**Koskinen, Pekka** 1986//Hämeen linnan renessanssi:​ linnoitustoiminta Hämeen linnassa 1777–1784//​. Tampere. 
-**Laskovski,​ F.** 1865//​Materialyi dlja istori inzernernavo istkustva v Rossii III//. Sankt Peterburg. +**Laskovski,​ F.** 1865//​Materialyi dlja istori inzernernavo istkustva v Rossii III//. Sankt Peterburg. 
-**Munthe, Ludvig W:son et al.** 1902-39: //Kungliga Fortifikationens historia//. Stockholm 1902–1939. +**Munthe, Ludvig W:son et al.** 190239: //Kungliga Fortifikationens historia//. Stockholm 1902–1939. 
-**Pohjolan-Pirhonen,​ Helge** 1973//​Olavinlinnan historialliset vaiheet//. Pyhän Olavin kilta, Savonlinna, 1973 +**Pohjolan-Pirhonen,​ Helge** 1973//​Olavinlinnan historialliset vaiheet//. Pyhän Olavin kilta, Savonlinna. 
-**Sinisalo, Antero** 1986//​Olavinlinnan rakentamisen vaiheet suuresta Pohjan sodasta//. Pyhän Olavin kilta. +**Sinisalo, Antero** 1986//​Olavinlinnan rakentamisen vaiheet suuresta Pohjan sodasta//. Pyhän Olavin kilta. 
-**Speckle, Daniel** 1608//​Architectura von Festungen//​. Stassburg 1608.   +**Speckle, Daniel** 1608//​Architectura von Festungen//​. Stassburg 1608.   
-**Steinby, Ann-Gerd** 1990//​Kastelholm,​ kungligt slott//. Helsingfors:​ Söderström. +**Steinby, Ann-Gerd** 1990//​Kastelholm,​ kungligt slott//. Helsingfors:​ Söderström. 
-**Stenius, Birgitta** 1973Tavastehus slott som fästning och fängelse: byggnadsverksamheten under 1700- och 1800-talen/​Birgitta Stenius, Tavastehus: Delegationen för Tavastehus slott. +**Stenius, Birgitta** 1973Tavastehus slott som fästning och fängelse: byggnadsverksamheten under 1700- och 1800-talen/​Birgitta Stenius, Tavastehus: Delegationen för Tavastehus slott. 
-**Suna, Antti (toim.)** 1994//Kuusiston linna: tutkimuksia 1985–1993//​. Helsinki: Museovirasto, 1994, Museoviraston rakennushistorian osaston raportteja; 8 +**Suna, Antti** (toim.) 1994//Kuusiston linna: tutkimuksia 1985–1993//​. Helsinki: Museovirasto,​ Museoviraston rakennushistorian osaston raportteja; 8 
-**Taavitsainen,​ Jussi-Pekka** 1979Kuusiston linnan kaivauslöydöt:​ kaivauslöytöjen ja historiallisten lähteiden vertailua = Utgrävningsfynd från Kustö slott: en jämförelse mellan utgrävningsfynd och historiska källor / Jukka-Pekka Turku, 1979 Turun kaupungin historiallinen museo. Raportteja 3. +**Taavitsainen,​ Jussi-Pekka** 1979Kuusiston linnan kaivauslöydöt:​ kaivauslöytöjen ja historiallisten lähteiden vertailua = Utgrävningsfynd från Kustö slott: en jämförelse mellan utgrävningsfynd och historiska källor / Jukka-Pekka Turku, 1979 Turun kaupungin historiallinen museo. Raportteja 3. 
-**Taavitsainen,​ J.-P** 1991Ancient hillforts of Finland: problems of analysis, chronology and interpretation with special reference to the hillfort of Kuhmoinen. Suomen muinaismuistoyhdistyksen aikakauskirja 94. Helsinki. +**Taavitsainen,​ J.-P** 1991. //Ancient hillforts of Finland: problems of analysis, chronology and interpretation with special reference to the hillfort of Kuhmoinen//. Suomen muinaismuistoyhdistyksen aikakauskirja 94. Helsinki. 
-**de Vauban, Sebastian le Preste** 1695Le Traité de L'​Attaque des Places. Le Traité de la Defense des Places. Nouveau traite de geometrie et fortification / de Vauban Paris, 1695+**de Vauban, Sebastian le Preste** 1695. //Le Traité de L'​Attaque des Places. Le Traité de la Defense des Places.// Nouveau traite de geometrie et fortification / de Vauban Paris, 1695.
  
 </​hidden>​ </​hidden>​
wiki/luokka/puolustus_ja_sodankäynti.1474540406.txt.gz · Viimeksi muutettu: 2016/09/22 13:33 / Veli-Pekka Suhonen