Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


wiki:luokka:tiet_ja_polut

Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

Both sides previous revision Edellinen revisio
wiki:luokka:tiet_ja_polut [2016/09/21 11:03]
Helena Ranta
wiki:luokka:tiet_ja_polut [2017/03/02 17:17] (nykyinen)
Helena Ranta
Rivi 1: Rivi 1:
 ====== Tiet ja polut ====== ====== Tiet ja polut ======
- 
-Historialliset tiet eivät ole pelkästään itsenäisiä kohteita, vaan niillä on suuri merkitys myös osana kulttuuriympäristön kokonaisuutta. Ne ovat luonnonmaisemaa ja niin arkeologista kuin rakennettuna kulttuuriympäristöä. Historialliset tiet ovat avain maaseudun ja sen kylien historiallisen ajan kulttuuriperinnön ymmärtämiseen,​ sillä ne ovat maisemaan sulautunut yhdyslinkki asutuksen ja sen toiminnallisten pisteiden välillä. Historiallisten kulkureittien rekonstruktio ja asettaminen ympäristönsä kontekstiin saattaa johtaa niiden päätepisteissä,​ varrella tai lähistöllä oleville aiemmin tuntemattomille arkeologisille kohteille. ​ 
- 
-Arkeologinen tutkimus on Suomessa toistaiseksi keskittynyt valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittäviin keskiaikaisiin teihin. Maaseudun kylien sisäistä reitistöä on toistaiseksi selvitetty varsin vähän arkeologisesti. Tällä hetkellä kylien teitä ja polkuja ei yleensä inventoida kattavasti. ​ 
- 
-Pääosa maaseudun historiallisten kylien teistä ja -poluista on edelleen tavalla toisella olemassa. Osa on yleisessä käytössä asfaltti- ja hiekkateinä ja osa taas pelkkiä peltojen ja niittyjen laitojen sekä metsien polkuja. Sarkajaon purkamisen ja tonttimaiden autioitumisen myötä vanhoja teitä ja polkuja on myös raivattu pelloiksi tai ne ovat kasvaneet umpeen. ​ 
  
  
wiki/luokka/tiet_ja_polut.txt · Viimeksi muutettu: 2017/03/02 17:17 / Helena Ranta