Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


wiki:markkinapaikka

Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

Both sides previous revision Edellinen revisio
Seuraava revisio
Edellinen revisio
wiki:markkinapaikka [2017/03/19 17:14]
Helena Ranta
wiki:markkinapaikka [2020/10/19 11:42] (nykyinen)
Helena Ranta [Suojelustatus]
Rivi 4: Rivi 4:
 {{:​wiki:​img_0929.jpg?​450 |}} {{:​wiki:​img_0929.jpg?​450 |}}
 ===== Määritelmä ===== ===== Määritelmä =====
-Kaupankäynnin keskittymä maaseudulla((Tieteen termipankki 19.08.2016: Arkeologia:​markkinapaikka;​ http://​www.tieteentermipankki.fi/​wiki/​Arkeologia:​markkinapaikka.)) +maaseudun paikka, jolle on kokoonnuttu käymään kauppaa ​
  
 ===== Kuvaus ===== ===== Kuvaus =====
Rivi 25: Rivi 24:
  
 ===== Suojelustatus ===== ===== Suojelustatus =====
- +Vanhat markkinapaikat ovat muinaismuistolain rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä. Jos alueella ei ole kiinteitä rakenteita, rauhoitus koskee sitä aluetta, jolta löytyy markkinatoiminnasta kertovia esinekatkelmia ja jonka maasto soveltuu markkinapaikaksi. Markkinapaikkojen todentaminen vaatii tuekseen maastohavaintojen,​ esinelöytöjen,​ historiallisten lähteiden ja perimätiedon yhdistämistä. Ks.[[https://www.museovirasto.fi/uploads/Meista/Julkaisut/hist-ajan-muinaisjaannokset.pdf|Historiallisen ajan kiinteät muinaisjäännökset -julkaisut,]] sivu 114
-[[http://www.nba.fi/fi/File/685/rho-historiallisen-ajan-kii.pdf|Ks. Historiallisen ajan kiinteät muinaisjäännökset -julkaisut]]. ​+
  
 ===== Lähteet ===== ===== Lähteet =====
-**Bonsdorff von, Anna-Maria** 1997. 1600-luvun markkinahumua Perniön Muntolannokalla. //Perniö, kuninkaan ja kartanoiden pitäjä//. Helsingin yliopiston taidehistorian laitoksen julkaisuja 15. Helsinki. +**Bonsdorff von, Anna-Maria** 1997. 1600-luvun markkinahumua Perniön Muntolannokalla. ​Julkaisussa ​//Perniö, kuninkaan ja kartanoiden pitäjä//. Helsingin yliopiston taidehistorian laitoksen julkaisuja 15. Helsinki. 
-**Niukkanen,​ Marianna** 2009. //​Historiallisen ajan kiinteät muinaisjäännökset. Tunnistaminen ​ja suojelu//​. ​Museovirasto,​ Rakennushistorian osasto.+**Niukkanen,​ Marianna** 2009. //​Historiallisen ajan kiinteät muinaisjäännökset, tunnistaminen ​ja suojelu//​. ​Museoviraston rakennushistorian osaston oppaita ja ohjeita 3.
  
 ===== Muu kirjallisuus ===== ===== Muu kirjallisuus =====
wiki/markkinapaikka.1489936482.txt.gz · Viimeksi muutettu: 2017/03/19 17:14 / Helena Ranta