Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


wiki:markkinapaikka

Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

Both sides previous revision Edellinen revisio
Seuraava revisio
Edellinen revisio
wiki:markkinapaikka [2017/03/24 12:56]
Helena Ranta [Suojelustatus]
wiki:markkinapaikka [2020/10/19 11:42] (nykyinen)
Helena Ranta [Suojelustatus]
Rivi 4: Rivi 4:
 {{:​wiki:​img_0929.jpg?​450 |}} {{:​wiki:​img_0929.jpg?​450 |}}
 ===== Määritelmä ===== ===== Määritelmä =====
-Kaupankäynnin keskittymä maaseudulla((Tieteen termipankki 19.08.2016: Arkeologia:​markkinapaikka;​ http://​www.tieteentermipankki.fi/​wiki/​Arkeologia:​markkinapaikka.)) +maaseudun paikka, jolle on kokoonnuttu käymään kauppaa ​
  
 ===== Kuvaus ===== ===== Kuvaus =====
Rivi 25: Rivi 24:
  
 ===== Suojelustatus ===== ===== Suojelustatus =====
-Vanhat markkinapaikat ovat muinaismuistolain rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä. ​Koska kiinteitä rakenteita ​ei välttämättä ​ole, koskee ​rauhoitus sitä aluetta, jolta löytyy markkinatoiminnasta kertovia ​esinefragmentteja ​ja joka on topografisesti soveltunut ​markkinapaikaksi. Markkinapaikkojen ​verifioiminen ​vaatii tuekseen maastohavaintojen, ​esine-löytöjen, historiallisten lähteiden ja perimätiedon yhdistämistä.[[http://www.nba.fi/fi/File/685/rho-historiallisen-ajan-kii.pdf|Ks. Historiallisen ajan kiinteät muinaisjäännökset -julkaisut, ​sivu 114]]. +Vanhat markkinapaikat ovat muinaismuistolain rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä. ​Jos alueella ​ei ole kiinteitä rakenteita, rauhoitus ​koskee ​sitä aluetta, jolta löytyy markkinatoiminnasta kertovia ​esinekatkelmia ​ja jonka maasto soveltuu ​markkinapaikaksi. Markkinapaikkojen ​todentaminen ​vaatii tuekseen maastohavaintojen, ​esinelöytöjen, historiallisten lähteiden ja perimätiedon yhdistämistä. Ks.[[https://www.museovirasto.fi/uploads/Meista/Julkaisut/hist-ajan-muinaisjaannokset.pdf|Historiallisen ajan kiinteät muinaisjäännökset -julkaisut,​]] ​sivu 114
  
 ===== Lähteet ===== ===== Lähteet =====
-**Bonsdorff von, Anna-Maria** 1997. 1600-luvun markkinahumua Perniön Muntolannokalla. //Perniö, kuninkaan ja kartanoiden pitäjä//. Helsingin yliopiston taidehistorian laitoksen julkaisuja 15. Helsinki. +**Bonsdorff von, Anna-Maria** 1997. 1600-luvun markkinahumua Perniön Muntolannokalla. ​Julkaisussa ​//Perniö, kuninkaan ja kartanoiden pitäjä//. Helsingin yliopiston taidehistorian laitoksen julkaisuja 15. Helsinki. 
-**Niukkanen,​ Marianna** 2009. //​Historiallisen ajan kiinteät muinaisjäännökset. Tunnistaminen ​ja suojelu//​. ​Museovirasto,​ Rakennushistorian osasto.+**Niukkanen,​ Marianna** 2009. //​Historiallisen ajan kiinteät muinaisjäännökset, tunnistaminen ​ja suojelu//​. ​Museoviraston rakennushistorian osaston oppaita ja ohjeita 3.
  
 ===== Muu kirjallisuus ===== ===== Muu kirjallisuus =====
wiki/markkinapaikka.1490353008.txt.gz · Viimeksi muutettu: 2017/03/24 12:56 / Helena Ranta