Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


wiki:muistomerkki

Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

Both sides previous revision Edellinen revisio
wiki:muistomerkki [2020/10/19 11:44]
Helena Ranta [Lähteet]
wiki:muistomerkki [2020/10/20 18:26] (nykyinen)
Helena Ranta [Suojelustatus]
Rivi 44: Rivi 44:
 ===== Suojelustatus ===== ===== Suojelustatus =====
  
-Jotkut muistomerkit ovat muinaismuistolain rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä. Osa kohteista on muita kulttuuriperintökohteita. Määrittelyssä kiinteäksi muinaisjäännökseksi vaikuttaa mm. kohteen ikä ja erilaisten lähteiden antama tieto. Kiinteitä muinaisjäännöksiä ovat sellaiset menneisyydessä tehdyt muistomerkit,​ joilla on historiallista merkitystä. Yleensä ne ajoittuvat 1900-luvun alkua vanhemmiksi. Rakennettujen ympäristöjen ja käytössä olevien hautausmaiden erilaiset veistokset, patsaat ja muut muistomerkit kuten myös toisen maailmansodan muistomerkit lukeutuvat rakennetun kulttuuriympäristön kohteisiin. Niiden säilyminen turvataan yleensä muulla tavoin kuin muinaismuistolailla. Ks. [[http://www.nba.fi/fi/File/685/rho-historiallisen-ajan-kii.pdf|Historiallisen ajan kiinteät muinaisjäännökset -julkaisu]],​ sivu 115. +Jotkut muistomerkit ovat muinaismuistolain rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä. Osa kohteista on muita kulttuuriperintökohteita. Määrittelyssä kiinteäksi muinaisjäännökseksi vaikuttaa mm. kohteen ikä ja erilaisten lähteiden antama tieto. Kiinteitä muinaisjäännöksiä ovat sellaiset menneisyydessä tehdyt muistomerkit,​ joilla on historiallista merkitystä. Yleensä ne ajoittuvat 1900-luvun alkua vanhemmiksi. Rakennettujen ympäristöjen ja käytössä olevien hautausmaiden erilaiset veistokset, patsaat ja muut muistomerkit kuten myös toisen maailmansodan muistomerkit lukeutuvat rakennetun kulttuuriympäristön kohteisiin. Niiden säilyminen turvataan yleensä muulla tavoin kuin muinaismuistolailla. Ks. [[https://www.museovirasto.fi/uploads/Meista/Julkaisut/hist-ajan-muinaisjaannokset.pdf|Historiallisen ajan kiinteät muinaisjäännökset -julkaisu]],​ sivu 115. 
 ===== Lähteet ===== ===== Lähteet =====
 **Arkeologiset kohteet; muinaisjäännösrekisteri** 2017. Kulttuuriympäristön palveluikkuna. Museovirasto. https://​www.kyppi.fi/​palveluikkuna/​portti/​read/​asp/​default.aspx. **Arkeologiset kohteet; muinaisjäännösrekisteri** 2017. Kulttuuriympäristön palveluikkuna. Museovirasto. https://​www.kyppi.fi/​palveluikkuna/​portti/​read/​asp/​default.aspx.
wiki/muistomerkki.txt · Viimeksi muutettu: 2020/10/20 18:26 / Helena Ranta