Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


wiki:piilopirtti

Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

Both sides previous revision Edellinen revisio
Seuraava revisio
Edellinen revisio
wiki:piilopirtti [2017/03/05 22:40]
Helena Ranta [Määritelmä]
wiki:piilopirtti [2023/02/03 12:31] (nykyinen)
Veli-Pekka Suhonen [Kuvaus]
Rivi 3: Rivi 3:
  
 ====== Piilopirtti ====== ====== Piilopirtti ======
-{{:wiki:dg2210_3p.jpg?450|}}+{{:wiki:piilopirtti_akdg2210_3.jpg?450|}}
  
 ===== Määritelmä ===== ===== Määritelmä =====
  
-Syrjäinen ​ja vaikeasti löydettävissä oleva asumus, ​jonne Isonvihan (1713–1721) venäläismiehityksen aikana paettiin+syrjäinen ​ja vaikeasti löydettävissä oleva asumus, ​jota on käytetty piilopaikkana rauhattomina aikoina 
  
 ===== Kuvaus ===== ===== Kuvaus =====
    
-Syrjäisiin metsiin, saariin ja saloseuduille rakennettiin pieniä piilopirttejä,​ jonne perhe, karja ja omaisuus vietiin turvaan. Myös kallioluolia kerrotaan käytetyn pakopaikkoina. Metsissä asuivat myös venäläisiä vastustaneet sissit, jotka toimivat etenkin Savossa ja Kainuussa. ​+Syrjäisiin metsiin, saariin ja saloseuduille rakennettiin pieniä piilopirttejä,​ jonne perhe, karja ja omaisuus vietiin turvaan. Myös kallioluolia kerrotaan käytetyn pakopaikkoina. Metsissä asuivat myös venäläisiä vastustaneet sissit, jotka toimivat etenkin Savossa ja Kainuussa.{{ :​wiki:​pakopirtinrotko_hailuoto.jpg?​300|}} ​
  
-Piilopirttien sijoja ja pakopaikkoina käytettyjä luolia tunnetaan tarinoiden, perimätiedon ja paikannimien pohjalta. Lisäksi metsistä löytyy [[wiki:​kiuas|kiukaanpohjia]] ja muita väliaikaisiin asumuksiin viittaavia jäännöksiä,​ joita on arveltu piilopirttien paikoiksi. Kysymyksessä voivat olla myös elinkeinojen harjoittamiseen liittyvät tilapäisasumusten paikat, kuten karjamajat. Kohteen osoittaminen nimenomaan piilopirtin paikaksi voi olla vaikeaa. ​+Piilopirttien sijoja ja pakopaikkoina käytettyjä luolia tunnetaan tarinoiden, perimätiedon ja paikannimien pohjalta. Lisäksi metsistä löytyy [[wiki:​kiuas|kiukaanpohjia]] ja muita väliaikaisiin asumuksiin viittaavia jäännöksiä,​ joita on arveltu piilopirttien paikoiksi. Kysymyksessä voivat olla myös elinkeinojen harjoittamiseen liittyvät tilapäisasumusten paikat, kuten [[wiki:​karjamaja|karjamajat]]. Kohteen osoittaminen nimenomaan piilopirtin paikaksi voi olla vaikeaa. ​
  
-Piilopirtit lienevät pääosin yksinkertaisia majamaisia rakennuksia,​ joiden jäännöksiä voi olla vaikea havaita maastossa. Ne muistuttanevat ulkoisesti ns. miilumajoja,​ [[wiki:​mäkitupa|mäkitupia]] ja pienempiä [[wiki:​torppa|torppia]]. Rakennusten tulisijoista saattaa olla näkyvillä lohko- tai luonnonkivistä koostuvia [[wiki:​kiuas|kiukaita]]. Piilopirttien paikat saattavat näkyä kuopanteina. Rakennusten seinälinjat voivat erottua maastossa kivi- ja maavalleina tai pelkkinä kulmakivinä. Rakennuksia on saatettu perustaa myös suoraan maanpäälle ja rakentaa osittain kuoppiin. Piilopirtteihin voi liittyä myös ruoanvalmistukseen käytettyjä,​ rakennusten ulkopuolella olevia ​ns. kiviuuneja (vrt. ryssänuuni). Myös karjalle on voitu rakentaa suoja piilopirttien yhteyteen (vrt. [[wiki:​karjamaja]]).+Piilopirtit lienevät pääosin yksinkertaisia majamaisia rakennuksia,​ joiden jäännöksiä voi olla vaikea havaita maastossa. Ne muistuttanevat ulkoisesti ns. miilumajoja,​ [[wiki:​mäkitupa|mäkitupia]] ja pienempiä [[wiki:​torppa|torppia]]. Rakennusten tulisijoista saattaa olla näkyvillä lohko- tai luonnonkivistä koostuvia [[wiki:​kiuas|kiukaita]]. Piilopirttien paikat saattavat näkyä kuopanteina. Rakennusten seinälinjat voivat erottua maastossa kivi- ja maavalleina tai pelkkinä kulmakivinä. Rakennuksia on saatettu perustaa myös suoraan maanpäälle ja rakentaa osittain kuoppiin. Piilopirtteihin voi liittyä myös ruoanvalmistukseen käytettyjä,​ rakennusten ulkopuolella olevia kiviuuneja (vrt. [[wiki:​kiviuuni|ryssänuuni]]). Myös karjalle on voitu rakentaa suoja piilopirttien yhteyteen (vrt. [[wiki:​karjamaja]]).
  
  
 ===== Historia ja käyttö ===== ===== Historia ja käyttö =====
  
-Isonvihan aikaiseen venäläismiehitykseen liittyy tietoja ja tarinoita metsiin paenneista ihmisistä, jotka piiloutuivat pelätessään henkensä, eläintensä ja omaisuutensa puolesta. Lisäksi he halusivat välttyä väenotoilta Venäjän armeijaan tai pakkotöihin. Eniten miehityssotilaita oli Länsi-Suomessa. Siviiliväestöön kohdistunut sorto näyttää olleen suurinta Pohjanmaalla,​ jossa oli myös eniten pakoon lähteneitä. Venäläissotilaat ryöstelivät ja polttivat kyliä sekä surmasivat ja vangitsivat talonpoikia.+Isonvihan aikaiseen venäläismiehitykseen liittyy tietoja ja tarinoita metsiin paenneista ihmisistä, jotka piiloutuivat pelätessään henkensä, eläintensä ja omaisuutensa puolesta. Lisäksi he halusivat välttyä väenotoilta Venäjän armeijaan tai pakkotöihin. Eniten miehityssotilaita oli Länsi-Suomessa. Siviiliväestöön kohdistunut sorto näyttää olleen suurinta Pohjanmaalla,​ jossa oli myös eniten pakoon lähteneitä. Venäläissotilaat ryöstelivät ja polttivat kyliä sekä surmasivat ja vangitsivat talonpoikia((ks. esim. Halila 1984: 44–62)).
  
 ===== Ajoitus ===== ===== Ajoitus =====
Rivi 28: Rivi 29:
 ===== Levintä ===== ===== Levintä =====
  
-Piilopirttejä tunnetaan Pohjanmaalta. ​Piilopirttejä ​on kuitenkin luultavasti myös muualla Suomessa ((Esim. Pyhtää Pirtnuora Rekniskorpi ​muinaisjäännösrekisteritunnus 1000009764)). +Piilopirttejä tunnetaan Pohjanmaalta((Halila 1984: 47))Niitä ​on kuitenkin luultavasti myös muualla Suomessa((esim. Pyhtää Pirtnuora Rekniskorpi)). ​
  
 ===== Suojelustatus ===== ===== Suojelustatus =====
  
-[[http://​www.nba.fi/​fi/​File/​685/​rho-historiallisen-ajan-kii.pdf|Ks. Historiallisen ajan kiinteät muinaisjäännökset -julkaisu]].  +Piilopirttien jäännökset ovat muinaismuistolain rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä
 ===== Lähteet ===== ===== Lähteet =====
-**Muinaisjäännösrekisteri** +**Halila, Aimo** 1984. //​Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin historia// IV. Pohjois-Pohjanmaa ja Lappi suuren Pohjan sodan ja isonvihan aikana 1700–1721. Pohjois-Pohjanmaan maakuntaliiton ja Lapin maakuntaliiton yhteinen historiatoimikunta. 
-http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/portti/default.aspx +**Muinaisjäännösrekisteri** https://www.kyppi.fi/palveluikkuna/mjreki/read/asp/​r_default.aspx 
-**Niukkanen,​ Marianna** 2009. //​Historiallisen ajan kiinteät muinaisjäännökset. Tunnistaminen ​ja suojelu//​. ​Museovirasto,​ Rakennushistorian osasto.+**Niukkanen,​ Marianna** 2009. //​Historiallisen ajan kiinteät muinaisjäännökset, tunnistaminen ​ja suojelu//​. ​Museoviraston rakennushistorian osaston oppaita ja ohjeita 3. 
  
 ===== Muu kirjallisuus ===== ===== Muu kirjallisuus =====
wiki/piilopirtti.1488746414.txt.gz · Viimeksi muutettu: 2017/03/05 22:40 / Helena Ranta