Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


wiki:polku

Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

Both sides previous revision Edellinen revisio
Seuraava revisio
Edellinen revisio
wiki:polku [2017/04/12 17:57]
Helena Ranta
wiki:polku [2019/12/30 09:11] (nykyinen)
Veli-Pekka Suhonen [Suojelustatus]
Rivi 8: Rivi 8:
 ===== Määritelmä ===== ===== Määritelmä =====
  
-Ihmisten ​ja eläinten polkema kapea kulku-ura  ​+ihmisten ​ja eläinten polkema kapea kulku-ura  ​
  
 ===== Kuvaus ===== ===== Kuvaus =====
Rivi 31: Rivi 31:
 Koko Suomi Koko Suomi
 ===== Suojelustatus ===== ===== Suojelustatus =====
-Polut, jotka ovat osa laajempia alueita yhdistäviä huomattavia historiallisia kaukoreittejä,​ ovat  muinaismuistolain rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä. Tällaisia ovat esimerkiksi Vienan reitit ja Ruijan polku. Ks. [[http://​www.nba.fi/​fi/​File/​685/​rho-historiallisen-ajan-kii.pdf|Historiallisen ajan kiinteät muinaisjäännökset -julkaisu]],​ sivu 103.+Polut, jotka ovat osa laajempia alueita yhdistäviä huomattavia historiallisia kaukoreittejä,​ ovat  muinaismuistolain rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä. Tällaisia ovat esimerkiksi Vienan reitit ja Ruijan polku. ​
 ===== Lähteet ===== ===== Lähteet =====
 **Enbuske, Matti** 2009. //​Vuosisadat Pohjan teillä//. Tiet liikenne ja tiehallinto Oulun läänin alueella 1600-luvulta 2000-luvulle. Porvoo. **Enbuske, Matti** 2009. //​Vuosisadat Pohjan teillä//. Tiet liikenne ja tiehallinto Oulun läänin alueella 1600-luvulta 2000-luvulle. Porvoo.
 **Niukkanen,​ Marianna** 2009. //​Historiallisen ajan kiinteät muinaisjäännökset,​ tunnistaminen ja suojelu//. Museoviraston rakennushistorian osaston oppaita ja ohjeita 3. **Niukkanen,​ Marianna** 2009. //​Historiallisen ajan kiinteät muinaisjäännökset,​ tunnistaminen ja suojelu//. Museoviraston rakennushistorian osaston oppaita ja ohjeita 3.
 **Rytkölä,​ Heikki** 2006. //Vienan tiellä//. Historiallista taustaa Suomussalmen Vuokin reitille Venäjän Karjalaan. Kainuun Ympäristökeskuksen raportteja 5/2006. **Rytkölä,​ Heikki** 2006. //Vienan tiellä//. Historiallista taustaa Suomussalmen Vuokin reitille Venäjän Karjalaan. Kainuun Ympäristökeskuksen raportteja 5/2006.
-**Toivanen, Jouni** 2009. //Vienan reittien jäljillä ​Katsaus Vienan kauppareittien historiaan, merkitykseen Kainuun asutuksessa sekä kartografinen johdatus aiheeseen//​. ​ Museovirasto 15.7.2009. Muinaisjäännösten hoitoyksikkö.+**Toivanen, Jouni** 2009. //Vienan reittien jäljillä ​– Katsaus Vienan kauppareittien historiaan, merkitykseen Kainuun asutuksessa sekä kartografinen johdatus aiheeseen//​. ​ Museovirasto 15.7.2009. Muinaisjäännösten hoitoyksikkö.
  
 ===== Muu kirjallisuus ===== ===== Muu kirjallisuus =====
wiki/polku.1492009052.txt.gz · Viimeksi muutettu: 2017/04/12 17:57 / Helena Ranta