Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


wiki:polttohauta

Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

Both sides previous revision Edellinen revisio
wiki:polttohauta [2017/05/03 16:28]
Helena Ranta [Ajoitus]
wiki:polttohauta [2020/10/20 18:39] (nykyinen)
Helena Ranta
Rivi 16: Rivi 16:
 Maanalaisia polttohautoja ovat rautakauteen ajoittuvat [[wiki:​palokuoppahauta|palokuoppahaudat]]. Ne yhdistyvät roomalaisaikaisiin nk. Kärsämäen-tyypin kalmistoihin,​ mutta palokuoppahautauksia esiintyy vielä merovingiajallakin esimerkiksi polttokenttäkalmistojen yhteydessä. Palokuoppahaudassa roviolta kerätyt jäännökset tai osa niistä on asetettu maahan kaivettuun kuoppaan ja peitetty maa-aineksella tai kivillä. Vainajan jäännökset on voitu laittaa myös hiekkakivilaa´an päälle ja myös katteena on voitu käyttää laakoja. Joissain tapauksissa rovion jätteet tai osa niistä on pantu puu- tai keramiikka-astiaan – tällöin voidaan puhua myös uurnahaudoista.((Kivikoski 1966: 59–63; Salo 1984: 208; Raninen & Wessman 2015: 236, 279)) Maanalaisia polttohautoja ovat rautakauteen ajoittuvat [[wiki:​palokuoppahauta|palokuoppahaudat]]. Ne yhdistyvät roomalaisaikaisiin nk. Kärsämäen-tyypin kalmistoihin,​ mutta palokuoppahautauksia esiintyy vielä merovingiajallakin esimerkiksi polttokenttäkalmistojen yhteydessä. Palokuoppahaudassa roviolta kerätyt jäännökset tai osa niistä on asetettu maahan kaivettuun kuoppaan ja peitetty maa-aineksella tai kivillä. Vainajan jäännökset on voitu laittaa myös hiekkakivilaa´an päälle ja myös katteena on voitu käyttää laakoja. Joissain tapauksissa rovion jätteet tai osa niistä on pantu puu- tai keramiikka-astiaan – tällöin voidaan puhua myös uurnahaudoista.((Kivikoski 1966: 59–63; Salo 1984: 208; Raninen & Wessman 2015: 236, 279))
  
-Maanpäällisissä rakenteissa polttohautoja esiintyy niin pronssi- kuin rautakautisissakin [[wiki:​hautaröykkiö|hautaröykkiöissä]] sekä [[wiki:​hautakumpu|kummuissa]]. Poltetut luut on asetettu maan tai kallion pinnalle tai kummuissa pieneen kuoppaan. Röykkiössä voi olla myös useamman vainajan jäännökset. Maan pinnalle tehtyjä rakenteita ovat myös [[wiki:​hautalatomus|hautalatomukset]],​ joissa polttohautoja on esimerkiksi [[wiki:tarha|tarhoissa]]. ​+Maanpäällisissä rakenteissa polttohautoja esiintyy niin pronssi- kuin rautakautisissakin [[wiki:​hautaröykkiö|hautaröykkiöissä]] sekä [[wiki:​hautakumpu|kummuissa]]. Poltetut luut on asetettu maan tai kallion pinnalle tai kummuissa pieneen kuoppaan. Röykkiössä voi olla myös useamman vainajan jäännökset. Maan pinnalle tehtyjä rakenteita ovat myös [[wiki:​hautalatomus|hautalatomukset]],​ joissa polttohautoja on esimerkiksi [[wiki:tarhahauta|tarhoissa]]. ​
  
 Keskisellä ja myöhäisrautakaudella merkittävä polttohautauksia sisältävä kalmistotyyppi ovat [[wiki:​polttokenttäkalmisto|polttokenttäkalmistot]]. Ne ovat silloiselle maanpinnalle tehtyjä, laajoja maantasaisia kiveyksiä, joissa on 1–4 kerrosta kiviä. Joissakin kalmistoissa kiveys on harva tai puuttuu lähes kokonaan. Rovion jäännökset on siroteltu kiveyksen lomaan, joten kivien välissä on hiilen- ja noensekaista maata, palanutta luuta sekä esineitä tai niiden katkelmia.((Kivikoski 1966: 50–53; Raninen & Wessman 2015: 278–279)) Eri yksilöiden jäännökset ja antimet ovat näin sekoittuneet. Kuitenkin myös yksilöhautauksia on pyritty ja kyetty erottamaan luu- ja esinekeskittymien avulla.((Heikkurinen-Montell 1996; Mäntylä-Asplund & Storå 2010; Wessman 2010: 58–59, 62–66; Raninen & Wessman 2015: 278)) Tyypillistä tälle kalmistomuodolle on myös se, että polttokenttäkalmistoissa voi olla usealla eri tavalla tehtyjä hautauksia, edellä mainittujen lisäksi esimerkiksi myös venehautauksia,​ joiden indikaattorina ovat veneen rautaniitit.((Kivikoski 1966: 53–54; Raike 1996; Raninen & Wessman 2015: 279–281)) Keskisellä ja myöhäisrautakaudella merkittävä polttohautauksia sisältävä kalmistotyyppi ovat [[wiki:​polttokenttäkalmisto|polttokenttäkalmistot]]. Ne ovat silloiselle maanpinnalle tehtyjä, laajoja maantasaisia kiveyksiä, joissa on 1–4 kerrosta kiviä. Joissakin kalmistoissa kiveys on harva tai puuttuu lähes kokonaan. Rovion jäännökset on siroteltu kiveyksen lomaan, joten kivien välissä on hiilen- ja noensekaista maata, palanutta luuta sekä esineitä tai niiden katkelmia.((Kivikoski 1966: 50–53; Raninen & Wessman 2015: 278–279)) Eri yksilöiden jäännökset ja antimet ovat näin sekoittuneet. Kuitenkin myös yksilöhautauksia on pyritty ja kyetty erottamaan luu- ja esinekeskittymien avulla.((Heikkurinen-Montell 1996; Mäntylä-Asplund & Storå 2010; Wessman 2010: 58–59, 62–66; Raninen & Wessman 2015: 278)) Tyypillistä tälle kalmistomuodolle on myös se, että polttokenttäkalmistoissa voi olla usealla eri tavalla tehtyjä hautauksia, edellä mainittujen lisäksi esimerkiksi myös venehautauksia,​ joiden indikaattorina ovat veneen rautaniitit.((Kivikoski 1966: 53–54; Raike 1996; Raninen & Wessman 2015: 279–281))
wiki/polttohauta.txt · Viimeksi muutettu: 2020/10/20 18:39 / Helena Ranta