Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


wiki:rautatie

Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

Both sides previous revision Edellinen revisio
wiki:rautatie [2022/08/31 15:57]
Helena Ranta
wiki:rautatie [2023/02/02 09:43] (nykyinen)
Veli-Pekka Suhonen [Kuvaus]
Rivi 9: Rivi 9:
  
 ===== Kuvaus ===== ===== Kuvaus =====
-Rautatie tarkoittaa raideliikenneväylää siihen kuuluvine raiteineen, laitteineen ja järjestelmineen (asemat, ratapihat, opastimet ja turvalaitteet). Rautatiehen kuuluu kaksi rinnakaista kiskoa, jotka on usein tuettu altapäin kahdella poikittaisella ratapölkyllä. Ratapölkkyjen alapuolella on usein tukikerros, esimerkiksi sepeliä, sekä ratapenger. Ratoja varten on rakennettu myös asemia, seisakkeita,​ tunneleita, ojia, [[wiki:​silta|siltoja]] ​ja rumpuja. Radanrakentamista on usein edeltänyt maaston pinnanmuotojen muokkaaminen ja tasaaminen.((Ks. esim. Otavan iso tietosanakirja 1966: rautatie))+Rautatie tarkoittaa raideliikenneväylää siihen kuuluvine raiteineen, laitteineen ja järjestelmineen (asemat, ratapihat, opastimet ja turvalaitteet). Rautatiehen kuuluu kaksi rinnakaista kiskoa, jotka on usein tuettu altapäin kahdella poikittaisella ratapölkyllä. Ratapölkkyjen alapuolella on usein tukikerros, esimerkiksi sepeliä, sekä ratapenger. Ratoja varten on rakennettu myös asemia, seisakkeita,​ tunneleita, ojia, [[wiki:​silta|siltoja]]rumpuja ​ja vahtitupia. Radanrakentamista on usein edeltänyt maaston pinnanmuotojen muokkaaminen ja tasaaminen.((Ks. esim. Otavan iso tietosanakirja 1966: rautatie))
  
 Valtaosa vanhimpien ratalinjojen alkuperäisistä rakenteista on joko tuhoutunut kokonaan tai ainakin hävinnyt näkyvistä ratojen modernisoinnin yhteydessä. Ratoja on myös oikaistu, minkä seurauksena osa ratarakenteista on jäänyt käytöstä nykyisen rata-alueen ulkopuolelle. Maastossa voi erottua jäänteitä hylättyjen ratojen perustus- ja pohjarakenteista,​ kuten ratapenkereistä ja -leikkauksista. Ratojen varsille rakennettuja rakenteita, kuten käytöstä jääneitä asemia ja [[wiki:​silta|siltoja]],​ on myös mahdollista paikantaa. Päällysrakenteista voi olla jäljellä esim. sorasta tehtyä raidealustaa ja toisinaan myös ratakiskoja ja pölkkyjä. Valtaosa vanhimpien ratalinjojen alkuperäisistä rakenteista on joko tuhoutunut kokonaan tai ainakin hävinnyt näkyvistä ratojen modernisoinnin yhteydessä. Ratoja on myös oikaistu, minkä seurauksena osa ratarakenteista on jäänyt käytöstä nykyisen rata-alueen ulkopuolelle. Maastossa voi erottua jäänteitä hylättyjen ratojen perustus- ja pohjarakenteista,​ kuten ratapenkereistä ja -leikkauksista. Ratojen varsille rakennettuja rakenteita, kuten käytöstä jääneitä asemia ja [[wiki:​silta|siltoja]],​ on myös mahdollista paikantaa. Päällysrakenteista voi olla jäljellä esim. sorasta tehtyä raidealustaa ja toisinaan myös ratakiskoja ja pölkkyjä.
wiki/rautatie.txt · Viimeksi muutettu: 2023/02/02 09:43 / Veli-Pekka Suhonen