Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


wiki:ryssänuuni

Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

Both sides previous revision Edellinen revisio
Seuraava revisio
Edellinen revisio
wiki:ryssänuuni [2017/05/16 10:19]
Veli-Pekka Suhonen [Historia ja käyttö]
wiki:ryssänuuni [2018/10/19 14:22]
Helena Ranta poistettu
Rivi 2: Rivi 2:
  
  
-====== ​Ryssänuuni ​======+====== ​Kiviuuni ​======
 {{:​wiki:​ryssänuuni_korppoo_kvarnudd.jpg?​450|}} {{:​wiki:​ryssänuuni_korppoo_kvarnudd.jpg?​450|}}
  
Rivi 11: Rivi 11:
 ===== Kuvaus ===== ===== Kuvaus =====
  
-Osa kiviuuneista on ajan saatossa niin sortuneita ja raunioituneita,​ että niiden tunnistaminen erilaisten kiviröykkiön joukosta voi joskus olla vaikeaa. Kiviuuneja on maastossa yksittäin ja ryhmissä. Kiviuunien koot ja rakennustavat vaihtelevat kohdekohtaisesti. Jopa samalla alueella ja ihan vierekkäin saattaa olla aivan erinäköisiä kiviuuneja. Pohjakaavaltaan suorakulmaisten kiviuunien laajuus on yleensä noin 1 x 2 metriä ja korkeus 1–1,5 metriä. Kiviuuneihin on aina käytetty sellaista kivimateriaalia,​ mitä paikalle on ollut helpoiten saatavissa. Huono kiviaines ei näytä lannistaneen uunin rakentajia. Kiviuunit ovat yleensä ​luonnonkivistä, useimmiten laakakivistä,​ ilman laastia ja savea ladottuja suuria katettuja tulisijoja. Kiviuunien katot saattavat olla joko holvattuja tai vaakasuorista kivistä ladottuja. Uunilla on ollut yleensä vain yksi suuaukko. Joitakin esimerkkejä kaksikerroksisista uuneista on kuitenkin säilynyt. Uunin suun vastakkainen seinä on ollut joko kivistä ladottu, suuri luonnonkivi ​tai pystysuora kallion pinta. Joskus myös uunin toinen seinä on kalliota vasten. ​+Osa kiviuuneista ​(vanha nimitys ryssänuuni) ​on ajan saatossa niin sortuneita ja raunioituneita,​ että niiden tunnistaminen erilaisten kiviröykkiön joukosta voi joskus olla vaikeaa. Kiviuuneja on maastossa yksittäin ja ryhmissä. Kiviuunien koot ja rakennustavat vaihtelevat kohdekohtaisesti. Jopa samalla alueella ja ihan vierekkäin saattaa olla aivan erinäköisiä kiviuuneja. Pohjakaavaltaan suorakulmaisten kiviuunien laajuus on yleensä noin 1 x 2 metriä ja korkeus 1–1,5 metriä. Kiviuuneihin on aina käytetty sellaista kivimateriaalia,​ mitä paikalle on ollut helpoiten saatavissa. Huono kiviaines ei näytä lannistaneen uunin rakentajia. Kiviuunit ovat yleensä ​maakivistä, useimmiten laakakivistä,​ ilman laastia ja savea ladottuja suuria katettuja tulisijoja. Kiviuunien katot saattavat olla joko holvattuja tai vaakasuorista kivistä ladottuja. Uunilla on ollut yleensä vain yksi suuaukko. Joitakin esimerkkejä kaksikerroksisista uuneista on kuitenkin säilynyt. Uunin suun vastakkainen seinä on ollut joko kivistä ladottu, suuri maakivi ​tai pystysuora kallion pinta. Joskus myös uunin toinen seinä on kalliota vasten. ​
  
-Rannikolta tunnetut kiviuunit eli ns. ryssänuunit ovat usein laivaston ja armeijan käyttämien sotilasleirien yhteydessä. Kiviuunit sijaitsevat usein ryhminä sekä maa- ja vesikulkureittien yhteydessä että luonnonsatamien läheisyydessä. Toisin kuin yleensä kuvitellaan,​ kiviuuneja on myös kaukana sisämaassa. Kiviuuneja löytyy esimerkiksi Puumalan ja Ruokolahden rajalla sijaitsevan Kukonharjun 1790-luvun sotilaskanavan luota. Kiviuuneja on käytetty ilmeisesti sekä ruoan valmistukseen että kuivaukseen. ​Täysin tai lähes ehjät kiviuunit ovat ainakin Itä-Uudellamaalla ja Itä-Savossa poikkeustapauksia. Koska useimmat kiviuunit ovat romahduksensa jäljiltä epämääräisiä kivikasoja, tarvittaisiin niiden varmaan tunnistamiseen melkeinpä poikkeuksetta jonkinlaisia arkeologisia kaivauksia. Rakenteiden tutkimuksen puuttuessa monet kiviuunit ovat jääneet identifioimatta. Toisaalta useita muita kiviröykkiöitä on pidetty kiviuuneina. ​Ryssänuuneja ​tunnistettaessa on arkeologian ohella syytä hyödyntää vanhoja karttoja poissulkevana menetelmänä. Karttoihin on saatettu merkitä raja- ja merimerkkejä,​ kivikasoja, jotka muistuttavat nykyiseltä ulkomuodoltaan kiviuuneja.+Täysin tai lähes ehjät kiviuunit ovat ainakin Itä-Uudellamaalla ja Itä-Savossa poikkeustapauksia. Koska useimmat kiviuunit ovat romahduksensa jäljiltä epämääräisiä kivikasoja, tarvittaisiin niiden varmaan tunnistamiseen melkeinpä poikkeuksetta jonkinlaisia arkeologisia kaivauksia. Rakenteiden tutkimuksen puuttuessa monet kiviuunit ovat jääneet identifioimatta. Toisaalta useita muita kiviröykkiöitä on pidetty kiviuuneina. ​Kiviuuneja ​tunnistettaessa on arkeologian ohella syytä hyödyntää vanhoja karttoja poissulkevana menetelmänä. Karttoihin on saatettu merkitä raja- ja merimerkkejä,​ kivikasoja, jotka muistuttavat nykyiseltä ulkomuodoltaan kiviuuneja.
  
  
-  ​ 
 ===== Historia ja käyttö ===== ===== Historia ja käyttö =====
  
-Rannikolla kiviuuneja eli ryssänuuneja on usein rakennettu Ruotsin ja Venäjän laivastojen 1700-ja 1800-luvuilla ​käyttämien satamapaikkojen ​sotilasleireihin. Kiviuunit sijaitsevat usein ryhminä sekä maa- ja vesikulkureittien ​varsilla ​että luonnonsatamien läheisyydessä. Toisin kuin yleensä kuvitellaan,​ kiviuuneja on myös kaukana sisämaassa. Kiviuuneja löytyy esimerkiksi Puumalan ja Ruokolahden rajalla sijaitsevan Kukonharjun 1790-luvun sotilaskanavan luota. Kiviuuneja on käytetty ilmeisesti sekä ruoan valmistukseen, leivän paistamiseen ​että kalan kuivaukseen. ​ +Rannikolla kiviuuneja eli ryssänuuneja on usein rakennettu Ruotsin ja Venäjän ​armeijoiden ja laivastojen 1700-ja 1800-luvuilla ​käyttämiin satamapaikkoihin ja sotilasleireihin. Kiviuunit sijaitsevat usein ryhminä sekä maa- ja vesikulkureittien ​yhteydessä ​että luonnonsatamien läheisyydessä. Toisin kuin yleensä kuvitellaan,​ kiviuuneja on myös kaukana sisämaassa. Kiviuuneja löytyy esimerkiksi Puumalan ja Ruokolahden rajalla sijaitsevan Kukonharjun 1790-luvun sotilaskanavan luota. Kiviuuneja on käytetty ilmeisesti sekä ruoan valmistukseen että kuivaukseen. ​
  
 ===== Ajoitus ===== ===== Ajoitus =====