Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


wiki:silta

Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

Both sides previous revision Edellinen revisio
Seuraava revisio
Edellinen revisio
Viimeisin revisio Both sides next revision
wiki:silta [2017/04/02 10:57]
Helena Ranta [Muu kirjallisuus]
wiki:silta [2017/06/27 11:18]
Veli-Pekka Suhonen
Rivi 12: Rivi 12:
 {{ :​wiki:​siltarakenteita_kirkkonummi_navalby.jpg?​200|}}Käytöstä jääneistä historiallisista sillanpaikoista on usein näkyvissä vain rannoilla olevat maa- tai kivipenkat. Veden alla saattaa kuitenkin olla jäljellä puisia tai kivisiä sillan kannatinrakenteita. ​ {{ :​wiki:​siltarakenteita_kirkkonummi_navalby.jpg?​200|}}Käytöstä jääneistä historiallisista sillanpaikoista on usein näkyvissä vain rannoilla olevat maa- tai kivipenkat. Veden alla saattaa kuitenkin olla jäljellä puisia tai kivisiä sillan kannatinrakenteita. ​
  
-Teiden kohdilla oleviin kosteikkopaikkoihin rakennetuista kivisistä ja puisista ​ns. siltaportaista ​saattaa erottua ​ teiden linjauksia noudattavia kivisiä perustuksia ja hirsiarkkurakenteiden jäännöksiä((Esim. Hämeenlinna Ratasniitty muinaisjäännösrekisteritunnus 1000005907)). Suosilloista tai pitkoispuista ei sen sijaan välttämättä näy maanpäälle mitään merkkejä((Esim. Yläne Kivisillansuo)). ​+Teiden kohdilla oleviin kosteikkopaikkoihin rakennetuista kivisistä ja puisista ​siltarummuista ja -portaista ​saattaa erottua teiden linjauksia noudattavia kivisiä perustuksia ja hirsiarkkurakenteiden jäännöksiä((Esim. Hämeenlinna Ratasniitty muinaisjäännösrekisteritunnus 1000005907)). Suosilloista tai pitkoispuista ei sen sijaan välttämättä näy maanpäälle mitään merkkejä((Esim. Yläne Kivisillansuo)). ​
  
-{{ :​wiki:​silta_uistesuo.jpg?​200|}}Kanaviin sekä keskiaikaisiin linnoihin ja uuden ajan linnoituksiin on liittynyt nostosiltoja. Pääosa linnojen ja linnoitusten nostosilloista on muutettu ajan kuluessa tavallisiksi silloiksi. Käytöstä jääneiden ja hylättyjen linnojen ja linnoitusten vallihautojen vastakkaisilla sivuilla saattaa sen sijaan edelleen näkyä nostosillan paikka porttiaukkona,​ vallin päällä olevana levennyksenä,​ maa- tai kivilatomuksina ja kuoppina.+{{ :​wiki:​silta_uistesuo.jpg?​200|}}[[wiki:​kanava|Kanaviin]] sekä [[wiki:​keskiaikainen-linna|keskiaikaisiin linnoihin]] ja uuden ajan linnoituksiin on liittynyt nostosiltoja. Pääosa linnojen ja linnoitusten nostosilloista on muutettu ajan kuluessa tavallisiksi silloiksi. Käytöstä jääneiden ja hylättyjen linnojen ja linnoitusten ​[[wiki:​vallihauta|vallihautojen]] vastakkaisilla sivuilla saattaa sen sijaan edelleen näkyä nostosillan paikka porttiaukkona,​ vallin päällä olevana levennyksenä,​ maa- tai kivilatomuksina ja kuoppina.
  
 ===== Historia ja käyttö ===== ===== Historia ja käyttö =====
Rivi 26: Rivi 26:
 Vähintään noin sata vuotta vanhojen (ohjeellinen ikäraja), käytöstä jääneiden maantiesiltojen jäännökset ovat muinaismuistolain rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä,​ samoin kärryajan tiestöön liittyvät vanhat siltarummut ja suosillat. Käytössä olevat vanhat kivisillat eivät ole muinaisjäännöksiä,​ mutta ne voidaan suojella kaavoituksen keinoin, museosiltoina tai rakennussuojelulailla. Ks. [[http://​www.nba.fi/​fi/​File/​685/​rho-historiallisen-ajan-kii.pdf|Historiallisen ajan kiinteät muinaisjäännökset -julkaisu,​]] sivu 99. Vähintään noin sata vuotta vanhojen (ohjeellinen ikäraja), käytöstä jääneiden maantiesiltojen jäännökset ovat muinaismuistolain rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä,​ samoin kärryajan tiestöön liittyvät vanhat siltarummut ja suosillat. Käytössä olevat vanhat kivisillat eivät ole muinaisjäännöksiä,​ mutta ne voidaan suojella kaavoituksen keinoin, museosiltoina tai rakennussuojelulailla. Ks. [[http://​www.nba.fi/​fi/​File/​685/​rho-historiallisen-ajan-kii.pdf|Historiallisen ajan kiinteät muinaisjäännökset -julkaisu,​]] sivu 99.
 ===== Lähteet ===== ===== Lähteet =====
-**Niukkanen,​ Marianna** 2009. //​Historiallisen ajan kiinteät muinaisjäännökset. Tunnistaminen ​ja suojelu//​. ​Museovirasto,​ Rakennushistorian osasto. +**Niukkanen,​ Marianna** 2009. //​Historiallisen ajan kiinteät muinaisjäännökset, tunnistaminen ​ja suojelu//​. ​Museoviraston rakennushistorian osaston oppaita ja ohjeita 3.
 ===== Muu kirjallisuus ===== ===== Muu kirjallisuus =====
  
-**Antila, Kimmo** 2001. Maata ja vettä pitkin. Julkaisussa //​Rakennusperintömme. Kulttuuriympäristön lukukirja//:​ 96–101. Ympäristöministeriö,​ Museovirasto ja Rakennustieto OyHelsinki.  +**Antila, Kimmo** 2001. Maata ja vettä pitkin. Julkaisussa ​Lounatvuori,​ Irma & Putkonen, Lauri (toim.):// Rakennusperintömme. Kulttuuriympäristön lukukirja//:​ 96–101. Ympäristöministeriö,​ Museovirasto ja Rakennustieto OyHelsinki.  
-**Häyrynen,​ Maunu & Lähteenmäki,​ Mikael** (toim.) 2009. //​Pohjanlahden rantatie – Ratsupolusta rannikon matkailutieksi//​. Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitoksen julkaisuja 15. Pori: Turun yliopisto. http://​www.doria.fi/​bitstream/​handle/​10024/​46931/​pohjanlahden_rantatie.pdf?​sequence=1+**Häyrynen,​ Maunu & Lähteenmäki,​ Mikael** (toim.) 2009. //​Pohjanlahden rantatie – Ratsupolusta rannikon matkailutieksi//​. Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitoksen julkaisuja 15. Turun yliopisto, Pori. http://​www.doria.fi/​bitstream/​handle/​10024/​46931/​pohjanlahden_rantatie.pdf?​sequence=1
 **Masonen Jaakko** 1989. //Hämeen härkätie. Synty ja varhaisvaiheet. Varhainen maaliikenne arkeologisena sekä historiallisena tutkimuskohteena//​. Tiemuseon julkaisuja 4. Tie- ja vesirakennushallitus. Helsinki. **Masonen Jaakko** 1989. //Hämeen härkätie. Synty ja varhaisvaiheet. Varhainen maaliikenne arkeologisena sekä historiallisena tutkimuskohteena//​. Tiemuseon julkaisuja 4. Tie- ja vesirakennushallitus. Helsinki.
 **Mauranen, Tapani** 1999.// Maata, jäätä ja kulkijoita. Tiet, liikenne ja yhteiskunta ennen vuotta 1860//. Helsinki. **Mauranen, Tapani** 1999.// Maata, jäätä ja kulkijoita. Tiet, liikenne ja yhteiskunta ennen vuotta 1860//. Helsinki.
-**//​Siltojemme historia, History of Finnish bridges//** 2004. Helsinki ​Suomen Rakennusinsinöörien liitto.+**//​Siltojemme historia, History of Finnish bridges//** 2004. Suomen Rakennusinsinöörien liitto, Helsinki.
 **Sälejoki-Hiekkanen,​ Leena** (toim.) 1986. //Tie yhdistää//​. Tiemuseon julkaisuja 2. **Sälejoki-Hiekkanen,​ Leena** (toim.) 1986. //Tie yhdistää//​. Tiemuseon julkaisuja 2.
  
wiki/silta.txt · Viimeksi muutettu: 2019/12/30 09:12 / Veli-Pekka Suhonen