Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


wiki:suojahuone

Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

Both sides previous revision Edellinen revisio
Seuraava revisio
Edellinen revisio
wiki:suojahuone [2017/05/03 16:12]
Helena Ranta [Lähteet]
wiki:suojahuone [2019/02/07 07:21] (nykyinen)
Helena Ranta [Määritelmä]
Rivi 9: Rivi 9:
 ===== Määritelmä ===== ===== Määritelmä =====
  
-Puolustusaseman yhteydessä oleva tykkitulelta suojaava betoninenkivinen ​tai puinen miehistösuoja +yhteyteen rakennettu ensimmäisen maailmansodan miehistösuojabetonistakivestä ​tai puusta puolustusaseman yhteyteen ​
 ===== Kuvaus ===== ===== Kuvaus =====
    
Rivi 19: Rivi 18:
 Ensimmäisen maailmansodan alkuvaiheessa kookkaimpia suojahuoneita muurattiin kivestä. Niiden katto muodostui parista hirsikerroksesta,​ jonka päälle tehtiin betonivalu. Sisäänkäyntejä oli usein kaksi ja niihin päästiin kulkemalla kivimuurien välistä. Nykyisin hirsirakenteet ovat lahonneet ja betonikatto on luhistunut. Myöhemmin sodan edetessä rakennettiin suuretkin suojahuoneet kokonaan betonista ja ne olivat usein monihuoneisia. Katto oli tuettu teräspalkeilla ja betonikaton paksuus oli noin kaksi metriä. Se oli ulkopuolelta vielä peitetty metrin maakerroksella.((Lagerstedt & Laulumaa 2014: 20.)) Ensimmäisen maailmansodan alkuvaiheessa kookkaimpia suojahuoneita muurattiin kivestä. Niiden katto muodostui parista hirsikerroksesta,​ jonka päälle tehtiin betonivalu. Sisäänkäyntejä oli usein kaksi ja niihin päästiin kulkemalla kivimuurien välistä. Nykyisin hirsirakenteet ovat lahonneet ja betonikatto on luhistunut. Myöhemmin sodan edetessä rakennettiin suuretkin suojahuoneet kokonaan betonista ja ne olivat usein monihuoneisia. Katto oli tuettu teräspalkeilla ja betonikaton paksuus oli noin kaksi metriä. Se oli ulkopuolelta vielä peitetty metrin maakerroksella.((Lagerstedt & Laulumaa 2014: 20.))
    
 +Toisen maailmansodan suojahuoneista ks. [[wiki:​korsu|korsu]]. ​
 +===== Historia ja käyttö =====
  
-===== Historia ​ja käyttö =====+Puolustusasemien yhteyteen rakennetut suojahuoneet liittyvät tykistön tulivoiman voimistumiseen 1800-luvun lopulla ​ja 1900-luvun alussa. Ensimmäisen maailmansodan aikaisiin linnoitteisiin liittyy erityyppisiä betonisia, kivisiä ja puisia miehistön suojatiloja. Taisteluasemissa oli pieniä suojahuoneita,​ joihin eturintaman miehet siirtyivät suojaan tykistökeskitysten ajaksi. Jonkin verran taaempana oli kookkampia suojatiloja,​ joihin puolustajien pääjoukot pystyivät suojautumaan. Selustassa sijaitsivat myös suurikokoiset suojahuoneet,​ joihin majoitettiin joukkoja pysyvämmin. ​
  
-Puolustusasemien yhteyteen rakennetut suojahuoneet liittyvät tykistön tulivoiman voimistumiseen 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa. Ensimmäisen ​maailmansodan ​aikaisiin linnoitteisiin liittyy erityyppisiä betonisia, kivisiä ja puisia miehistön suojatiloja. Taisteluasemissa oli pieniä suojahuoneita,​ joihin eturintaman miehet siirtyivät suojaan tykistökeskitysten ajaksi. Jonkin verran taaempana oli kookkampia suojatiloja,​ joihin puolustajien pääjoukot pystyivät suojautumaanSelustassa sijaitsivat myös suurikokoiset suojahuoneet,​ joihin majoitettiin joukkoja pysyvämmin +Toisen ​maailmansodan ​suojahuoneista ks[[wiki:​korsu|korsu]]
  
 ===== Ajoitus ===== ===== Ajoitus =====
  
-Ensimmäinen maailmasota+Ensimmäinen maailmasota, toinen maailmansota (korsut)
  
 ===== Levintä ===== ===== Levintä =====
Rivi 48: Rivi 49:
 **Arimo, R.** 1981. Suomen linnoittamisen historia 1918–1944. Helsinki. **Arimo, R.** 1981. Suomen linnoittamisen historia 1918–1944. Helsinki.
 **Bartoshevitsh,​ J.V. & Stanijevitsh,​ V. B. & Jakovlev, V. V. **1917. //Polevaja fortifikacija//​. Pietari. **Bartoshevitsh,​ J.V. & Stanijevitsh,​ V. B. & Jakovlev, V. V. **1917. //Polevaja fortifikacija//​. Pietari.
-**Laaksonen,​ Lasse** 1980. //​Ensimmäisen maailmansodan aikaiset linnoitukset Helsingissä//​. Museoviraston rakennushistorian osasto, julkaisu 9, 2/79. Helsinki: ​Museovirasto.+**Laaksonen,​ Lasse** 1980. //​Ensimmäisen maailmansodan aikaiset linnoitukset Helsingissä//​. Museoviraston rakennushistorian osasto, julkaisu 9, 2/79. Museovirasto, Helsinki.
 **Lagerstedt,​ John** 2008. //​Ensimmäisen maailmansodan aikaiset maalinnoitteet Suomessa. Sotilaskäytöstä suojelukohteiksi//​. Pro gradu ‐tutkielma. Helsingin yliopisto. **Lagerstedt,​ John** 2008. //​Ensimmäisen maailmansodan aikaiset maalinnoitteet Suomessa. Sotilaskäytöstä suojelukohteiksi//​. Pro gradu ‐tutkielma. Helsingin yliopisto.
 **Laine, Sirkku** 1996a. //​Ensimmäisen maailmansodan aikainen maalinnoitus Helsingissä//​. Helsingin kaupungin rakennusviraston julkaisuja 1996:3. Helsinki. **Laine, Sirkku** 1996a. //​Ensimmäisen maailmansodan aikainen maalinnoitus Helsingissä//​. Helsingin kaupungin rakennusviraston julkaisuja 1996:3. Helsinki.
 **Laine, Sirkku** 1996b. //​Ensimmäisen maailmansodan aikainen maalinnoitus Helsingissä. Hoito-ohje//​. Helsingin kaupungin rakennusviraston julkaisuja 1996:4. Helsinki. **Laine, Sirkku** 1996b. //​Ensimmäisen maailmansodan aikainen maalinnoitus Helsingissä. Hoito-ohje//​. Helsingin kaupungin rakennusviraston julkaisuja 1996:4. Helsinki.
-**Laine, Sirkku** 1998.// Ensimmäisen maailmansodan aikainen maalinnoitus Espoossa. // Espoon kaupungin tekninen keskusEspoo. +**Laine, Sirkku** 1998.// Ensimmäisen maailmansodan aikainen maalinnoitus Espoossa. // Espoon kaupungin tekninen keskusEspoo. 
-**Löfgren, Kaj-Erik** 1974. Helsingin maa- ja merilinnoitus. //​Sotahistoriallinen seura ja  Sotamuseo, Vuosikirja//​ VIII. Helsinki: Sotahistoriallinen seura: 67–102.+**Löfgren, Kaj-Erik** 1974. Helsingin maa- ja merilinnoitus. //​Sotahistoriallinen seura ja  Sotamuseo, Vuosikirja//​ VIII: 67–102. Sotahistoriallinen seura, Helsinki
 **Manninen, Markus** 2000. //Viapori. Maalinnoitus ensimmäisessä maailmansodassa 1914–1918//​. Sotamuseo. **Manninen, Markus** 2000. //Viapori. Maalinnoitus ensimmäisessä maailmansodassa 1914–1918//​. Sotamuseo.
  
wiki/suojahuone.1493817148.txt.gz · Viimeksi muutettu: 2017/05/03 16:12 / Helena Ranta