Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


wiki:torppa

Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

Both sides previous revision Edellinen revisio
Viimeisin revisio Both sides next revision
wiki:torppa [2017/05/08 13:26]
Helena Ranta
wiki:torppa [2017/11/06 14:04]
Veli-Pekka Suhonen
Rivi 14: Rivi 14:
 {{ :​wiki:​img_1113.jpg?​300|}}Torpat sijaitsevat usein kylien viljelyaukeiden laidoilla tai niiden ulkopuolelle metsissä sijaitsevien ulkopeltojen luona. Torppia on kuitenkin myös kylien keskusalueilla jopa kylämäillä tai niiden vierellä. Torpat ovat yksinään, pareissa ja joskus myös isommissa kylämäisissä ryhmissä.((Suhonen 2015.)) Maanviljelystä harjoittaneella torpalla on periaatteessa ollut tarve kaikille samoille rakennuksille kuin maatiloilla. ​ Ne muistuttavatkin arkeologisina kohteina kylänpaikkoja,​ vaikkakin usein pienemmässä mittakaavassa. Torpanpaikalla on ollut asuintuvan tai -pirtin lisäksi sauna, navetta, maakellari ja erilaisia muita talousrakennuksia,​ kuten aittoja ja riihiä. Lisäksi torppien käyttötarkoitus on voinut tuoda mukanaan tarpeen tietynlaisille rakennuksille (esim. kalastajatorpan venevaja). Torppiin saattaa liittyä samoja elinkeinohistoriallisia muinaisjäännöksiä kuin kylänpaikkoihin.((Niukkanen 2009: 35–36.)) Arkeologian kannalta on myös olennaista ymmärtää,​ että torppaa on saattanut edeltää samalla paikalla ollut joko aiemmin autioitunut tai käytössä ollut tila. {{ :​wiki:​img_1113.jpg?​300|}}Torpat sijaitsevat usein kylien viljelyaukeiden laidoilla tai niiden ulkopuolelle metsissä sijaitsevien ulkopeltojen luona. Torppia on kuitenkin myös kylien keskusalueilla jopa kylämäillä tai niiden vierellä. Torpat ovat yksinään, pareissa ja joskus myös isommissa kylämäisissä ryhmissä.((Suhonen 2015.)) Maanviljelystä harjoittaneella torpalla on periaatteessa ollut tarve kaikille samoille rakennuksille kuin maatiloilla. ​ Ne muistuttavatkin arkeologisina kohteina kylänpaikkoja,​ vaikkakin usein pienemmässä mittakaavassa. Torpanpaikalla on ollut asuintuvan tai -pirtin lisäksi sauna, navetta, maakellari ja erilaisia muita talousrakennuksia,​ kuten aittoja ja riihiä. Lisäksi torppien käyttötarkoitus on voinut tuoda mukanaan tarpeen tietynlaisille rakennuksille (esim. kalastajatorpan venevaja). Torppiin saattaa liittyä samoja elinkeinohistoriallisia muinaisjäännöksiä kuin kylänpaikkoihin.((Niukkanen 2009: 35–36.)) Arkeologian kannalta on myös olennaista ymmärtää,​ että torppaa on saattanut edeltää samalla paikalla ollut joko aiemmin autioitunut tai käytössä ollut tila.
  
-{{ :​wiki:​img_4551.jpg?​300|}} Torppien paikoilla oleva kasvillisuus poikkeaa usein selvästi ympäristöstään ((Sköld & Svensson 2009.)). Torpanpaikat ovat usein ympäröivää metsää avoimempia, ja siellä voi olla marja- ja syreenipensaita,​ koriste- ja hyötykasveja ym. Löydettävissä on yleensä yksi tai useampi heinittynyt rakennuksen pohja [[wiki:​talonpohja|(ks. talonpohja)]] ja [[wiki:​uuni|uuninraunio]],​ joskus myös [[wiki:​kellari|maakellari]] ja [[wiki:​kaivo|kaivo]]. Rakennusten pohjat saattavat erottua myös pelkkinä kulmakivinä tai maa- ja multapenkoista koostuvina seinälinjoina. On myös mahdollista,​ että torpat ja niihin liittyvien muiden rakennusten seinät on perustettu suoraan maan päälle. Joskus torpan paikka erottuu ainoastaan rinteellä olevana terassina ​tai rinteen päällä olevana tasanteena. Torpan piha-alueen ympäristössä voi olla [[wiki:​kiviaita|kiviaitojen]],​ peltojen, varastokuoppien,​ niittyjen, kasvimaiden ja kulkuteiden jäännöksiä. ​+{{ :​wiki:​img_4551.jpg?​300|}} Torppien paikoilla oleva kasvillisuus poikkeaa usein selvästi ympäristöstään ((Sköld & Svensson 2009.)). Torpanpaikat ovat usein ympäröivää metsää avoimempia, ja siellä voi olla marja- ja syreenipensaita,​ koriste- ja hyötykasveja ym. Löydettävissä on yleensä yksi tai useampi heinittynyt rakennuksen pohja [[wiki:​talonpohja|(ks. talonpohja)]] ja [[wiki:​uuni|uuninraunio]],​ joskus myös [[wiki:​kellari|maakellari]] ja [[wiki:​kaivo|kaivo]]. Rakennusten pohjat saattavat erottua myös pelkkinä kulmakivinä tai maa- ja multapenkoista koostuvina seinälinjoina. On myös mahdollista,​ että torpat ja niihin liittyvien muiden rakennusten seinät on perustettu suoraan maan päälle. Joskus torpan paikka erottuu ainoastaan rinteellä olevana terassinarinteen päällä olevana tasanteena ​tai ns. asuinpaikkapintana. Torpan piha-alueen ympäristössä voi olla [[wiki:​kiviaita|kiviaitojen]],​ peltojen, varastokuoppien,​ niittyjen, kasvimaiden ja kulkuteiden jäännöksiä. ​
  
  
wiki/torppa.txt · Viimeksi muutettu: 2019/12/27 09:09 / Veli-Pekka Suhonen