Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Sivupalkki

wiki:väijytyspaikka

Tämä on vanha versio dokumentista!
Väijytyspaikka

Määritelmä

Pohjois-Suomessa tavallisesti peurojen kulkureittien varrelle tai muutoin sopivaan metsästyspaikkaan rakennettu kivistä valmistettu näkösuojia, jonka takana metsästäjät ovat piilotelleet peuroja tai lintuja pyytäessään.

Kuvaus

Väijytyspaikka (vuođgŋinsadji PS) on tavallisesti kivistä rakennettu puolikaaren muotoinen rakenne. Puolikaari on saatettu rakentaa rinteeseen tai mäen päälle siten, että kaaren avoin sivu on kohti ylärinnettä ja suljettu sivu kohti alarinnettä, kohti pyydettäviä eläimiä.

Historia ja käyttö

Suomessa on tiedossa vain yksi väijytyspaikka, Utsjoki Keädgejohka, eikä sitä ole tutkittu arkeologisesti. Pohjois-Norjasta ja myös Etelä-Norjan tunturialueelta niitä sen sijaan on paljon. Niitä on käytetty eläinten, lähinnä peurojen ja myös mahdollisesti vesilintujen, metsästämiseen. Metsästäjä on odottanut väijyntäpaikassa sopivaa hetkeä iskeä eläimeen.

Ajoitus

Ajoitus on epävarma, mutta todennäköisesti ne ajoittuvat historialliselle ajalle.

Levintä

Suomen pohjoisimmat osat, Norjassa niitä tunnetaan Ruijan rannikkoalueelta ja Hardangerviddan ylänköalueelta.

Suojelustatus

Vähintään sadan vuoden ikäiset (ohjeellinen ikäraja) väijytyspaikat ovat muinaismuistolain rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä. Ks. Historiallisen ajan kiinteät muinaisjäännökset -julkaisu, sivu 51.

Lähteet

Muu kirjallisuus

Viitteet

You could leave a comment if you were logged in.
wiki/väijytyspaikka.1491235564.txt.gz · Viimeksi muutettu: 2017/04/03 19:06 / Helena Ranta