Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


wiki:vedenalainen-estevarustus

Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

Both sides previous revision Edellinen revisio
Seuraava revisio
Edellinen revisio
wiki:vedenalainen-estevarustus [2017/04/01 08:38]
Helena Ranta [Suojelustatus]
wiki:vedenalainen-estevarustus [2019/02/07 19:19] (nykyinen)
Helena Ranta [Määritelmä]
Rivi 4: Rivi 4:
  
 ====== Vedenalainen estevarustus ====== ====== Vedenalainen estevarustus ======
- 
  
 ===== Määritelmä ===== ===== Määritelmä =====
 +keskiaikaisen saari- tai niemilinnan ympärille veteen rakennettu este
  
-Keskiaikaisen saari- tai niemilinnan ympärille veteen rakennettu vino- tai pystypaaluista,​ kivistä tai kivillä täytetyistä hirsiarkuista koostuva este 
  
 ===== Kuvaus ===== ===== Kuvaus =====
    
-Saarilla ja niemillä sijaitseviin keskiaikaisiin linnoihin on usein kuulunut veteen esteeksi rakennettuja puomeja, ketjuja, pysty- ja vinopuupaalutuksia ja kivillä täytettyjä hirsiarkkuja. Ne erottuvat veden alla yhtenäisinä paaluriveinä ja kivilatomuksina. Keskiaikaista linnaa ovat saattaneet kiertää moninkertaiset paaluvarustukset,​ joiden tarkoitus on ollut estää vesitse linnasaareen tai niemeen tapahtuva maihinnousu. ​ Osa näistä rakenteista on maankohoamisen vuoksi nykyään kuivalla maalla tai maan alla.((ks. esim. Alopaeus 1980; 1994: 101; 1996: 9–12; Lovén 1996: 30–31; Wefvar 1879: 27.))+Saarilla ja niemillä sijaitseviin keskiaikaisiin linnoihin on usein kuulunut veteen esteeksi rakennettuja puomeja, ketjuja, pysty- ja vinopuupaalutuksia ja kivillä täytettyjä ​[[wiki:​hirsiarkku|hirsiarkkuja]]. Ne erottuvat veden alla yhtenäisinä paaluriveinä ja kivilatomuksina. Keskiaikaista linnaa ovat saattaneet kiertää moninkertaiset paaluvarustukset,​ joiden tarkoitus on ollut estää vesitse linnasaareen tai niemeen tapahtuva maihinnousu. Osa näistä rakenteista on maankohoamisen vuoksi nykyään kuivalla maalla tai maan alla.((ks. esim. Alopaeus 1980; 1994: 101; 1996: 9–12; Lovén 1996: 30–31; Wefvar 1879: 27.))
  
 Rannan ja esteen väliin jäänyt tila vastasi funktioltaan vesi- ja kuivahautaa eli sen tarkoitus oli pitää vihollinen etäällä linnan varsinaisista varustuksista. Haudat ja vedenalaiset paaluvarustukset saattoivat muodostaa niemi- tai saarilinnaa kiertävän yhtenäisen kehän. Tällainen linna on esimerkiksi Sipoon Sibbesborg. Talvisin niemi- ja saarilinnojen ympärille voitiin hakata avanto, josta saadut jäät koottiin linnan puolelle valliksi. Joidenkin tietojen mukaan vettä on saatettu pitää sulana suolan avulla.((Lovén 1996: 30–31; Suhonen 2000)) Rannan ja esteen väliin jäänyt tila vastasi funktioltaan vesi- ja kuivahautaa eli sen tarkoitus oli pitää vihollinen etäällä linnan varsinaisista varustuksista. Haudat ja vedenalaiset paaluvarustukset saattoivat muodostaa niemi- tai saarilinnaa kiertävän yhtenäisen kehän. Tällainen linna on esimerkiksi Sipoon Sibbesborg. Talvisin niemi- ja saarilinnojen ympärille voitiin hakata avanto, josta saadut jäät koottiin linnan puolelle valliksi. Joidenkin tietojen mukaan vettä on saatettu pitää sulana suolan avulla.((Lovén 1996: 30–31; Suhonen 2000))
Rivi 32: Rivi 31:
 ===== Suojelustatus ===== ===== Suojelustatus =====
  
-Vedenalaiset estevarustukset ovat muinaismuistolain rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä. Ks.  [http://​www.nba.fi/​fi/​File/​685/​rho-historiallisen-ajan-kii.pdf|Historiallisen ajan kiinteät muinaisjäännökset -julkaisu], sivu 87. +Vedenalaiset estevarustukset ovat muinaismuistolain rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä ​(ohjeellinen ikäraja 100 vuotta). Ks.  ​[[http://​www.nba.fi/​fi/​File/​685/​rho-historiallisen-ajan-kii.pdf|Historiallisen ajan kiinteät muinaisjäännökset -julkaisu]], sivu 87. 
  
  
Rivi 38: Rivi 37:
  
 **Alopaeus, Harry** 1980.// Raportti Raaseporin linnan uloimpien varustuksien tutkimuksista nykyisen joen alueella//. Tutkimusraportti Museoviraston arkistossa. ​ **Alopaeus, Harry** 1980.// Raportti Raaseporin linnan uloimpien varustuksien tutkimuksista nykyisen joen alueella//. Tutkimusraportti Museoviraston arkistossa. ​
-**Alopaeus, Harry** 1984. Raaseporin linnan uloimmat puolustusvarustukset sekä muita viimeaikaisia huomioita vastaavanlaisista paalutuksista = Raseborgs yttre försvarsverk samt nyare rön om liknande pålverk. Julkaisussa Brusila, Heljä & Drake, Knut  & Mikola, Eeva (toim.) //​Historiallisen ajan arkeologia Suomessa = Den historiska tidens arkeologi i Finland//. Turun maakuntamuseo. Raportteja 6. +**Alopaeus, Harry** 1984. Raaseporin linnan uloimmat puolustusvarustukset sekä muita viimeaikaisia huomioita vastaavanlaisista paalutuksista = Raseborgs yttre försvarsverk samt nyare rön om liknande pålverk. Julkaisussa Brusila, Heljä & Drake, Knut  & Mikola, Eeva (toim.)//​Historiallisen ajan arkeologia Suomessa = Den historiska tidens arkeologi i Finland//. Turun maakuntamuseo. Raportteja 6. 
 **Alopaeus, Harry** 1994. Kuusiston linnan vesivarustukset. Julkaisussa Suna, Antti (toim.): //Kuusiston linna: tutkimuksia 1985–1993//​. Museoviraston rakennushistorian osaston raportteja 8.  Museovirasto,​ Helsinki. **Alopaeus, Harry** 1994. Kuusiston linnan vesivarustukset. Julkaisussa Suna, Antti (toim.): //Kuusiston linna: tutkimuksia 1985–1993//​. Museoviraston rakennushistorian osaston raportteja 8.  Museovirasto,​ Helsinki.
-**Alopaeus, Harry** 1996. Some finds of underwater barriers in Sweden and Finland. Julkaisussa:​ //Castella Maris Baltici//. Nyköping : Södermanlands museums förlag,. Archaeologia Medii Aevi Finlandiae 2.  +**Alopaeus, Harry** 1996. Some finds of underwater barriers in Sweden and Finland. Julkaisussa ​Josephson, Magnus & Mogren, Mats (toim.): //Castella Maris Baltici ​II//. Archaeologia Medii Aevi Finlandiae 2. Nyköping, Södermanlands museums förlag.  
-**Alopaeus, Harry** 2015. Den yttersta spärren – Vad berättar medeltidens farledspärrar om räckvidden på den vapen som användes i borgarna? Julkaisussa von Arbin, ​S. et al. (toim.): //Tjop, tjop! Vänbok till Christer Westerdahl med anledning av hans 70-årsdag den 13 November 2015//: 27–33. Skärhamn.+**Alopaeus, Harry** 2015. Den yttersta spärren – Vad berättar medeltidens farledspärrar om räckvidden på den vapen som användes i borgarna? Julkaisussa von Arbin, ​Staffan & Nymoen, Pål &  Hedlund Stylegar, Frans-Arne & Sylvester, Morten & Gutehall, Anders & Skanse, Peter (toim.): //Tjop, tjop! Vänbok till Christer Westerdahl med anledning av hans 70-årsdag den 13 November 2015//: 27–33. Skärhamn.
 **Lovén, Christian** 1996. //Medeltida borgar och befästningar i det medeltida Sverige//. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Handlingar. Antigveriska serien 40. Motala. **Lovén, Christian** 1996. //Medeltida borgar och befästningar i det medeltida Sverige//. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Handlingar. Antigveriska serien 40. Motala.
 **Palamartz,​ Piotr** 2004. //​Kastelholms slott, från medeltida borg till byggnadsminne//​. Ålands ladskapsstyrelse,​ museibyrån. ​ **Palamartz,​ Piotr** 2004. //​Kastelholms slott, från medeltida borg till byggnadsminne//​. Ålands ladskapsstyrelse,​ museibyrån. ​
-**Suhonen, V.-P.** 2000. Porvoon Husholmenin keskiaikaisen linnan vedenalainen paaluvarustus. ​Muistomerkki. ​Julkaisussa //Puusta perinnöksi,​ juhlakirja Pekka Kärjelle 16.4.2000//​. Jyväskylä. +**Suhonen, V.-P.** 2000. Porvoon Husholmenin keskiaikaisen linnan vedenalainen paaluvarustus. ​ Julkaisussa ​Knapas, Marja Terttu (toim.): ​//Muistomerkki. ​Puusta perinnöksi,​ juhlakirja Pekka Kärjelle 16.4.2000//: 166–173Museovirasto, ​Jyväskylä. 
-**Uotila, Kari** 1998. //Medieval outer baileys in Finland, with special reference to Turku Castle//. Archaeologia ​medii aevi Finlandiae III. +**Uotila, Kari** 1998. //Medieval outer baileys in Finland, with special reference to Turku Castle//. Archaeologia ​Medii Aevi Finlandiae III. 
-**Wefvar, J.E.** 1879. Fornlemningar i Raseborgs ​vestr a härad. Julkaisussa //​Berättelser öfver Finlands fornlemningar. Utgifna af Finska fornminnesföreningen//​. 4. Öfverdryck ur Finska fornminnesföreningens tidskrift 4: 1–83. ​+**Wefvar, J.E.** 1879. Fornlemningar i Raseborgs ​vestra ​härad. Julkaisussa //​Berättelser öfver Finlands fornlemningar. Utgifna af Finska fornminnesföreningen//​. 4. Öfverdryck ur Finska fornminnesföreningens tidskrift 4: 1–83. ​
  
  
 ===== Muu kirjallisuus ===== ===== Muu kirjallisuus =====
  
 +**Knuutinen,​ Tarja & Kivikero, Hanna & Terävä, Elina & Holappa, Maija** 2017. Changing coastal landscapes: Shore displacement and the strategies for defence and subsistence of the medieval Raseborg Castle. Julkaisussa Kouki, Paula & Kirkinen, Tuija (toim.): //Current research in Finnish landscape archaeology.//​ MASF 6. Suomen arkeologinen seura, Helsinki. (Tulossa)
  
 ===== Viitteet ===== ===== Viitteet =====
 ~~DISCUSSION~~ ~~DISCUSSION~~
wiki/vedenalainen-estevarustus.1491025092.txt.gz · Viimeksi muutettu: 2017/04/01 08:38 / Helena Ranta