Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


wiki:vesimylly

Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

Both sides previous revision Edellinen revisio
Seuraava revisio
Edellinen revisio
wiki:vesimylly [2021/05/12 13:33]
Veli-Pekka Suhonen [Historia ja käyttö]
wiki:vesimylly [2021/05/14 06:43] (nykyinen)
Veli-Pekka Suhonen
Rivi 21: Rivi 21:
 Vanhin vesimyllyn malli oli **jalka- eli härkinmylly**,​ jossa siivet oli asetettu suoraan pystyn siipitukin alapäähän ilman rataslaitteiden välitystä. Uudempia ja tehokkaampia tyyppejä olivat **ratas-, taito- ja turbiinimylly**t. Esimerkiksi Pirkanmaalta vanhin tunnettu maininta ratasmyllystä on vuodelta 1533 Kangasalan Sarsankoskesta. Talonpoikaiset kotitarvemyllyt saattoivat sijaita varsin pienenkin purouoman rannalla (ns. puromyllyt),​ ja niitä käytettiin ehkä vain pari kertaa vuodessa kun vettä oli riittävästi. Luontaisia olosuhteita myös muokattiin patoamalla ja lisäämällä veden pudotuskorkeutta sivu-uomilla ja ruuhilla eli ränneillä. Myllynpaikoilla onkin yleensä tähän liittyviä kivilatomuksia ja muita rakenteita. Vanhin vesimyllyn malli oli **jalka- eli härkinmylly**,​ jossa siivet oli asetettu suoraan pystyn siipitukin alapäähän ilman rataslaitteiden välitystä. Uudempia ja tehokkaampia tyyppejä olivat **ratas-, taito- ja turbiinimylly**t. Esimerkiksi Pirkanmaalta vanhin tunnettu maininta ratasmyllystä on vuodelta 1533 Kangasalan Sarsankoskesta. Talonpoikaiset kotitarvemyllyt saattoivat sijaita varsin pienenkin purouoman rannalla (ns. puromyllyt),​ ja niitä käytettiin ehkä vain pari kertaa vuodessa kun vettä oli riittävästi. Luontaisia olosuhteita myös muokattiin patoamalla ja lisäämällä veden pudotuskorkeutta sivu-uomilla ja ruuhilla eli ränneillä. Myllynpaikoilla onkin yleensä tähän liittyviä kivilatomuksia ja muita rakenteita.
  
-Viljamyllyjen lisäksi Suomessa on ollut **tamppimyllyjä** (survinmylly, ​suvinlaitos, petkelmylly,​ vanutuslaitos,​ varkkimylly;​ ruots. stampverk, stampkvarn),​ joissa vesivoimaa käytettiin rei´ittämiseen,​ pilkkomiseen,​ muotoiluun, taontaan ja kankaiten vanutukseen. ​+Viljamyllyjen lisäksi Suomessa on ollut **tamppimyllyjä** (survinmylly, ​survinlaitos, petkelmylly,​ vanutuslaitos,​ varkkimylly;​ ruots. stampverk, stampkvarn),​ joissa vesivoimaa käytettiin rei´ittämiseen,​ pilkkomiseen,​ muotoiluun, taontaan ja kankaiten vanutukseen. ​
  
 Ensimmäiset vesisahat perustettiin Etelä-Suomeen kuninkaankartanoiden yhteyteen 1530-luvulla. Talonpoikaiset vesisahat yleistyivät kuitenkin vasta 1700-luvulla. Sahat rakennettiin vesimyllyjen tapaan virtavesiin. Teriä käyttävälle vesipyörälle johdettiin koskesta vesi juoksuränniä tai voimakanavaa pitkin. Tukinuitolle oli omat ränninsä. Talonpoikaisiin piensahoihin liittyi lähes säännönmukaisesti vesimylly, jolloin myllyn ja sahan laitteet olivat yhteiset. Hyvä koski saattoi olla käytössä satoja vuosia, ja sen rannoilla saattoi olla samanaikaisesti useita myllyjä ja sahoja. Vesimyllyjä ja -sahoja on merkitty historiallisiin karttoihin. Ensimmäiset vesisahat perustettiin Etelä-Suomeen kuninkaankartanoiden yhteyteen 1530-luvulla. Talonpoikaiset vesisahat yleistyivät kuitenkin vasta 1700-luvulla. Sahat rakennettiin vesimyllyjen tapaan virtavesiin. Teriä käyttävälle vesipyörälle johdettiin koskesta vesi juoksuränniä tai voimakanavaa pitkin. Tukinuitolle oli omat ränninsä. Talonpoikaisiin piensahoihin liittyi lähes säännönmukaisesti vesimylly, jolloin myllyn ja sahan laitteet olivat yhteiset. Hyvä koski saattoi olla käytössä satoja vuosia, ja sen rannoilla saattoi olla samanaikaisesti useita myllyjä ja sahoja. Vesimyllyjä ja -sahoja on merkitty historiallisiin karttoihin.
Rivi 41: Rivi 41:
 ===== Lähteet ===== ===== Lähteet =====
  
 +
 +**Förvaltningshistorisk ordbok** // https://​fho.sls.fi//​
 **Niukkanen,​ Marianna** 2009. //​Historiallisen ajan kiinteät muinaisjäännökset,​ tunnistaminen ja suojelu//. Museoviraston rakennushistorian osaston oppaita ja ohjeita 3. **Niukkanen,​ Marianna** 2009. //​Historiallisen ajan kiinteät muinaisjäännökset,​ tunnistaminen ja suojelu//. Museoviraston rakennushistorian osaston oppaita ja ohjeita 3.
  
-===== Muu kirjallisuus ===== 
  
  
  
-===== Viitteet ===== 
  
-~~DISCUSSION~~+ 
 + 
 + 
 + 
 + 
wiki/vesimylly.1620815627.txt.gz · Viimeksi muutettu: 2021/05/12 13:33 / Veli-Pekka Suhonen