Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


wiki:yhdyshauta

Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

Both sides previous revision Edellinen revisio
Seuraava revisio
Edellinen revisio
Viimeisin revisio Both sides next revision
wiki:yhdyshauta [2016/12/12 16:09]
Helena Ranta [Lähteet]
wiki:yhdyshauta [2019/01/29 15:41]
Helena Ranta [Kuvaus]
Rivi 7: Rivi 7:
 ===== Määritelmä ===== ===== Määritelmä =====
  
-Puolustusaseman torjunta-asemiin selustasta ja miehistösuojista johtava juoksuhauta+Puolustusaseman torjunta-asemiin selustasta ja miehistösuojista johtava juoksuhauta
  
 ===== Kuvaus ===== ===== Kuvaus =====
    
-Yhdys- ja taisteluhautoja on joskus vaikea erottaa toisistaan. ​Päänsääntöisesti ​yhdyshaudat ovat eri suuntaisia kuin rintama ja johtavat torjuntasuunnasta selustaan poispäin hyökkäävästä vihollisesta. Ne voivat olla myös syvempiä kuin taisteluhaudat. Yhdyshaudat on kaivettu maahan tai luohittu ​kiveen. Ne on voitu betonilla ja kivillä.((Ks. esim. Lagerstedt 2012: 22; Lagerstedt 2014: 22.))+Yhdys- ja [[wiki:​taisteluhauta|taisteluhautoja]] on joskus vaikea erottaa toisistaan. ​Pääsääntöisesti ​yhdyshaudat ovat eri suuntaisia kuin rintama ja johtavat torjuntasuunnasta selustaan poispäin hyökkäävästä vihollisesta. Ne voivat olla myös syvempiä kuin taisteluhaudat. Yhdyshaudat on kaivettu maahan tai louhittu ​kiveen. Ne on voitu tukea betonilla ja kivillä.((Ks. esim. Lagerstedt 2012: 22; Lagerstedt ​& Laulumaa ​2014: 19.))
  
 ===== Historia ja käyttö ===== ===== Historia ja käyttö =====
Rivi 29: Rivi 29:
  
  
-Ensimmäisen maailmansodan kohteet ovat kiinteitä muinaisjäännöksiä. Toisen maailmansodan kohteet eivät ​toistaiseksi ​ole muinaisjäännöksiä,​ mutta ne tulee ottaa huomioon maankäytön suunnittelussa kohteiden historiallisen merkityksen takia. [[http://​www.nba.fi/​fi/​File/​2779/​ensimmaisen-maailmansodan-linnoitteet-ohje-2015.pdf|Ks. Museoviraston ohje Ensimmäisen maailmansodan aikaiset maalinnoitteet]]. ​+Ensimmäisen maailmansodan kohteet ovat muinaismuistolain rauhoittamia ​kiinteitä muinaisjäännöksiä. Toisen maailmansodan kohteet eivät ole kiinteitä ​muinaisjäännöksiä,​ mutta ne tulee ottaa huomioon maankäytön suunnittelussa kohteiden historiallisen merkityksen takia. ​Ks. Museoviraston ohje  ​[[http://​www.nba.fi/​fi/​File/​2779/​ensimmaisen-maailmansodan-linnoitteet-ohje-2015.pdf|Ensimmäisen maailmansodan aikaiset maalinnoitteet]]. ​
 ===== Lähteet ===== ===== Lähteet =====
  
-**Lagerstedt,​ John** 2012. //​Salpalinja,​ sotahistoriallisten kohteiden arkeologinen inventointi 2009-2012//​. ​Museovirasto+**Lagerstedt,​ John** 2012. //​Salpalinja,​ sotahistoriallisten kohteiden arkeologinen inventointi 20092012//​. ​Tutkimusraportti Museoviraston arkistossa
-**Lagerstedt,​ John** ​2014a. //Helsinki, Ensimmäisen maailmansodan linnoitusvyöhykeInventointiselvitys//. Museovirasto,​ arkeologiset kenttäpalvelut+**Lagerstedt,​ John** ​2014. //Viaporin maarintamaRetkiopas ensimmäisen maailmansodan linnoitteille//. Helsingin kaupunginmuseo.  
-**Lagerstedt,​ John** ​2014b. //Viaporin maarintama. Retkiopas ensimmäisen ​maailmansodan ​linnoitteille//. Helsingin kaupunginmuseo +**Lagerstedt,​ John  & Laulumaa, Vesa** 2014. //Helsinki, Ensimmäisen ​maailmansodan ​linnoitusvyöhyke. Inventointiselvitys//.  ​Museovirasto,​ arkeologiset kenttäpalvelut. Tutkimusraportti Museoviraston arkistossa.
 ===== Muu kirjallisuus ===== ===== Muu kirjallisuus =====
  
Rivi 41: Rivi 40:
 **Adel, Vadim** 2009. I maailmansodan aikaisten linnoitusten inventointi Tampereen Pispalassa. //​Pirkanmaan alta: arkeologisia tutkimuksia//​ 10 (2009): 70–80. **Adel, Vadim** 2009. I maailmansodan aikaisten linnoitusten inventointi Tampereen Pispalassa. //​Pirkanmaan alta: arkeologisia tutkimuksia//​ 10 (2009): 70–80.
 **Arimo, R.** 1981. //Suomen linnoittamisen historia// 1918–1944. Helsinki. **Arimo, R.** 1981. //Suomen linnoittamisen historia// 1918–1944. Helsinki.
-**Bartoshevitsh,​ J.V.Stanijevitsh,​ V. B. & Jakovlev, V. V.** 1917. //Polevaja fortifikacija//​. Pietari.+**Bartoshevitsh,​ J.V. Stanijevitsh,​ V. B. & Jakovlev, V. V.** 1917. //Polevaja fortifikacija//​. Pietari.
 **Haapala, Pertti & Hoppu, Tuomas** (toim.) 2009. //​Sisällissodan pikkujättiläinen//​. Helsinki. **Haapala, Pertti & Hoppu, Tuomas** (toim.) 2009. //​Sisällissodan pikkujättiläinen//​. Helsinki.
-**Laaksonen,​ Lasse** 1980. //​Ensimmäisen maailmansodan aikaiset linnoitukset Helsingissä//​. Museoviraston rakennushistorian osasto, julkaisu 9, 2/79. Helsinki: ​Museovirasto.+**Laaksonen,​ Lasse** 1980. //​Ensimmäisen maailmansodan aikaiset linnoitukset Helsingissä//​. Museoviraston rakennushistorian osasto, julkaisu 9, 2/79. Museovirasto, Helsinki.
 **Lagerstedt,​ John** 2008. //​Ensimmäisen maailmansodan aikaiset maalinnoitteet Suomessa. Sotilaskäytöstä suojelukohteiksi//​. Pro gradu‐tutkielma. Helsingin yliopisto. **Lagerstedt,​ John** 2008. //​Ensimmäisen maailmansodan aikaiset maalinnoitteet Suomessa. Sotilaskäytöstä suojelukohteiksi//​. Pro gradu‐tutkielma. Helsingin yliopisto.
-**Löfgren, Kaj-Erik** 1974. Helsingin maa- ja merilinnoitus. //​Sotahistoriallinen seura ja Sotamuseo, Vuosikirja//​ VIII. Helsinki: Sotahistoriallinen seura, 67–102.+**Löfgren, Kaj-Erik** 1974. Helsingin maa- ja merilinnoitus. //​Sotahistoriallinen seura ja Sotamuseo, Vuosikirja//​ VIII: 67–102. Helsinki: Sotahistoriallinen seura.
 **Laine, Sirkku** 1996a. //​Ensimmäisen maailmansodan aikainen maalinnoitus Helsingissä//​. Helsingin kaupungin rakennusviraston julkaisuja 1996:3. Helsinki. **Laine, Sirkku** 1996a. //​Ensimmäisen maailmansodan aikainen maalinnoitus Helsingissä//​. Helsingin kaupungin rakennusviraston julkaisuja 1996:3. Helsinki.
-**Laine, Sirkku** 1996b. //​Ensimmäisen maailmansodan aikainen maalinnoitus Helsingissä//​. Hoito-ohje. Helsingin kaupungin rakennusviraston julkaisuja 1996:4. Helsinki.+**Laine, Sirkku** 1996b. //​Ensimmäisen maailmansodan aikainen maalinnoitus Helsingissä//​. Hoito-ohje. Helsingin kaupungin rakennusviraston julkaisuja 1996: 4. Helsinki.
 **Laine, Sirkku** 1998. //​Ensimmäisen maailmansodan aikainen maalinnoitus Espoossa//. Espoon kaupungin tekninen keskus. Espoo. **Laine, Sirkku** 1998. //​Ensimmäisen maailmansodan aikainen maalinnoitus Espoossa//. Espoon kaupungin tekninen keskus. Espoo.
 **Manninen, Markus** 2000. //Viapori. Maalinnoitus ensimmäisessä maailmansodassa 1914–1918//​. Sotamuseo. **Manninen, Markus** 2000. //Viapori. Maalinnoitus ensimmäisessä maailmansodassa 1914–1918//​. Sotamuseo.
wiki/yhdyshauta.txt · Viimeksi muutettu: 2019/02/07 19:21 / Helena Ranta