Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


wiki:yhdyshauta

Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

Both sides previous revision Edellinen revisio
Seuraava revisio
Edellinen revisio
wiki:yhdyshauta [2016/12/12 16:09]
Helena Ranta [Lähteet]
wiki:yhdyshauta [2019/02/07 19:21]
Helena Ranta [Määritelmä]
Rivi 6: Rivi 6:
  
 ===== Määritelmä ===== ===== Määritelmä =====
 +puolustusaseman torjunta-asemiin selustasta ja miehistösuojista johtava kaivanto
  
-Puolustusaseman torjunta-asemiin selustasta ja miehistösuojista johtava juoksuhauta. ​ 
  
 ===== Kuvaus ===== ===== Kuvaus =====
    
-Yhdys- ja taisteluhautoja on joskus vaikea erottaa toisistaan. ​Päänsääntöisesti ​yhdyshaudat ovat eri suuntaisia kuin rintama ja johtavat torjuntasuunnasta selustaan poispäin hyökkäävästä vihollisesta. Ne voivat olla myös syvempiä kuin taisteluhaudat. Yhdyshaudat on kaivettu maahan tai luohittu ​kiveen. Ne on voitu betonilla ja kivillä.((Ks. esim. Lagerstedt 2012: 22; Lagerstedt 2014: 22.))+Yhdys- ja [[wiki:​taisteluhauta|taisteluhautoja]] on joskus vaikea erottaa toisistaan. ​Pääsääntöisesti ​yhdyshaudat ovat eri suuntaisia kuin rintama ja johtavat torjuntasuunnasta selustaan poispäin hyökkäävästä vihollisesta. Ne voivat olla myös syvempiä kuin taisteluhaudat. Yhdyshaudat on kaivettu maahan tai louhittu ​kiveen. Ne on voitu tukea betonilla ja kivillä.((Ks. esim. Lagerstedt 2012: 22; Lagerstedt ​& Laulumaa ​2014: 19.))
  
 ===== Historia ja käyttö ===== ===== Historia ja käyttö =====
Rivi 29: Rivi 29:
  
  
-Ensimmäisen maailmansodan kohteet ovat kiinteitä muinaisjäännöksiä. Toisen maailmansodan kohteet eivät ​toistaiseksi ​ole muinaisjäännöksiä,​ mutta ne tulee ottaa huomioon maankäytön suunnittelussa kohteiden historiallisen merkityksen takia. [[http://​www.nba.fi/​fi/​File/​2779/​ensimmaisen-maailmansodan-linnoitteet-ohje-2015.pdf|Ks. Museoviraston ohje Ensimmäisen maailmansodan aikaiset maalinnoitteet]]. ​+Ensimmäisen maailmansodan kohteet ovat muinaismuistolain rauhoittamia ​kiinteitä muinaisjäännöksiä. Toisen maailmansodan kohteet eivät ole kiinteitä ​muinaisjäännöksiä,​ mutta ne tulee ottaa huomioon maankäytön suunnittelussa kohteiden historiallisen merkityksen takia. ​Ks. Museoviraston ohje  ​[[http://​www.nba.fi/​fi/​File/​2779/​ensimmaisen-maailmansodan-linnoitteet-ohje-2015.pdf|Ensimmäisen maailmansodan aikaiset maalinnoitteet]]. ​
 ===== Lähteet ===== ===== Lähteet =====
  
-**Lagerstedt,​ John** 2012. //​Salpalinja,​ sotahistoriallisten kohteiden arkeologinen inventointi 2009-2012//​. ​Museovirasto+**Lagerstedt,​ John** 2012. //​Salpalinja,​ sotahistoriallisten kohteiden arkeologinen inventointi 20092012//​. ​Tutkimusraportti Museoviraston arkistossa
-**Lagerstedt,​ John** ​2014a. //Helsinki, Ensimmäisen maailmansodan linnoitusvyöhykeInventointiselvitys//. Museovirasto,​ arkeologiset kenttäpalvelut+**Lagerstedt,​ John** ​2014. //Viaporin maarintamaRetkiopas ensimmäisen maailmansodan linnoitteille//. Helsingin kaupunginmuseo.  
-**Lagerstedt,​ John** ​2014b. //Viaporin maarintama. Retkiopas ensimmäisen ​maailmansodan ​linnoitteille//. Helsingin kaupunginmuseo +**Lagerstedt,​ John  & Laulumaa, Vesa** 2014. //Helsinki, Ensimmäisen ​maailmansodan ​linnoitusvyöhyke. Inventointiselvitys//.  ​Museovirasto,​ arkeologiset kenttäpalvelut. Tutkimusraportti Museoviraston arkistossa.
 ===== Muu kirjallisuus ===== ===== Muu kirjallisuus =====
  
Rivi 41: Rivi 40:
 **Adel, Vadim** 2009. I maailmansodan aikaisten linnoitusten inventointi Tampereen Pispalassa. //​Pirkanmaan alta: arkeologisia tutkimuksia//​ 10 (2009): 70–80. **Adel, Vadim** 2009. I maailmansodan aikaisten linnoitusten inventointi Tampereen Pispalassa. //​Pirkanmaan alta: arkeologisia tutkimuksia//​ 10 (2009): 70–80.
 **Arimo, R.** 1981. //Suomen linnoittamisen historia// 1918–1944. Helsinki. **Arimo, R.** 1981. //Suomen linnoittamisen historia// 1918–1944. Helsinki.
-**Bartoshevitsh,​ J.V.Stanijevitsh,​ V. B. & Jakovlev, V. V.** 1917. //Polevaja fortifikacija//​. Pietari.+**Bartoshevitsh,​ J.V. Stanijevitsh,​ V. B. & Jakovlev, V. V.** 1917. //Polevaja fortifikacija//​. Pietari.
 **Haapala, Pertti & Hoppu, Tuomas** (toim.) 2009. //​Sisällissodan pikkujättiläinen//​. Helsinki. **Haapala, Pertti & Hoppu, Tuomas** (toim.) 2009. //​Sisällissodan pikkujättiläinen//​. Helsinki.
-**Laaksonen,​ Lasse** 1980. //​Ensimmäisen maailmansodan aikaiset linnoitukset Helsingissä//​. Museoviraston rakennushistorian osasto, julkaisu 9, 2/79. Helsinki: ​Museovirasto.+**Laaksonen,​ Lasse** 1980. //​Ensimmäisen maailmansodan aikaiset linnoitukset Helsingissä//​. Museoviraston rakennushistorian osasto, julkaisu 9, 2/79. Museovirasto, Helsinki.
 **Lagerstedt,​ John** 2008. //​Ensimmäisen maailmansodan aikaiset maalinnoitteet Suomessa. Sotilaskäytöstä suojelukohteiksi//​. Pro gradu‐tutkielma. Helsingin yliopisto. **Lagerstedt,​ John** 2008. //​Ensimmäisen maailmansodan aikaiset maalinnoitteet Suomessa. Sotilaskäytöstä suojelukohteiksi//​. Pro gradu‐tutkielma. Helsingin yliopisto.
-**Löfgren, Kaj-Erik** 1974. Helsingin maa- ja merilinnoitus. //​Sotahistoriallinen seura ja Sotamuseo, Vuosikirja//​ VIII. Helsinki: Sotahistoriallinen seura, 67–102.+**Löfgren, Kaj-Erik** 1974. Helsingin maa- ja merilinnoitus. //​Sotahistoriallinen seura ja Sotamuseo, Vuosikirja//​ VIII: 67–102. Helsinki: Sotahistoriallinen seura.
 **Laine, Sirkku** 1996a. //​Ensimmäisen maailmansodan aikainen maalinnoitus Helsingissä//​. Helsingin kaupungin rakennusviraston julkaisuja 1996:3. Helsinki. **Laine, Sirkku** 1996a. //​Ensimmäisen maailmansodan aikainen maalinnoitus Helsingissä//​. Helsingin kaupungin rakennusviraston julkaisuja 1996:3. Helsinki.
-**Laine, Sirkku** 1996b. //​Ensimmäisen maailmansodan aikainen maalinnoitus Helsingissä//​. Hoito-ohje. Helsingin kaupungin rakennusviraston julkaisuja 1996:4. Helsinki.+**Laine, Sirkku** 1996b. //​Ensimmäisen maailmansodan aikainen maalinnoitus Helsingissä//​. Hoito-ohje. Helsingin kaupungin rakennusviraston julkaisuja 1996: 4. Helsinki.
 **Laine, Sirkku** 1998. //​Ensimmäisen maailmansodan aikainen maalinnoitus Espoossa//. Espoon kaupungin tekninen keskus. Espoo. **Laine, Sirkku** 1998. //​Ensimmäisen maailmansodan aikainen maalinnoitus Espoossa//. Espoon kaupungin tekninen keskus. Espoo.
 **Manninen, Markus** 2000. //Viapori. Maalinnoitus ensimmäisessä maailmansodassa 1914–1918//​. Sotamuseo. **Manninen, Markus** 2000. //Viapori. Maalinnoitus ensimmäisessä maailmansodassa 1914–1918//​. Sotamuseo.
wiki/yhdyshauta.txt · Viimeksi muutettu: 2019/02/07 19:21 / Helena Ranta