Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


wiki:yhdyshauta

Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

Both sides previous revision Edellinen revisio
Seuraava revisio
Edellinen revisio
wiki:yhdyshauta [2016/11/12 20:00]
Helena Ranta [Lähteet]
wiki:yhdyshauta [2019/02/07 19:21] (nykyinen)
Helena Ranta [Määritelmä]
Rivi 6: Rivi 6:
  
 ===== Määritelmä ===== ===== Määritelmä =====
 +puolustusaseman torjunta-asemiin selustasta ja miehistösuojista johtava kaivanto
  
-Puolustusaseman torjuntaasemiin selustasta ja miehistösuojista johtava juoksuhauta. ​ 
  
 ===== Kuvaus ===== ===== Kuvaus =====
    
-Yhdys- ja taisteluhautoja on joskus vaikea erottaa toisistaan. ​Päänsääntöisesti ​yhdyshaudat ​kuitenkin ​johtavat torjuntasuunnasta selustaan poispäin hyökkäävästä vihollisesta. Ne voivat olla myös syvempiä kuin taisteluhaudat. Yhdyshaudat ​voivat olla maahan ​kaivettuja, kiveen louhittuja ​tai betonilla ja kivillä ​tuettuja. ((Ks. esim. Lagerstedt 2012: 22; Lagerstedt 2014: 22.))+Yhdys- ja [[wiki:​taisteluhauta|taisteluhautoja]] on joskus vaikea erottaa toisistaan. ​Pääsääntöisesti ​yhdyshaudat ​ovat eri suuntaisia kuin rintama ja johtavat torjuntasuunnasta selustaan poispäin hyökkäävästä vihollisesta. Ne voivat olla myös syvempiä kuin taisteluhaudat. Yhdyshaudat ​on kaivettu ​maahan tai louhittu kiveen. Ne on voitu tukea betonilla ja kivillä.((Ks. esim. Lagerstedt 2012: 22; Lagerstedt ​& Laulumaa ​2014: 19.))
  
 ===== Historia ja käyttö ===== ===== Historia ja käyttö =====
Rivi 29: Rivi 29:
  
  
-Ensimmäisen maailmansodan kohteet ovat kiinteitä muinaisjäännöksiä. Toisen maailmansodan kohteet eivät ​toistaiseksi ​ole muinaisjäännöksiä,​ mutta ne tulee ottaa huomioon maankäytön suunnittelussa kohteiden historiallisen merkityksen takia. [[http://​www.nba.fi/​fi/​File/​2779/​ensimmaisen-maailmansodan-linnoitteet-ohje-2015.pdf|Ks. Museoviraston ohje Ensimmäisen maailmansodan aikaiset maalinnoitteet]]. ​+Ensimmäisen maailmansodan kohteet ovat muinaismuistolain rauhoittamia ​kiinteitä muinaisjäännöksiä. Toisen maailmansodan kohteet eivät ole kiinteitä ​muinaisjäännöksiä,​ mutta ne tulee ottaa huomioon maankäytön suunnittelussa kohteiden historiallisen merkityksen takia. ​Ks. Museoviraston ohje  ​[[http://​www.nba.fi/​fi/​File/​2779/​ensimmaisen-maailmansodan-linnoitteet-ohje-2015.pdf|Ensimmäisen maailmansodan aikaiset maalinnoitteet]]. ​
 ===== Lähteet ===== ===== Lähteet =====
  
-**Lagerstedt,​ John** 2012. //​Salpalinja,​ sotahistoriallisten kohteiden arkeologinen inventointi 2009-2012//​. ​Museovirasto. +**Lagerstedt,​ John** 2012. //​Salpalinja,​ sotahistoriallisten kohteiden arkeologinen inventointi 20092012//​. ​Tutkimusraportti Museoviraston arkistossa.
-**Lagerstedt,​ John** 2014. //Helsinki, Ensimmäisen maailmansodan linnoitusvyöhyke. Inventointiselvitys//​. Museovirasto,​ arkeologiset kenttäpalvelut.+
 **Lagerstedt,​ John** 2014. //Viaporin maarintama. Retkiopas ensimmäisen maailmansodan linnoitteille//​. Helsingin kaupunginmuseo. ​ **Lagerstedt,​ John** 2014. //Viaporin maarintama. Retkiopas ensimmäisen maailmansodan linnoitteille//​. Helsingin kaupunginmuseo. ​
 +**Lagerstedt,​ John  & Laulumaa, Vesa** 2014. //Helsinki, Ensimmäisen maailmansodan linnoitusvyöhyke. Inventointiselvitys//​. ​ Museovirasto,​ arkeologiset kenttäpalvelut. Tutkimusraportti Museoviraston arkistossa.
 ===== Muu kirjallisuus ===== ===== Muu kirjallisuus =====
  
-**Adel, Vadim** 2003. Ensimmäisen maailmansodan aikaisten linnoitusten kartoitus +**Adel, Vadim** 2003. Ensimmäisen maailmansodan aikaisten linnoitusten kartoitus Urjalankylässä. //​Pirkanmaan alta: arkeologisia tutkimuksia//​ 4 (2003): 66–72. 
- Urjalankylässä. //​Pirkanmaan alta: arkeologisia tutkimuksia//​ 4 (2003): 66–72. +**Adel, Vadim** 2009. I maailmansodan aikaisten linnoitusten inventointi Tampereen Pispalassa. //​Pirkanmaan alta: arkeologisia tutkimuksia//​ 10 (2009): 70–80.
-**Adel, Vadim** 2009. I maailmansodan aikaisten linnoitusten inventointi Tampereen +
- Pispalassa. //​Pirkanmaan alta: arkeologisia tutkimuksia//​ 10 (2009): 70–80.+
 **Arimo, R.** 1981. //Suomen linnoittamisen historia// 1918–1944. Helsinki. **Arimo, R.** 1981. //Suomen linnoittamisen historia// 1918–1944. Helsinki.
-**Bartoshevitsh,​ J.V.Stanijevitsh,​ V. B. & Jakovlev, V. V.** 1917. //Polevaja fortifikacija//​. Pietari. +**Bartoshevitsh,​ J.V. Stanijevitsh,​ V. B. & Jakovlev, V. V.** 1917. //Polevaja fortifikacija//​. Pietari
-**Laaksonen,​ Lasse** 1980. //​Ensimmäisen maailmansodan aikaiset linnoitukset Helsingissä//​. +**Haapala, Pertti & Hoppu, Tuomas** (toim.) 2009. //​Sisällissodan pikkujättiläinen//​. Helsinki
- Museoviraston rakennushistorian osasto, julkaisu 9, 2/79. Helsinki: Museovirasto+**Laaksonen,​ Lasse** 1980. //​Ensimmäisen maailmansodan aikaiset linnoitukset Helsingissä//​. Museoviraston rakennushistorian osasto, julkaisu 9, 2/79. Museovirasto, ​Helsinki. 
-**Lagerstedt,​ John** 2008. //​Ensimmäisen maailmansodan aikaiset maalinnoitteet Suomessa. +**Lagerstedt,​ John** 2008. //​Ensimmäisen maailmansodan aikaiset maalinnoitteet Suomessa. Sotilaskäytöstä suojelukohteiksi//​. Pro gradu‐tutkielma. Helsingin yliopisto. 
- Sotilaskäytöstä suojelukohteiksi//​. Pro gradu‐tutkielma. Helsingin yliopisto. +**Löfgren, Kaj-Erik** 1974. Helsingin maa- ja merilinnoitus. //​Sotahistoriallinen seura ja Sotamuseo, Vuosikirja//​ VIII: 67–102. Helsinki: Sotahistoriallinen seura. 
-**Löfgren, Kaj-Erik** 1974. Helsingin maa- ja merilinnoitus. //​Sotahistoriallinen seura ja +**Laine, Sirkku** 1996a. //​Ensimmäisen maailmansodan aikainen maalinnoitus Helsingissä//​. Helsingin kaupungin rakennusviraston julkaisuja 1996:3. Helsinki. 
- Sotamuseo, Vuosikirja//​ VIII. Helsinki: Sotahistoriallinen seura, 67–102+**Laine, Sirkku** 1996b. //​Ensimmäisen maailmansodan aikainen maalinnoitus Helsingissä//​. Hoito-ohje. Helsingin kaupungin rakennusviraston julkaisuja 1996: 4. Helsinki. 
-**Laine, Sirkku** 1996a. //​Ensimmäisen maailmansodan aikainen maalinnoitus Helsingissä//​. +**Laine, Sirkku** 1998. //​Ensimmäisen maailmansodan aikainen maalinnoitus Espoossa//. Espoon kaupungin tekninen keskus. Espoo. 
- Helsingin kaupungin rakennusviraston julkaisuja 1996:3. Helsinki. +**Manninen, Markus** 2000. //Viapori. Maalinnoitus ensimmäisessä maailmansodassa 1914–1918//​. Sotamuseo.
-**Laine, Sirkku** 1996b. //​Ensimmäisen maailmansodan aikainen maalinnoitus Helsingissä//​. +
- Hoito-ohje. Helsingin kaupungin rakennusviraston julkaisuja 1996:4. Helsinki. +
-**Laine, Sirkku** 1998. //​Ensimmäisen maailmansodan aikainen maalinnoitus Espoossa//. +
- Espoon kaupungin tekninen keskus. Espoo. +
-**Manninen, Markus** 2000. //Viapori. Maalinnoitus ensimmäisessä maailmansodassa 1914– +
-1918//. Sotamuseo+
-**//​Sisällissodan pikkujättiläinen//​** 2009. Toim. Pertti Haapala, Tuomas Hoppu. Helsinki.+
 **Takala, Hannu** 1998. //Taistelu Lahdesta 1918//. Lahden kaupungin historiallinen museo. ​ **Takala, Hannu** 1998. //Taistelu Lahdesta 1918//. Lahden kaupungin historiallinen museo. ​
  
 ===== Viitteet ===== ===== Viitteet =====
 ~~DISCUSSION~~ ~~DISCUSSION~~
wiki/yhdyshauta.1478973633.txt.gz · Viimeksi muutettu: 2016/11/12 20:00 / Helena Ranta