Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


wiki:hiilenpolttopaikka

Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

Both sides previous revision Edellinen revisio
Seuraava revisio
Edellinen revisio
wiki:hiilenpolttopaikka [2017/05/11 13:11]
Helena Ranta [Lähteet]
wiki:hiilenpolttopaikka [2022/06/07 09:48] (nykyinen)
Veli-Pekka Suhonen [Suojelustatus]
Rivi 3: Rivi 3:
 {{:​wiki:​hiilenpolttopaikka_teijo_lankkerinnummi.jpg?​450|}} {{:​wiki:​hiilenpolttopaikka_teijo_lankkerinnummi.jpg?​450|}}
 ===== Määritelmä ===== ===== Määritelmä =====
-Aluejossa on valmistettu puuhiiltä joko hiilimiilussa tai -uunissa+aluejolta löytyvät jäännökset viittaavat puuhiilen valmistamiseen
 ===== Kuvaus ===== ===== Kuvaus =====
  
-Hiilenpolttopaikka muodostuu yleensä yhdestä tai useammasta hiilimiilusta ja niiden polttamisen yhteyteen vaaditusta, hyvin kevyestä infrastruktuurista. Yleisimmin hiilenpolttopaikat sijaitsevat kuivassa kangasmetsässä. Miilujen purkamisen myötä alueelta voi löytää runsaasti hiiltä pintamaasta miilujen läheisyydestä ilman merkkejä palokerroksista. Miilujen lähistöllä on usein vedenottokuoppa sammutusveden hankkimiseksi,​ joskin vesi on voitu nostaa myös suoraan läheisestä ojasta tai muusta vesistöstä. ​+Hiilenpolttopaikka muodostuu yleensä yhdestä tai useammasta ​[[wiki:​hiilimiilu|hiilimiilusta]] ja niiden polttamisen yhteyteen vaaditusta, hyvin kevyestä infrastruktuurista. Yleisimmin hiilenpolttopaikat sijaitsevat kuivassa kangasmetsässä. Miilujen purkamisen myötä alueelta voi löytää runsaasti hiiltä pintamaasta miilujen läheisyydestä ilman merkkejä palokerroksista. Miilujen lähistöllä on usein vedenottokuoppa sammutusveden hankkimiseksi,​ joskin vesi on voitu nostaa myös suoraan läheisestä ojasta tai muusta vesistöstä. ​
  
 Hiilenpolttopaikalla voi sijaita miilunpolttajien tilapäinen asuinrakennus eli **miilumaja**. Miilumajat ovat usein maavallien ympäröimiä,​ pohjakaavaltaan enemmän tai vähemmän suorakulmaisia,​ kuoppia tai kuopanteita,​ joiden toisessa päässä tai keskellä saattaa olla ryssänuunityyppinen kiviuuni tai muu tulisija. Kuopan vastakkaisessa päässä voi erottua kulkuaukko. Valleja saattaa reunustaa ojat. Miilumajojen tyypeistä, ajoituksesta ja levinneisyydestä ei ole toistaiseksi tehty kokoavaa arkeologista selvitystä. Hiilenpolttopaikalla voi sijaita miilunpolttajien tilapäinen asuinrakennus eli **miilumaja**. Miilumajat ovat usein maavallien ympäröimiä,​ pohjakaavaltaan enemmän tai vähemmän suorakulmaisia,​ kuoppia tai kuopanteita,​ joiden toisessa päässä tai keskellä saattaa olla ryssänuunityyppinen kiviuuni tai muu tulisija. Kuopan vastakkaisessa päässä voi erottua kulkuaukko. Valleja saattaa reunustaa ojat. Miilumajojen tyypeistä, ajoituksesta ja levinneisyydestä ei ole toistaiseksi tehty kokoavaa arkeologista selvitystä.
Rivi 24: Rivi 24:
  
 ===== Suojelustatus ===== ===== Suojelustatus =====
-Vähintään noin sadan vuoden ikäiset (ohjeellinen ikäraja) ​tervahaudat ​ovat muinaismuistolain rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä. Ks. [[http://​www.nba.fi/​fi/​File/​685/​rho-historiallisen-ajan-kii.pdf| Historiallisen ajan kiinteät muinaisjäännökset -julkaisu,​]] sivu 41–42.+Vähintään noin sadan vuoden ikäiset (ohjeellinen ikäraja) ​hiilenpolttopaikat ​ovat muinaismuistolain rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä. ​
 ===== Lähteet ===== ===== Lähteet =====
 **Bergström,​ Hilding & Wesslén Gösta** 1915. //Om träkolning//​. P.A Norstedt & Söner, Stockholm. **Bergström,​ Hilding & Wesslén Gösta** 1915. //Om träkolning//​. P.A Norstedt & Söner, Stockholm.
wiki/hiilenpolttopaikka.1494497477.txt.gz · Viimeksi muutettu: 2017/05/11 13:11 / Helena Ranta