Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


wiki:kuninkaankartano

Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

Both sides previous revision Edellinen revisio
Seuraava revisio
Edellinen revisio
wiki:kuninkaankartano [2016/12/16 12:23]
Helena Ranta [Kuvaus]
wiki:kuninkaankartano [2019/02/06 10:43] (nykyinen)
Helena Ranta [Määritelmä]
Rivi 7: Rivi 7:
 ===== Määritelmä ===== ===== Määritelmä =====
  
-Kruunun omistama ​kartano ​tai suurtila.  +kruunun omistuksessa ollut kartano
 ===== Kuvaus ===== ===== Kuvaus =====
    
 Useita keskiaikaisia ja uuden ajan alun kuninkaankartanoita (ruots. kungsgård, lat. curia regia) mainitaan historiallisista lähteistä. Kaikkien kartanoiden tarkkaa sijaintipaikkaa ei kuitenkaan tiedetä ja osa näkyy vain välillisesti ajanjakson kirjallisista lähteistä. Toisaalta osa kuninkaankartanonpaikoista on edelleen asuttuja. Useita keskiaikaisia ja uuden ajan alun kuninkaankartanoita (ruots. kungsgård, lat. curia regia) mainitaan historiallisista lähteistä. Kaikkien kartanoiden tarkkaa sijaintipaikkaa ei kuitenkaan tiedetä ja osa näkyy vain välillisesti ajanjakson kirjallisista lähteistä. Toisaalta osa kuninkaankartanonpaikoista on edelleen asuttuja.
  
-Kuninkaankartanot sijoitettiin aina hyvien maa- ja vesikulkureittien yhteyteen. Rakennuspaikan valintaan vaikutti myös kuninkaankartanolle määrätty tehtävä (esim. maanviljely,​ karjakasvattaminen,​ kaupankäynti,​ liikenteen valvonta). Eräiden niemillä ja saarilla sijaitsevien keskiaikaisten kuninkaankartanoiden paikat muistuttavat ajanjakson pikkulinnoja (esim. Pyhtään Tessjö), ja myös puolustusvarustusten (haudat, paaluvarustukset) olemassaolo on siten mahdollista,​ vaikka niitä ei ole vielä tunnistettu arkeologisesti. ​+Kuninkaankartanot sijoitettiin aina hyvien maa- ja vesikulkureittien yhteyteen. Rakennuspaikan valintaan vaikutti myös kuninkaankartanolle määrätty tehtävä (esim. maanviljely,​ karjakasvattaminen,​ kaupankäynti,​ liikenteen valvonta). Eräiden niemillä ja saarilla sijaitsevien keskiaikaisten kuninkaankartanoiden paikat muistuttavat ajanjakson pikkulinnoja (esim. Pyhtään Tessjö). Myös puolustusvarustusten (haudat, paaluvarustukset) olemassaolo on siten mahdollista,​ vaikka niitä ei ole ainakaan ​vielä tunnistettu arkeologisesti. ​
  
-Maastossa autioituneet kuninkaankartanot muistuttavat kohteina [[wiki:​kylänpaikka|maaseudun kyläpaikkoja]] ja rälssin kartanoita. Löydettävissä on yleensä asutukseen viittaavaa kasvillisuutta,​ rakennuksen pohjia, kulmakiviä,​ kivijalkoja,​ [[wiki:​uuni|uuninraunioita]] ja kellareita. Arkeologit ovat toistaiseksi tutkineet tarkemmin vain muutamia kuninkaankartanoita. Perniössä on kaivettu Helgån keskiaikaista ja Näsen 1500-luvun kuninkaankartanon paikkaa ((Haggrén 2015: 444.)). Rakennukset olivat molemmissa kohteissa olleet puisia. Uuden ajan kartanonpaikkaan liittyi kukkulan laella sijaitseva umpipihamainen rakennusryhmä ja suuria kivikellareita.+Maastossa autioituneet kuninkaankartanot muistuttavat kohteina [[wiki:​kylänpaikka|maaseudun kyläpaikkoja]] ja rälssin ​[[wiki:​kartano|kartanoita]]. Löydettävissä on yleensä asutukseen viittaavaa kasvillisuutta, ​[[wiki:​talonpohja|rakennuksen pohjia]], kulmakiviä,​ kivijalkoja,​ [[wiki:​uuni|uuninraunioita]] ja [[wiki:​kellari|kellareita]]. Arkeologit ovat toistaiseksi tutkineet tarkemmin vain muutamia kuninkaankartanoita. Perniössä on kaivettu Helgån keskiaikaista ja Näsen 1500-luvun kuninkaankartanon paikkaa((Haggrén 2015: 444.)). Rakennukset olivat molemmissa kohteissa olleet puisia. Uuden ajan kartanonpaikkaan liittyi kukkulan laella sijaitseva umpipihamainen rakennusryhmä ja suuria kivikellareita. ​
  
-Kuninkaankartanoissa,​ kuten muissakin kartanoissa, ​on otettava huomioon mahdollisuus, että niiden perustamisen yhteydessä ​on autioitunut ympäristössä olevia tiloja((ks. esim. Haggrén 2016)).+Huomionarvoista ​on se, että kuninkaankartanoiden perustaminen ​on autioitunut ympäristössä olevia tiloja((ks. esim. Haggrén 2016)).
  
  
Rivi 41: Rivi 40:
 ===== Suojelustatus ===== ===== Suojelustatus =====
  
-[[http://​www.nba.fi/​fi/​File/​685/rho-historiallisen-ajan-kii.pdf|KsHistoriallisen ajan kiinteät muinaisjäännökset -julkaisu]]. +Autioituneet kuninkaankartanon paikat ovat muinaismuistolain rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä. Edelleen käytössä olevat rakennetut kartanonpaikat ovat kiinteitä muinaisjäännöksiä,​ mikäli: 
 +1. paikalta tunnetaan ennestään kiinteitä muinaisjäännöksiä,​ 
 +2. inventoinneissa tehdään havaintoja uusista kiinteistä muinaisjäännöksistä tai  
 +3. on erityisen vahvat perusteet olettaa, että paikalla on kiinteitä muinaisjäännöksiä (esim. rautakautinen kohde läheisyydessä). 
 +Ks. Museoviraston ohje: [[http://​www.nba.fi/​fi/​File/​2722/maaseudun-hist-asuinpaikkojen-inventointi-ohje.pdf|Maaseudun ​ historiallisten asuinpaikkojen inventointi,​ ohje 2015 (5.5.2015)]], sivu 6.
  
 ===== Lähteet ===== ===== Lähteet =====
- 
  
 **Aliforsti,​ Kari** 1989. //Kaksi varsinaisuomalaista kartanolääniä – Suuntaviivoja varhaiskeskiaikaisen kartanohallinnon tutkimukseen//​. Turun historiallinen arkisto. **Aliforsti,​ Kari** 1989. //Kaksi varsinaisuomalaista kartanolääniä – Suuntaviivoja varhaiskeskiaikaisen kartanohallinnon tutkimukseen//​. Turun historiallinen arkisto.
-**Andræ, Carl Göran** 1964. Kungsgård. //​Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid//, band IX, Konge, Kyrkorummet. Helsingfors. +**Andræ, Carl Göran** 1964. Kungsgård. ​Julkaisussa  ​//​Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid//, band IX, Konge, Kyrkorummet. Helsingfors. 
-**Haggrén, Georg** 2015. Asuinpaikat ja asumukset. //​Muinaisuutemme jäljetSuomen esi- ja varhaishistoria ​kivikaudelta keskiajalle//​. ​Helsinki+**Haggrén, Georg** 2015. Asuinpaikat ja asumukset. ​Julkaisussa Haggrén Georg & Halinen, Petri & Lavento, Mika & Raninen, Sami & Wessman, Anna: //​Muinaisuutemme jäljetSuomen esi- ja varhaishistoriaa ​kivikaudelta keskiajalle//​: 420–471Gaudeamus
-**Haggrén, Georg** 2016. The context of the desertation of Mankby. King Gustaf Vasa and his network of royal demesnes. //Mankbya deserted medieval village on the coast of southern Finland 2016//. Edit. Janne Harjula, Maija Helamaa, Janne Haarala & Visa Immonen. Archaeologia ​medii aevi Finlandiae XXII. Mustasaari.+**Haggrén, Georg** 2016. The context of the desertation of Mankby. King Gustaf Vasa and his network of royal demesnes. ​Julkaisussa Harjula, Janne & Helamaa, Maija & Haarala, Janne & Immonen, Visa (toim.) ​//​Mankby ​– a deserted medieval village on the coast of southern Finland 2016//. Archaeologia ​Medii Aevi Finlandiae XXII. Mustasaari.
 **Lovén, Christian** 1996. //Medeltida borgar och befästningar i det medeltida Sverige//. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Handlingar. Antigveriska serien 40. Motala. **Lovén, Christian** 1996. //Medeltida borgar och befästningar i det medeltida Sverige//. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Handlingar. Antigveriska serien 40. Motala.
-**Salminen, Timo** 1990. //​Kuninkaankartanot Suomessa n. v. 1050–1560//​. Helsingin ​yliopiston ​Suomen ​historian pro gradu.+**Salminen, Timo** 1990. //​Kuninkaankartanot Suomessa n. v. 1050–1560//​. ​Pro gradu -tutkielma, ​Helsingin ​yliopisto, ​Suomen ​historia.
  
  
 ===== Muu kirjallisuus ===== ===== Muu kirjallisuus =====
 +**Nurminen, Hanna** (toim.) 2008. //Saaren kartano Mynämäellä//​. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1182, Tieto, Koneen Säätiö, Porvoo.
  
 ===== Viitteet ===== ===== Viitteet =====
  
 ~~DISCUSSION~~ ~~DISCUSSION~~
wiki/kuninkaankartano.1481883782.txt.gz · Viimeksi muutettu: 2016/12/16 12:23 / Helena Ranta