Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


wiki:louhos

Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

Both sides previous revision Edellinen revisio
Seuraava revisio
Edellinen revisio
wiki:louhos [2017/05/24 14:09]
Helena Ranta [Ajoitus]
wiki:louhos [2019/03/05 13:09] (nykyinen)
Helena Ranta
Rivi 6: Rivi 6:
 ===== Määritelmä ===== ===== Määritelmä =====
  
-Kiviraaka-aineiden hankintapaikka((Tieteen termipankki 28.06.2016: Arkeologia:​louhos. http://​www.tieteentermipankki.fi/​wiki/​Arkeologia:​louhos.))  +maanpäällinen paikka, josta louhitaan kiviraaka-ainetta
 ===== Kuvaus ===== ===== Kuvaus =====
  
Rivi 24: Rivi 23:
 **Rakennuskivilouhos** ​ **Rakennuskivilouhos** ​
  
-Vanhimmat kivilouhokset liittyvät [[wiki:​keskiaikainen-linna|keskiaikaisten linnojen]], [[wiki:​kirkko|kivikirkkojen]] ja [[wiki:​kellari|kellareiden]] rakentamiseen. Kivet hankkittiin mahdollisimman läheltä rakennuskohdetta,​ mutta toisinaan pitkienkin matkojen takaa, jolloin louhokset sijoitettiin vesireittien varsille. Rakennuskivien toimittaminen kuului talonpoikien verorasituksiin. Rakennuskiveä tarvittiin 1700-luvun puolivälissä valtavia määriä linnoitustyömaille. Seuraavalla vuosikymmenellä kiviä kului mm. palaneiden puukaupunkien, ​Turkun, Vaasan ja Helsingin jälleenrakentamiseen sekä maaseudun kivinavetoiden pystyttämiseen.((Niukkanen 2009: 46))+Vanhimmat kivilouhokset liittyvät [[wiki:​keskiaikainen-linna|keskiaikaisten linnojen]], [[wiki:​kirkko|kivikirkkojen]] ja [[wiki:​kellari|kellareiden]] rakentamiseen. Kivet hankkittiin mahdollisimman läheltä rakennuskohdetta,​ mutta toisinaan pitkienkin matkojen takaa, jolloin louhokset sijoitettiin vesireittien varsille. Rakennuskivien toimittaminen kuului talonpoikien verorasituksiin. Rakennuskiveä tarvittiin 1700-luvun puolivälissä valtavia määriä linnoitustyömaille. Seuraavalla vuosikymmenellä kiviä kului mm. palaneiden puukaupunkien, ​Turun, Vaasan ja Helsingin jälleenrakentamiseen sekä maaseudun kivinavetoiden pystyttämiseen.((Niukkanen 2009: 46))
  
 {{:​wiki:​louhos_pyterlahti.jpg?​280 |}}Rakennuskiviä vietiin 1700- ja 1800-luvuilla Pietariin. Nykyaikainen graniittiteollisuus alkoi Suomessa Virolahden Pyterlahdella,​ jossa louhittiin graniittia Pietarin rakennuksia,​ siltoja ja laitureita varten. Pyterlahdessa oli satoja työntekijöitä,​ ja alueella oli majoitustiloja ja satamalaitureita.((Kaukiainen 2016)) {{:​wiki:​louhos_pyterlahti.jpg?​280 |}}Rakennuskiviä vietiin 1700- ja 1800-luvuilla Pietariin. Nykyaikainen graniittiteollisuus alkoi Suomessa Virolahden Pyterlahdella,​ jossa louhittiin graniittia Pietarin rakennuksia,​ siltoja ja laitureita varten. Pyterlahdessa oli satoja työntekijöitä,​ ja alueella oli majoitustiloja ja satamalaitureita.((Kaukiainen 2016))
Rivi 48: Rivi 47:
  
 ===== Ajoitus ===== ===== Ajoitus =====
-Kalkkilouhoksia tunnetaan 1300-luvulta alkaen ​ja varhaisimmat ​ammattimaisen rakennuskiven louhinta- ja hakkuupaikat lienevät sijainneet keskiajalla linnojen ja kirkkojen lähistöllä. Lohja on esimerkki on alueesta, jossa ikimuistoinen rakennusaineen louhinta on kasvanut suurtteollisuudsksi samoilla sijoilla+Kalkkilouhoksia tunnetaan 1300-luvulta alkaen. Varhaisimmat ​ammattimaisen rakennuskiven louhinta- ja hakkuupaikat lienevät sijainneet keskiajalla linnojen ja kirkkojen lähistöllä. ​
  
 ===== Levintä ===== ===== Levintä =====
 Suomen tärkein kalkkikiviesiintymä on Varsinais-Suomen saaristossa Paraisilla, missä sitä on hyödynnetty keskiajalta 2000-luvulle. Huomattavia jo varhain hyödynnettyjä kalkkiesiintymiä on lisäksi etelärannikolla Ahvenanmaalta Porvoon seuduille ja esimerkiksi Lapin Kolarissa. Suomen tärkein kalkkikiviesiintymä on Varsinais-Suomen saaristossa Paraisilla, missä sitä on hyödynnetty keskiajalta 2000-luvulle. Huomattavia jo varhain hyödynnettyjä kalkkiesiintymiä on lisäksi etelärannikolla Ahvenanmaalta Porvoon seuduille ja esimerkiksi Lapin Kolarissa.
  
-Kiviteollisuuden ​eri ole tarvinnut keskittyä samaan tapaan muutamien esiintymien yhteyteen kuin toellisten ​kalkkipolttimoiden. Kivilouhoksia on perustettu keskeisiin rannikon ja sisämaan kaupunkeihin,​ erityisiä graniittilaatuja ​taroaviin ​paikkoihin (Kuru, Vehmaa) ja viennin kannalta otollisille seuduille (Virolahti, Hanko).+Kiviteollisuuden ​ei ole tarvinnut keskittyä samaan tapaan muutamien esiintymien yhteyteen kuin teollisten ​kalkkipolttimoiden. Kivilouhoksia on perustettu keskeisiin rannikon ja sisämaan kaupunkeihin,​ erityisiä graniittilaatuja ​tarjoaviin ​paikkoihin (Kuru, Vehmaa) ja viennin kannalta otollisille seuduille (Virolahti, Hanko).
  
 ===== Suojelustatus ===== ===== Suojelustatus =====
-Teollista aikaa edeltävien (1880-luku) louhosten jäännökset ovat muinaismuistolain rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä. Ks. [[http://​www.nba.fi/​fi/​File/​685/​rho-historiallisen-ajan-kii.pdf|Historiallisen ajan kiinteät muinaisjäännökset -julkaisu]],​ sivu 47.+Teollista aikaa edeltävien (1860-luku) louhosten jäännökset ovat muinaismuistolain rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä. Ks. [[http://​www.nba.fi/​fi/​File/​685/​rho-historiallisen-ajan-kii.pdf|Historiallisen ajan kiinteät muinaisjäännökset -julkaisu]],​ sivu 47.
  
 ===== Lähteet ===== ===== Lähteet =====
Rivi 73: Rivi 72:
 **Kykyri, Marita** 1997b. Historiallisen ajan muinaisjäännösten inventoinnista. //​Muinaistutkija//​ 3/1997: 24–28. ​ **Kykyri, Marita** 1997b. Historiallisen ajan muinaisjäännösten inventoinnista. //​Muinaistutkija//​ 3/1997: 24–28. ​
 **Kykyri, Marita** 2008. //Kotka, Katariinan kivilouhos//​. Tarkastuskertomus Museoviraston arkistossa. **Kykyri, Marita** 2008. //Kotka, Katariinan kivilouhos//​. Tarkastuskertomus Museoviraston arkistossa.
 +**Suomen kartasto** 1910. Suomen maantieteellinen seura.
 +
  
  
wiki/louhos.1495624163.txt.gz · Viimeksi muutettu: 2017/05/24 14:09 / Helena Ranta