Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


wiki:ruumishauta

Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

Both sides previous revision Edellinen revisio
wiki:ruumishauta [2017/05/03 17:04]
Helena Ranta
wiki:ruumishauta [2017/05/03 17:11] (nykyinen)
Helena Ranta
Rivi 59: Rivi 59:
 **Lappalainen,​ Marja** 2007. Punamullan pauloissa. Kivikauden hautatutkimuksen tutkimushistoria Suomessa. //​Muinaistutkija//​ 3/2007: 2–19. **Lappalainen,​ Marja** 2007. Punamullan pauloissa. Kivikauden hautatutkimuksen tutkimushistoria Suomessa. //​Muinaistutkija//​ 3/2007: 2–19.
 **Lehtosalo-Hilander,​ Pirkko-Liisa** 1982. //Luistari I. The Graves//. Suomen Muinaismuistoyhdistyksen Aikakauskirja 82:1. **Lehtosalo-Hilander,​ Pirkko-Liisa** 1982. //Luistari I. The Graves//. Suomen Muinaismuistoyhdistyksen Aikakauskirja 82:1.
-**Lehtosalo-Hilander,​ Pirkko-Liisa** 1984. Keski- ja myöhäisrautakausi. //Suomen historia// 1. Espoo: 250–405.+**Lehtosalo-Hilander,​ Pirkko-Liisa** 1984. Keski- ja myöhäisrautakausi. ​Julkaisussa Laaksonen, Eero & Pärssinen, Erkki & Sillanpää,​ Kari J. (toim.): ​//Suomen historia// 1: 250–405. Weilin+Göös,​ Espoo.
 **Lehtosalo-Hilander,​ Pirkko-Liisa** 2000. //​Kalastajista kauppanaisiin. Euran esihistoria//​. Euran kunta. Vammala. **Lehtosalo-Hilander,​ Pirkko-Liisa** 2000. //​Kalastajista kauppanaisiin. Euran esihistoria//​. Euran kunta. Vammala.
 **Mäntylä,​ Sari** 2005. Kuriositeetteja,​ lahjoja ja suojelumagiaa. Hauta-antimien tulkintaongelmia Halikon Rikalanmäen aineiston valossa. Julkaisussa Immonen, Visa & Haimila, Miikka (toim.): //Mustaa valkoisella. Ystäväkirja arkeologian lehtori Kristiina Korkeakoski-Väisäselle//:​ 134–152. Turun yliopiston arkeologian oppiaine, Vantaa. **Mäntylä,​ Sari** 2005. Kuriositeetteja,​ lahjoja ja suojelumagiaa. Hauta-antimien tulkintaongelmia Halikon Rikalanmäen aineiston valossa. Julkaisussa Immonen, Visa & Haimila, Miikka (toim.): //Mustaa valkoisella. Ystäväkirja arkeologian lehtori Kristiina Korkeakoski-Väisäselle//:​ 134–152. Turun yliopiston arkeologian oppiaine, Vantaa.
-**Mäntylä,​ Sari** 2006. Rikalanmäen ruumiskalmisto – näkökulmia myöhäisrautakauden yhteisöön. Julkaisussa Mäntylä, Sari (toim.): //Miekka – Menneisyys – Maisema//: 36–67. Halikon kunnan kulttuuritoimiSomero.+**Mäntylä,​ Sari** 2006. Rikalanmäen ruumiskalmisto – näkökulmia myöhäisrautakauden yhteisöön. Julkaisussa Mäntylä, Sari (toim.): //Miekka – Menneisyys – Maisema//: 36–67. Halikon kunnan kulttuuritoimiSomero.
 **Mökkönen,​ Teemu** 2013. Stone Setting Filled with Red Ochre from the Keelaharju Site, Northernmost Baltic Sea Region. A Stone Age Grave in the Context of North European Burial Traditions. //​Fennoscandia archaeologica//​ XXX: 13–36. **Mökkönen,​ Teemu** 2013. Stone Setting Filled with Red Ochre from the Keelaharju Site, Northernmost Baltic Sea Region. A Stone Age Grave in the Context of North European Burial Traditions. //​Fennoscandia archaeologica//​ XXX: 13–36.
-**Niukkanen,​ Marianna** 2009. Historiallisen ajan kiinteät muinaisjäännökset. Tunnistaminen ja suojelu. //​Museoviraston rakennushistorian osaston ohjeita ja oppaita// 3, Museovirasto rakennushistorian osasto.+**Niukkanen,​ Marianna** 2009. Historiallisen ajan kiinteät muinaisjäännökset. Tunnistaminen ja suojelu. //​Museoviraston rakennushistorian osaston ohjeita ja oppaita// 3.
 **Paavola, Kirsti** 1998. //Kepeät mullat: kirjallisiin ja esineellisiin lähteisiin perustuva tutkimus Pohjois-Pohjanmaan rannikon kirkkohaudoista//​. Acta Universitatis Ouluensis. Series B, Humaniora, 28. **Paavola, Kirsti** 1998. //Kepeät mullat: kirjallisiin ja esineellisiin lähteisiin perustuva tutkimus Pohjois-Pohjanmaan rannikon kirkkohaudoista//​. Acta Universitatis Ouluensis. Series B, Humaniora, 28.
 **Purhonen, Paula** 1998. //​Kristinuskon saapumisesta Suomeen. Uskontoarkeologinen tutkimus//. Suomen Muinaismuistoyhdistyksen Aikakauskirja 106. **Purhonen, Paula** 1998. //​Kristinuskon saapumisesta Suomeen. Uskontoarkeologinen tutkimus//. Suomen Muinaismuistoyhdistyksen Aikakauskirja 106.
wiki/ruumishauta.txt · Viimeksi muutettu: 2017/05/03 17:11 / Helena Ranta