Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


wiki:taistelupaikka

Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

Both sides previous revision Edellinen revisio
Seuraava revisio
Edellinen revisio
Seuraava revisio Both sides next revision
wiki:taistelupaikka [2017/05/24 13:36]
Veli-Pekka Suhonen [Suojelustatus]
wiki:taistelupaikka [2019/12/27 11:27]
Veli-Pekka Suhonen [Suojelustatus]
Rivi 10: Rivi 10:
 ===== Määritelmä ===== ===== Määritelmä =====
  
 +maa- tai vesialue, jolla taisteluun liittyvät sotatoimet ovat tapahtuneet
  
-Maa- tai vesialue, jolla taisteluun liittyvät sotatoimet ovat tapahtuneet 
  
  
Rivi 22: Rivi 22:
 Kevyiden varustusten kuten [[wiki:​taisteluhauta|kaivantojen]],​ [[wiki:​skanssi|patterien]] ja ampumasuojien lisäksi maa-alueen taistelupaikalla ja sen lähiympäristössä voi sijaita [[wiki:​sotilasleiri|leiripaikkojen]] jäännöksiä sekä joukkohautoja,​ joista kaatuneiden ruumiit on saatettu siirtää myöhemmin muualle. Metalliesineiden kuten ammusten, tykinkuulien sirpaleiden,​ varusteiden osien ja sotilaiden henkilökohtaisten esineiden ja niiden levinneisyyden perusteella voidaan tehdä päätelmiä mm. taistelun kulusta sekä taisteluun osallistuneista joukoista. Monille taistelupaikoille on pystytetty myöhemmin muistomerkki. Kevyiden varustusten kuten [[wiki:​taisteluhauta|kaivantojen]],​ [[wiki:​skanssi|patterien]] ja ampumasuojien lisäksi maa-alueen taistelupaikalla ja sen lähiympäristössä voi sijaita [[wiki:​sotilasleiri|leiripaikkojen]] jäännöksiä sekä joukkohautoja,​ joista kaatuneiden ruumiit on saatettu siirtää myöhemmin muualle. Metalliesineiden kuten ammusten, tykinkuulien sirpaleiden,​ varusteiden osien ja sotilaiden henkilökohtaisten esineiden ja niiden levinneisyyden perusteella voidaan tehdä päätelmiä mm. taistelun kulusta sekä taisteluun osallistuneista joukoista. Monille taistelupaikoille on pystytetty myöhemmin muistomerkki.
    
-{{:​wiki:​ma201301_16.jpg?​300 |}}Myös merialueiden taistelupaikat olivat yleensä taktisesti valittuja. Taistelupaikat olivat usein joko avoimia merialueita tai kapeikkoja, kuten salmia ja niiden lähivesiä. Meritaisteluissa on hyödynnetty myös maa-alueita ja niiden varustuksia sekä puolustuslaitteita. Salmiin on voitu lisäksi upottaa puurakenteisia purjehdusesteitä ja aluksia tai kiinnittää kulkua estäviä kettinkejä. Meritaistelupaikan valintaan ovat vaikuttaneet myös käytössä olleet alus- ja asetyypit sekä meritaistelutaktiikat ja sääolosuhteet. Merialueiden lisäksi myös sisävesillä on käyty sotaa. ​+{{ :​wiki:​ma201301_16.jpg?​300|}}Myös merialueiden taistelupaikat olivat yleensä taktisesti valittuja. Taistelupaikat olivat usein joko avoimia merialueita tai kapeikkoja, kuten salmia ja niiden lähivesiä. Meritaisteluissa on hyödynnetty myös maa-alueita ja niiden varustuksia sekä puolustuslaitteita. Salmiin on voitu lisäksi upottaa puurakenteisia purjehdusesteitä ja aluksia tai kiinnittää kulkua estäviä kettinkejä. Meritaistelupaikan valintaan ovat vaikuttaneet myös käytössä olleet alus- ja asetyypit sekä meritaistelutaktiikat ja sääolosuhteet. Merialueiden lisäksi myös sisävesillä on käyty sotaa. ​
  
 Meritaistelun jäljet katoavat nopeasti meren pinnalta. Kaikki jäännökset eivät ole välttämättä vajonneet juuri taistelupaikan kohdalle meren pohjaan, vaan osa niistä on voinut ajautua kauemmas. Meritaisteluista kertovat pohjassa ja rantavesissä säilyneet alusten ja veneiden [[wiki:​hylky|hylyt]] ja niiden osat ja varusteet, takilan osat, ankkurit, tykit, tykinkuulat sekä erilaiset sotilaskäytössä olleet muut esineet. Taistelupaikoilta löytyy myös henkilökohtaisia esineitä sekä taistelussa hukkuneiden jäännöksiä. Taistelupaikat voivat olla edelleen hautapaikkoja. Meritaisteluissa ei aina menetetty aluksia eikä raskasta aseistusta. Kaikkia tunnettuja meritaisteluja ei ole onnistuttu paikantamaan historiallisten lähteiden pohjalta tai maastosta etsinnöistä huolimatta. ​ Meritaistelun jäljet katoavat nopeasti meren pinnalta. Kaikki jäännökset eivät ole välttämättä vajonneet juuri taistelupaikan kohdalle meren pohjaan, vaan osa niistä on voinut ajautua kauemmas. Meritaisteluista kertovat pohjassa ja rantavesissä säilyneet alusten ja veneiden [[wiki:​hylky|hylyt]] ja niiden osat ja varusteet, takilan osat, ankkurit, tykit, tykinkuulat sekä erilaiset sotilaskäytössä olleet muut esineet. Taistelupaikoilta löytyy myös henkilökohtaisia esineitä sekä taistelussa hukkuneiden jäännöksiä. Taistelupaikat voivat olla edelleen hautapaikkoja. Meritaisteluissa ei aina menetetty aluksia eikä raskasta aseistusta. Kaikkia tunnettuja meritaisteluja ei ole onnistuttu paikantamaan historiallisten lähteiden pohjalta tai maastosta etsinnöistä huolimatta. ​
Rivi 30: Rivi 30:
 ===== Historia ja käyttö ===== ===== Historia ja käyttö =====
  
-Merkittäviä taistelupaikkoja liittyy isovihaan (1713–1721) (esim. Isokyrö Napue), Kustaa III:n sotaan (1788–1790) (esim. Kotka Ruotsinsalmi) ja Suomen sotaan (1808–1809) (esim. Iisalmi Koljonvirta),​ vuoden 1918 sisällissotaan (esim. Tampere) sekä toiseen maailmansotaan (esim. Ilomantsi). Lisäksi tunnetaan mm. nuijasodan (1596–1597) kahakoiden paikkoja. Esihistoriallisia tai keskiaikaisia taistelupaikkoja ei ole toistaiseksi tunnistettu. Tietoja on kuitenkin useiden keskiaikaisten linnojen piirityksistä.+{{ :​wiki:​muistomerkki_oravaisten_tastelutanner.jpg?​300|}}Merkittäviä taistelupaikkoja liittyy isovihaan (1713–1721) (esim. Isokyrö Napue), Kustaa III:n sotaan (1788–1790) (esim. Kotka Ruotsinsalmi) ja Suomen sotaan (1808–1809) (esim. Iisalmi Koljonvirta),​ vuoden 1918 sisällissotaan (esim. Tampere) sekä toiseen maailmansotaan (esim. Ilomantsi). Lisäksi tunnetaan mm. nuijasodan (1596–1597) kahakoiden paikkoja. Esihistoriallisia tai keskiaikaisia taistelupaikkoja ei ole toistaiseksi tunnistettu. Tietoja on kuitenkin useiden keskiaikaisten linnojen piirityksistä.
  
 Kotkan edustalla käyty Ruotsinsalmen toinen meritaistelu (9.–10.7.1790) oli Pohjoismaiden historian suurin meritaistelu laivojen ja miesten lukumäärän mukaan mitattuna. Hangon vesillä käydyn Riilahden taistelun (27.7.1714) sijaintipaikkaa ei ole varmuudella pystytty määrittämään historiallisista lähteistä ja maastosta((Mäkinen 2014: 24)).  Kotkan edustalla käyty Ruotsinsalmen toinen meritaistelu (9.–10.7.1790) oli Pohjoismaiden historian suurin meritaistelu laivojen ja miesten lukumäärän mukaan mitattuna. Hangon vesillä käydyn Riilahden taistelun (27.7.1714) sijaintipaikkaa ei ole varmuudella pystytty määrittämään historiallisista lähteistä ja maastosta((Mäkinen 2014: 24)). 
Rivi 46: Rivi 46:
 ===== Suojelustatus ===== ===== Suojelustatus =====
  
-Vuotta ​1918 vanhempiin taisteluihin suoraan liittyvät esineet ja rakenteiden jäännökset ovat muinaismuistolain rauhoittamia. ​Ks.  +Ensimmäisen maailmansodan (sisältää vuoden ​1918 sisällissodan) ja sitä vanhempiin taisteluihin suoraan liittyvät esineet ja rakenteiden jäännökset ovat muinaismuistolain rauhoittamia. ​ 
-[[http://​www.nba.fi/​fi/​File/​685/​rho-historiallisen-ajan-kii.pdf|Historiallisen ajan kiinteät muinaisjäännökset -julkaisu]],​ sivu 90. +
  
  
Rivi 61: Rivi 60:
 **Johnsson, Raoul** 2010. //Kustaa III ja suuri merisota. Taistelut Suomenlahdella 1788–1790.//​ John Nurmisen säätiö. **Johnsson, Raoul** 2010. //Kustaa III ja suuri merisota. Taistelut Suomenlahdella 1788–1790.//​ John Nurmisen säätiö.
 **Lappalainen,​ Jussi** 2011. //Kuninkaan viimeinen kortti. Viipurinlahden ja Ruotsinsalmen meritaistelut 1790//. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. **Lappalainen,​ Jussi** 2011. //Kuninkaan viimeinen kortti. Viipurinlahden ja Ruotsinsalmen meritaistelut 1790//. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
-**Linnako, Ilkka** (toim.) 2014. //Riilahden taistelu 1714//. Atlasart.+**Linnakko, Ilkka** (toim.) 2014. //Riilahden taistelu 1714//. Atlasart.
  
 ===== Viitteet ===== ===== Viitteet =====
 ~~DISCUSSION~~ ~~DISCUSSION~~
wiki/taistelupaikka.txt · Viimeksi muutettu: 2023/01/26 11:25 / Veli-Pekka Suhonen