Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


wiki:tie

Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

Both sides previous revision Edellinen revisio
wiki:tie [2018/10/26 13:43]
Veli-Pekka Suhonen
wiki:tie [2018/10/26 13:44] (nykyinen)
Veli-Pekka Suhonen
Rivi 15: Rivi 15:
 Pääosa historiallisista teistä ja -poluista on edelleen tavalla toisella olemassa. Osa on yleisessä käytössä asfaltti- ja hiekkateinä ja osa taas pelkkiä peltojen ja niittyjen laitojen sekä metsien polkuja. Sarkajaon purkamisen ja tonttimaiden autioitumisen myötä vanhoja teitä ja polkuja on myös raivattu pelloiksi tai ne ovat kasvaneet umpeen käytön päättymisen vuoksi. ​ Pääosa historiallisista teistä ja -poluista on edelleen tavalla toisella olemassa. Osa on yleisessä käytössä asfaltti- ja hiekkateinä ja osa taas pelkkiä peltojen ja niittyjen laitojen sekä metsien polkuja. Sarkajaon purkamisen ja tonttimaiden autioitumisen myötä vanhoja teitä ja polkuja on myös raivattu pelloiksi tai ne ovat kasvaneet umpeen käytön päättymisen vuoksi. ​
  
-{{ :​wiki:​tiereunakiveys_loviisa_segersby.jpg?​250|}}Käytöstä jääneet tiet erottuvat maastossa ympäristöstään kasvillisuuden peittäminä urina tai matalina maa- ja kivipenkkoina,​ joiden päällä kulkee polku ja joiden laidoilla näkyy joskus matalat ojat. Rinteillä kulkevat tiet saattavat erottua keinotekoisina terasseina ja joskus maahan kuluneina urina/​solina (ns. solatiet). Lisäksi kosteikkokohtia on saatettu vahvistaa tuomalla paikalle luonnonkiviä tai puita. Pelloiksi raivatut tiet eivät erotu maastossa mutta saattavat erottua ilmakuvissa peltojen värjäyminä. ​+{{ :​wiki:​tiereunakiveys_loviisa_segersby.jpg?​250|}}Käytöstä jääneet tiet erottuvat maastossa ympäristöstään kasvillisuuden peittäminä urina tai matalina maa- ja kivipenkkoina,​ joiden päällä kulkee polku ja joiden laidoilla näkyy joskus matalat ojat. Rinteillä kulkevat tiet saattavat erottua keinotekoisina terasseina ja joskus ​myös maahan kuluneina urina/​solina (ns. solatiet). Lisäksi kosteikkokohtia on saatettu vahvistaa tuomalla paikalle luonnonkiviä tai puita. Pelloiksi raivatut tiet eivät erotu maastossa mutta saattavat erottua ilmakuvissa peltojen värjäyminä. ​
  
 Teihin liittyviä arkeologisia kohteita voivat [[wiki:​silta|siltojen]] ohella olla esimerkiksi krouvit, majatalot, posti- ja tulliasemat,​ merkkikivet ja eriaikaiset teiden sulkemiseksi ja kontrolloimiseksi rakennetut linnoitteet. Teihin liittyviä arkeologisia kohteita voivat [[wiki:​silta|siltojen]] ohella olla esimerkiksi krouvit, majatalot, posti- ja tulliasemat,​ merkkikivet ja eriaikaiset teiden sulkemiseksi ja kontrolloimiseksi rakennetut linnoitteet.
wiki/tie.txt · Viimeksi muutettu: 2018/10/26 13:44 / Veli-Pekka Suhonen