Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


wiki:tori

Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

Both sides previous revision Edellinen revisio
Seuraava revisio
Edellinen revisio
wiki:tori [2017/05/05 10:06]
Helena Ranta [Lähteet]
wiki:tori [2020/10/19 08:37] (nykyinen)
Helena Ranta [Suojelustatus]
Rivi 8: Rivi 8:
 ===== Kuvaus ===== ===== Kuvaus =====
    
-Keskiajalla kaupungin tori oli yksinkertaisimmillaan pelkkä pääkadun levennys. Kahden [[wiki:​tie|maantien]] tai [[wiki:​katu|kadun]] haarautumiskohtaan saattoi muodostua kolmiomainen toriaukio ja kahden pitkittäisen ​ kadun väliin puolestaan suorakaiteen muotoinen aukio. Tori saattoi sijaita [[wiki:​kirkko|kirkon]],​ [[wiki:​keskiaikainen-linna|linnan]],​ [[wiki:​satama|sataman]] tai [[wiki:​kaupunki|kaupungin]] portin luona tai keskellä asemakaava-aluetta.((Niukkanen et al. 2014: 45))+Keskiajalla kaupungin tori oli yksinkertaisimmillaan pelkkä pääkadun levennys. Kahden [[wiki:​tie|maantien]] tai [[wiki:​katu|kadun]] haarautumiskohtaan saattoi muodostua kolmiomainen toriaukio ja kahden pitkittäisen ​ kadun väliin puolestaan suorakaiteen muotoinen aukio. Tori saattoi sijaita [[wiki:​kirkko|kirkon]],​ [[wiki:​keskiaikainen-linna|linnan]],​ [[wiki:​satama|sataman]] tai [[wiki:historiallinen-kaupunki|kaupungin]] portin luona tai keskellä asemakaava-aluetta.((Niukkanen et al. 2014: 45))
  
 Ruutuasemakaavaa noudattavassa kaupungissa tori saatettiin muodostaa esimerkiksi jättämällä osa kahdesta vastakkaisesta korttelista rakentamatta,​ tai se saattoi olla rakentamaton kortteli eli ns. avokulmainen aukio. Muita torimuotoja olivat ns. vajaakulmainen aukio, jossa katuristeyksen yhden korttelin kulma jätettiin aukioksi, sekä neljän eri korttelin kulmasta muodostettu ns. umpikulmainen aukio sekä tällaisen puolikas.((Lilius 1985: 15)) Ruutuasemakaavaa noudattavassa kaupungissa tori saatettiin muodostaa esimerkiksi jättämällä osa kahdesta vastakkaisesta korttelista rakentamatta,​ tai se saattoi olla rakentamaton kortteli eli ns. avokulmainen aukio. Muita torimuotoja olivat ns. vajaakulmainen aukio, jossa katuristeyksen yhden korttelin kulma jätettiin aukioksi, sekä neljän eri korttelin kulmasta muodostettu ns. umpikulmainen aukio sekä tällaisen puolikas.((Lilius 1985: 15))
Rivi 29: Rivi 29:
  
 ===== Suojelustatus ===== ===== Suojelustatus =====
-Vanhoihin toreihin liittyvät kerrostumat ja rakenteet ovat muinaismuistolain rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä. Ne on suojeltu osana ennen 1700-lukua perustettujen kaupunkien säilyneitä kulttuurikerroksia. Ks. [[http://​www.nba.fi/​fi/​File/​685/​hist-ajan-muinaisjaannokset.pdf|Historiallisen ajan kiinteät muinaisjäännökset -julkaisu]],​ sivu 23.+Vanhoihin toreihin liittyvät kerrostumat ja rakenteet ovat muinaismuistolain rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä. Ne on suojeltu osana ennen 1700-lukua perustettujen kaupunkien säilyneitä kulttuurikerroksia.
  
  
wiki/tori.1493967997.txt.gz · Viimeksi muutettu: 2017/05/05 10:06 / Helena Ranta