Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


wiki:valonheitinasema

Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

Both sides previous revision Edellinen revisio
Seuraava revisio
Edellinen revisio
Seuraava revisio Both sides next revision
wiki:valonheitinasema [2016/12/28 09:58]
Veli-Pekka Suhonen [Kuvaus]
wiki:valonheitinasema [2017/06/12 16:49]
Helena Ranta
Rivi 5: Rivi 5:
  
 ====== Valonheitinasema ====== ====== Valonheitinasema ======
 +{{:​wiki:​valonheitinasema_espoo_leppävaara_.jpg?​450|}}
  
 ===== Määritelmä ===== ===== Määritelmä =====
  
-Puolustusaseman etumaaston valaisemiseksi rakennettu linnoituslaite valonlähteineen.+Puolustusaseman etumaaston valaisemiseksi rakennettu linnoituslaite valonlähteineen
  
 ===== Kuvaus ===== ===== Kuvaus =====
Rivi 15: Rivi 15:
 Helsingin maalinnoituksen valonheitinasemat olivat pohjamuodoltaan suorakaiteita,​ ja niiden torjuntasuunnan puoleinen seinä oli voimakkaasti kaareva. Avonaisen aseman syvyys oli vain 0,5–0,6 metriä ja pinta‐ala on yleensä noin neljä neliömetriä. Valonheitintä pidettiin päivisin suojassa taisteluhaudan yhteydessä olevassa komerossa. Asemien tukimateriaalina on käytetty muurattuja kiviä tai betonia. Sivusuojaksi voitiin lisäksi kasata hiekkasäkkejä.((Lagerstedt 2014: 19.)) Helsingin maalinnoituksen valonheitinasemat olivat pohjamuodoltaan suorakaiteita,​ ja niiden torjuntasuunnan puoleinen seinä oli voimakkaasti kaareva. Avonaisen aseman syvyys oli vain 0,5–0,6 metriä ja pinta‐ala on yleensä noin neljä neliömetriä. Valonheitintä pidettiin päivisin suojassa taisteluhaudan yhteydessä olevassa komerossa. Asemien tukimateriaalina on käytetty muurattuja kiviä tai betonia. Sivusuojaksi voitiin lisäksi kasata hiekkasäkkejä.((Lagerstedt 2014: 19.))
  
 +Toisen maailmansodan aikana valonheittimet asennettiin pääasiassa pyörillä varustetuille alustoille. Asemat voitiin kuitenkin asentaa myös suoraan maastoon esim. röykkiömäisiin kivirakenteisiin. ​
  
  
 ===== Historia ja käyttö ===== ===== Historia ja käyttö =====
  
-Ensimmäisen maailmansodan ensi vuosina rakennettiin maa- ja merilinnoituksiin yötaisteluita varten asemia valonheittimille,​ jotka toimivat sähköllä,​ asetyleenillä tai bensiinillä. Sodan loppupuolella käytössä olleet valonheitinmallit eivät enää tarvinneet omia valaisuasemia pienen kokonsa takia.((Lagerstedt 2014: 19.))+Valonheittimien käyttö ilmapuolustuksessa yleistyi ilmasodan kehityttyä ensimmäisen maailmansodan aikana ja varsinkin sen jälkeen. ​Ensimmäisen maailmansodan ensi vuosina rakennettiin maa- ja merilinnoituksiin yötaisteluita varten asemia valonheittimille,​ jotka toimivat sähköllä,​ asetyleenillä tai bensiinillä. Sodan loppupuolella käytössä olleet valonheitinmallit eivät enää tarvinneet omia valaisuasemia pienen kokonsa takia.((Lagerstedt 2014: 19.))
  
 Helsingin merilinnoituksen linnoitusaarille asetettiin pattereiden yötaistelua ja miinoitettujen merialueiden valvontaa varten valonheittimiä. Helsingin merilinnoituksessa on kolmen tyyppisiä valonheitinasemia. Ensimmäisessä mallissa valonheitin nostettiin maan-alaisesta suoja-asemasta hissillä ylös betonitornissa sijaitsevaan valaisuasemaan. Suoja-asema on louhittu kallioon ja valonheitin on suojattu sulkemalla tornin katolla olevat teräsluukut. Toisessa mallissa valonheitin on kuljetettu kiskoja pitkin saaren sisäosissa olevasta suoja-asemasta rannalla sijaitsevaan valaisuasemaan. Kolmannen mallin valonheitinasemassa valonheitin on nostettu hissillä suoja-asemasta ylös radalle, jonka ratapenger on toiminut valaisu-asemana.((Lagerstedt & Saari 2000, Meririntama,​ linnoituslaitteet.)) Helsingin merilinnoituksen linnoitusaarille asetettiin pattereiden yötaistelua ja miinoitettujen merialueiden valvontaa varten valonheittimiä. Helsingin merilinnoituksessa on kolmen tyyppisiä valonheitinasemia. Ensimmäisessä mallissa valonheitin nostettiin maan-alaisesta suoja-asemasta hissillä ylös betonitornissa sijaitsevaan valaisuasemaan. Suoja-asema on louhittu kallioon ja valonheitin on suojattu sulkemalla tornin katolla olevat teräsluukut. Toisessa mallissa valonheitin on kuljetettu kiskoja pitkin saaren sisäosissa olevasta suoja-asemasta rannalla sijaitsevaan valaisuasemaan. Kolmannen mallin valonheitinasemassa valonheitin on nostettu hissillä suoja-asemasta ylös radalle, jonka ratapenger on toiminut valaisu-asemana.((Lagerstedt & Saari 2000, Meririntama,​ linnoituslaitteet.))
 +
 +Toisen maailmansodan aikaiset valonheittimet olivat yleensä asennettu pyörillä varustetuille alustoille. Valonheittimille ja niiden voimakoneille voitiin kuitenkin rakentaa maastoon suojatut valaisuasemat ​
 +
 +===== Ajoitus =====
 +
 +Ensimmäinen maailmansota,​ toinen maailmansota
  
 ===== Levintä ===== ===== Levintä =====
  
-Ensimmäisen maailmansodan aikaiset linnoitus- ja sotatoimialueet.+Ensimmäisen ​ja toisen ​maailmansodan aikaiset linnoitus- ja sotatoimialueet.
  
 ===== Suojelustatus ===== ===== Suojelustatus =====
-Ensimmäisen maailmansodan kohteet ovat kiinteitä muinaisjäännöksiä. [[http://​www.nba.fi/​fi/​File/​2779/​ensimmaisen-maailmansodan-linnoitteet-ohje-2015.pdf|Ks. Museoviraston ohje Ensimmäisen maailmansodan aikaiset maalinnoitteet]]. ​+Ensimmäisen maailmansodan kohteet ovat muinaismuistolain rauhoittamia ​kiinteitä muinaisjäännöksiä. ​Toisen maailmansodan kohteet eivät ole kiinteitä muinaisjäännöksiä,​ mutta ne tulee ottaa huomioon maankäytön suunnittelussa kohteiden historiallisen merkityksen takia. Ks. Museoviraston ohje [[http://​www.nba.fi/​fi/​File/​2779/​ensimmaisen-maailmansodan-linnoitteet-ohje-2015.pdf|Ensimmäisen maailmansodan aikaiset maalinnoitteet]]. ​ 
  
 ===== Lähteet ===== ===== Lähteet =====
  
 **Lagerstedt,​ John & Saari, Markku** 2000. //Kreapost Sveaborg, Helsingin maa- ja merilinnoitus ensimmäisen maailmansodan aikana// http://​www.novision.fi/​viapori/​avaus.htm. **Lagerstedt,​ John & Saari, Markku** 2000. //Kreapost Sveaborg, Helsingin maa- ja merilinnoitus ensimmäisen maailmansodan aikana// http://​www.novision.fi/​viapori/​avaus.htm.
-**Lagerstedt,​ John & Laulumaa, Vesa** 2014. //Helsinki, Ensimmäisen maailmansodan linnoitusvyöhyke. Inventointiselvitys//​. Museovirasto,​ arkeologiset kenttäpalvelut.+**Lagerstedt,​ John & Laulumaa, Vesa** 2014. //Helsinki, Ensimmäisen maailmansodan linnoitusvyöhyke. Inventointiselvitys//​. Museovirasto,​ arkeologiset kenttäpalvelut. Tutkimusraportti Museoviraston arkistossa.
 **Lagerstedt,​ John** 2014. //Viaporin maarintama. Retkiopas ensimmäisen maailmansodan linnoitteille//​. Helsingin kaupunginmuseo. ​ **Lagerstedt,​ John** 2014. //Viaporin maarintama. Retkiopas ensimmäisen maailmansodan linnoitteille//​. Helsingin kaupunginmuseo. ​
  
wiki/valonheitinasema.txt · Viimeksi muutettu: 2020/10/19 11:05 / Helena Ranta