Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Sivupalkki

Arkeologisen kulttuuriperinnön opas

Ajankohtaista
Ohjeet
Seminaarit
Hankekuvaus
Tekijät
Yhteystiedot
Linkit
Artikkelit
Keskustelu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Aihealueet

Työkalut

wiki:paaluvarustus

Tämä on vanha versio dokumentista!
Paaluvarustus

Määritelmä

Pystypaaluista tehty esteaita, ”puumuuri”

Hakuli, palisadi

Kuvaus

Hakuli eli paaluvarustus on pystypaaluista tehty esteaita, jollaisia rakennettiin usein vallihautaan joko vaikeuttamaan vihollisen etenemistä tai tilapäiseksi suoja-aidaksi korvaamaan linnoituksen puuttuvia muurinosia.1) Linnojen ja linnoitusten maan päälliset paaluvarustukset ja muut puurakenteet ovat hävinneet vuosisatojen kuluessa. Ne on paikan käytön päättymisen jälkeen viety muualla rakennusmateriaaliksi tai ne ovat yksinkertaisesti lahonneet. Paaluvarustukset ovat myös voineet palaa linnojen käyttöaikana esimerkiksi sotatapahtoimien yhteydessä.

Paaluvarustusten perustuksena olleet maa- ja kivivallit, kiveykset ja kiviarkut saattavat edelleen erottua linnoissa ja linnoituksissa. Lisäksi rakenteiden sisällä voi olla paalujen jäännöksiä. Kadonneista paaluvarustuksista voidaan tehdä päätelmiä esimerkiksi vanhojen karttojen ja rakennuspiirustusten avulla. Esimerkiksi Valkealan Utin linnoituksessa on ollut venäläisten karttojen mukaan vallihaudan keskellä paalurivistö.2)

Historia ja käyttö

Paaluvarustuksia rakennettiin muinaislinnoihin, keskiaikaisiin linnoihin ja bastionilinnoituksiin vaikeuttamaan vihollisen etenemistä. Paaluvarustuksiin saattoi liittyä torneja, laitureita, ampumatasoja ja porttirakennelmia.3) Paaluvarustukset korvasivat keskiaikaisissa linnoissa usein kivimuurit; niillä sekä erotettiin linnan osat toisistaan että vahvistettiin ulkovarustuksina olleita vallihautoja. Ks. myös vedenalaiset estevarustukset.

Bastionilinnoituksissa paaluvarustuksia rakennettiin vallihautoihin, rantavyöhykkeille ja porttien edustoille vaikeuttamaan vihollisen etenemistä. Puuesteinä on käytetty myös siirrettäviä espanjalaisia ratsuja.4) Ulkovarustuksissa paalujen väliin saatettiin jo keskiajalla jättää aukkoja, jotta vihollinen ei voisi suojautua niiden taakse puolustajan tulitusta.5)

Ajoitus

Keskiaika–1800-luku.

Levintä

Suomen keskiaikaiset linnat.

Suojelustatus

Paaluvarustukset ovat muinaismuistolain rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä.
Ks. Historiallisen ajan kiinteät muinaisjäännökset -julkaisu, sivut 87 ja 88.

Lähteet

Kauppi, Ulla-Riitta 2011. Eurooppalaista linnoitustaitoa Suomessa. Suomalaiset linnoitukset 1720-luvulta 1850-luvulle. Toim. V.-P. Suhonen. Suomen kirjallisuuden seura, Helsinki.
Lovén, Christian 1996. Medeltida borgar och befästningar i det medeltida Sverige. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Handlingar. Antigveriska serien 40. Motala.
Riismøller, Peter 1981. Palisader. Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid, band 13, Ormer-regnbue. Helsingfors.

Muu kirjallisuus

Viitteet

1) Kaskinen et al. 2011: 48
2) Hakanpää 2008a: 30; Kauppi & Suhonen 2011: 274
3) Alopaeus 1994: 101–104
4) ks. esim. Sinisalo 1986: 11, Hakanpää et al. 2012:18
5) Lovén 1996: 30–31; Riismöller 1981: 86–87
You could leave a comment if you were logged in.
wiki/paaluvarustus.1490978384.txt.gz · Viimeksi muutettu: 2017/03/31 19:39 / Helena Ranta