Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Sivupalkki

artikkelit:kronologia

Kronologia

Arkeologisessa aineistossa on mahdollista erottaa esineiden kuten esimerkiksi saviastioiden ja alueellisten ilmiöiden vertailun perusteella ajallisia ryhmiä, periodeja. Peräkkäiseen aikajärjestykseen sijoitettuna ne muodostavat suhteellisia kronologioita, eli ilmaisevat, onko tarkasteltava kohde vanhempi tai nuorempi kuin jokin toinen. Luonnontieteellisten ajoitusmenetelmien, etenkin radiohiilimenetelmän avulla saadut tarkat ikäykset ovat mahdollistaneet periodien ajoittamisen ja siten myös absoluuttisten eli vuosilukuina ilmaistavien kronologioiden luomisen.1)

Arkeologisten periodien ajoitus vaihtelee paljon eri puolilla Suomea. Tiedot myös tarkentuvat jatkuvasti uusien tutkimustulosten perusteella. Varsinkin neoliittisen kivikauden keramiikkatyylien aikarajat ovat herkkiä muuttumaan tutkimustulosten lisääntymisen ja menetelmien kehityksen myötä.

Arkeologisen kulttuuriperinnön oppaassa käytettävä kronologian perustuu vuonna 2015 ilmestyneeseen Muinaisuutemme jäljet -julkaisuun. Kronologian kehyksenä on yleisesti maailmalla käytössä oleva periodisaatio, jota on muokattu niin, että se vastaa paremmin menneisyyden kulkua Suomen alueella:2)

KIVIKAUSI 8850–1900/1700 eaa.

MESOLIITTINEN KIVIKAUSI 8850–5200 eaa.
Varhaisvaihe 8850–8000 eaa.
Keskivaihe 8000–6800 eaa.
Myöhäisvaihe 6800–5200 eaa.

NEOLIITTINEN KIVIKAUSI 5200–1900/1700 eaa.
Varhaisvaihe 5200–3900 eaa.
Keskivaihe 3900–2800 eaa.
Myöhäisvaihe 2800–2300 eaa.
Päätösvaihe 2300–1900/1700 eaa.

Neoliittisen kivikauden keramiikkatyylit
Vanhempi varhaiskampakeramiikka 5200–4300 eaa.
Säräisniemi 1 -keramiikka 5200–4500/3700 eaa.
Varhainen asbestikeramiikka 4600–3800 eaa.
Nuorempi varhaiskampakeramiikka 4600–4000 eaa.
Jäkärlän keramiikka 4050–3850 eaa.3)
Tyypillinen kampakeramiikka 3900–3400 eaa.
Myöhäiskampakeramiikka 3600–3000 eaa.
Kierikin keramiikka 3600–2900/2700 eaa.
Pöljän keramiikka 3500–2500 eaa.
Pyheensillan keramiikka 3200–2400 eaa.
Nuorakeramiikka 2900–2100 eaa.
Kiukaisten keramiikka 2600–1750 eaa.

PRONSSI- JA VARHAISMETALLIKAUSI 1900/1800/1700 eaa.–500 eaa./300 jaa.

VARHAISMETALLIKAUSI (sisämaa) 1900/1800 eaa.–300 jaa.

PRONSSIKAUSI (rannikko) (1700–500 eaa.)
Kiukaisten kulttuuri 2300–1500 eaa.
Vanhempi pronssikausi 1700–1100 eaa.
Nuorempi pronssikausi 1100–500 eaa.
Esiroomalainen rautakausi 500–1 eaa.
Vanhempi roomalainen rautakausi 1–200 jaa.
Nuorempi roomalainen rautakausi 200–400 jaa.

Pronssi- ja varhaismetallikauden keramiikkatyylit
Tekstiilikeramiikka 1900–100 eaa.
(Rannikon) pronssikauden keramiikka 1500–500 eaa.
Morbyn keramiikka 800 eaa.–300 jaa.
Säräisniemi 2 -keramiikka 1000 eaa.–300 jaa.
Anttilan keramiikka 1000–400 eaa.
Luukonsaaren keramiikka 1000 eaa.–300 jaa.
Kjelmöyn keramiikka 500 eaa.–300 jaa.
Sirnihtan keramiikka 400 eaa.–300 jaa.

RAUTAKAUSI 500 eaa.–1150/1200/1300 jaa.

Varhaisrautakausi 500 eaa.–375/400 jaa.
Esiroomalainen aika 500 eaa.–0/50 jaa.
Vanhempi roomalaisaika 0/50–150/200 jaa.
Nuorempi roomalaisaika 150/200–375/400 jaa.

Keskirautakausi 375/400 jaa. – 800/825 jaa.
Kansainvaellusaika 375/400 – 550/600 jaa.
Merovingiaika 550/600 – 800/825 jaa.

Myöhäisrautakausi 800/825 jaa.–1200/1300 jaa.
Länsi-Suomen viikinkiaika 800/825–1025/1050/1075 jaa.
Karjalan viikinkiaika 800/825–1050/1100 jaa.
Länsi-Suomen ristiretkiaika 1025/1050/1075–1150/1200 jaa.
Savo-Karjalan ristiretkiaika 1050/1100–1300 jaa.

KESKIAIKA 1150/1200/1300–1520 jaa.

Länsi-Suomen keskiaika 1150/1200–1520 jaa.
Itä-Suomen/Karjalan keskiaika 1300–1520 jaa.
Varhaiskeskiaika n. 1100–1300 jaa.
Sydänkeskiaika n. 1300–1400 jaa.
Myöhäiskeskiaika n. 1400–1520 jaa.
Kalmarin unioni 1397–1523 jaa.

UUSI AIKA 1520 jaa.–

Esiteollinen aika 1500-luku–1860-luku

VAASA-AIKA 1523–1617

Pitkä viha 1570–1595
Täyssinän rauha 1595
Nuijasota 1596–1597

SUURVALTA-AIKA 1617–1721

Stolbovan rauha 1617
Suuret kuolonvuodet 1695–1697

VAPAUDEN AIKA JA KUSTAVILAINEN AIKA 1721–1809

Suuri Pohjan sota 1700–1721
Isoviha 1714–1721
Uudenkaupungin rauha 1721
Hattujen sota ja pikkuviha 1741–1743
Turun rauha 1743
Kustaa III:n sota 1788–1790
Värälän rauha 1790

AUTONOMIAN AIKA 1809–1917

Suomen sota 1808–1809
Krimin sota 1854–1855
Teollinen aika noin 1860–
Suuret nälkävuodet 1867–1868

ITSENÄISYYDEN AIKA 1917–

Ensimmäinen maailmansota 1914–1918
Toinen maailmansota 1939–1945
Kylmä sota 1945–1991

Lähteet

Carpelan, Christian 2002. Esihistorian vuosiluvut, ajoitukset ja kronologia. Julkaisussa Grünthal, Riho. (toim.): Ennen muinoin: 18–27. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki.

Carpelan, Christian 2008. Absoluuttinen ja suhteellinen ajoittaminen. Julkaisussa Haggrén, Georg & Halinen, Petri & Lavento, Mika & Raninen, Sami & Wessman, Anna: Muinaisuutemme jäljet. Suomen esi- ja varhaishistoriaa kivikaudelta keskiajalle: 259. Gaudeamus.

Haggrén, Georg & Halinen, Petri & Lavento, Mika & Raninen, Sami & Wessman, Anna 2015 Muinaisuutemme jäljet. Suomen esi- ja varhaishistoriaa kivikaudelta keskiajalle. Gaudeamus.

Kallio, Veikko & Zetterberg, Seppo (toim.) 2003. Suomen historian pikkujättiläinen, WSOY.

Nordqvist, Kerkko 2018. The Stone Age of North-Eastern Europe 5500–1800 calBC: Bridging the gap between the East and the West. Acta Universitatis Ouluensis, B Humaniora 160.

Nordqvist, Kerkko & Mökkönen, Teemu 2017. Periodisation of the Neolithic and radiocarbon chronology of the Early Neolithic and the beginning of the Middle Neolithic in Finland. Documenta Praehistorica XLIV: 78–86.

Nordqvist, Kerkko & Mökkönen, Teemu 2022. Pöljä Ware: Properties, dating and regional variation. Fennoscandia Archaeologica XXXVIII: 29–58.

Pesonen, Petro 2021. Continuity and discontinuity in Early, Middle and Late Neolithic Pottery Types of Eastern Fennoscandia. Reflections from Bayesian chronologies. Unigrafia, Helsinki.

Pesonen, Petro & Oinonen, Markku 2019. The chronology of Jäkärlä Ware – Bayesian interpretation of the old and new radiocarbon dates from Early and Middle Neolithic southwest Finland. Documenta Praehistorica XLVI: 246–267.

1) Carpelan 2002: 18; Carpelan 2008: 259
2) Haggrén et al. 2015: 14
3) Pesonen & Oinonen 2019: 261
artikkelit/kronologia.txt · Viimeksi muutettu: 2022/09/06 13:46 / Helena Ranta