Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Sivupalkki

wiki:lampuotitilaLampuotitila

Määritelmä

asumista ja maanviljelyä varten vuokrattu kokonainen maatila

Kuvaus

Ks. kylänpaikka.

Arkeologisina kohteina talonpoikais- ja lampuotitilat sekä torpat vertautuvat toisiinsa.

Historia ja käyttö

Lampuotitilat olivat kruunun, kirkon tai rälssin vuokralle antamia kokonaisia tiloja peltoineen ja niittyineen. Lampuotilaitos oli jo keskiajalla järjestelmä, jossa itsenäisyytensä menettänyt tila oli liitetty itsenäisen tilan yhteyteen ja sitä viljeli vuokramies eli lampuoti. Kartanoiden työvoimantarve tyydytettiin 1600-luvulle saakka pääosin lampuodeilla. Sen jälkeen lampuodit korvattiin usein torppareilla.

Myös lampuotitilat saattoivat muodostaa samalla tonttimaalla sijaitsevia kyliä kuten Loviisan Tessjön Landboby.

Suomessa 17. heinäkuuta 1918 hyväksytty ns. torpparilaki (135/1918) ulotettiin vuonna 1919 koskemaan myös lampuoteja.1)

Ajoitus

Keskiaika-1900-luku

Levintä

Suomen historiallinen peltoviljelyalue

Suojelustatus

Autioituneet lampuotikylät ja yksinäistilat ovat muinaismuistolain rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä. Kokonaan käytössä olevien lampuotitilojen osalta muinaismuistolakia käytetään tapauskohtaisesti harkiten ja perustellen. Kokonaan käytössä olevat lampuotitilat ovat kiinteitä muinaisjäännöksiä, mikäli:

1. paikalta tunnetaan ennestään kiinteitä muinaisjäännöksiä,
2. inventoinneissa tehdään havaintoja uusista kiinteistä muinaisjäännöksistä tai
3. on erityisen vahvat perusteet olettaa, että paikalla on kiinteitä muinaisjäännöksiä (esim. rautakautinen kohde läheisyydessä).

Ks. Museoviraston ohje:Maaseudun historiallisten asuinpaikkojen inventointi, ohje 2015 (5.5.2015).

Lähteet

Rasila, Viljo 2003. Torpparijärjestelmä. Julkaisussa Rasila, Viljo & Jutikkala, Eino & Mäkelä-Alitalo, Anneli (toim.): Suomen maatalouden historia 1. Perinteisen maatalouden aika: esihistoriasta 1870-luvulle. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 914:1. Helsinki.

Muu kirjallisuus

Viitteet

1) Suomen asetuskokoelma 1918, n:o 135.
You could leave a comment if you were logged in.
wiki/lampuotitila.txt · Viimeksi muutettu: 2020/10/20 18:20 / Helena Ranta