Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Sivupalkki

wiki:paperitehdas


Paperitehdas

Määritelmä

Tuotantolaitos, jossa valmistetaan paperia

Kuvaus

Paperin tai siihen rinnastuvia materiaaleja on valmistettu tuhansia vuosia. Vanhimmat lumppupaperitehtaat sijaitsivat koskien äärellä. Tuotantolaitokset ovat olleet suhteellisen keveitä eikä niistä ole jäänyt paljon merkkejä maastoon. Käytännössä vanhan lumppupaperitehtaan jäännökset eivät sanottavasti eroa vesimyllyn jäännöksistä. Mahdollinen tuotantojäte eli lähinnä paperi on maatunut jo kauan sitten. Varhaista paperiteollisuutta ei Suomessa ole juuri arkeologisesti tutkittu.

Historia ja käyttö

Vanhimpien paperitehtaiden voimanlähteenä oli vesi ja raaka-aineena lumput. Paperitehtaan tamppimyllyllä lumput jauhettiin pieniksi kuiduiksi. Lumppumassasta tehtiin käsin paperiarkkeja. Suomen ensimmäinen paperitehdas perustettiin 1667 Pohjan pitäjän Thomasböleen. Se tuhoutui isonvihan aikana 1710-luvulla. Ensimmäinen merkittävä kaupallinen tehdas oli vuosina 1764–1820 Turun lähellä Aurassa toiminut Järvenojan paperitehdas. Suomen ensimmäinen paperikone asennettiin vuonna 1842 J. C. Frenckellin tehtaalle Tampereelle. Paperikoneiden myötä paperia alettiin valmistaa arkkien sijaan suurille rullille.1)

Paperinvalmistus muuttui varsinaiseksi (suur)teollisuudeksi 1860-luvulle alkaen puuhiokkeen ja selluloosan sekä höyry- ja sähkövoiman myötä2).

Ajoitus

1660-luvulta 2000-luvulle.

Levintä

Vanhimmat tehtaat ovat sijainneet läntisellä Uudellamaalla ja Lounais-Suomessa. Myöhemmin paperitehtaita on ollut eri puolilla Suomea. Sijoittumiseen ovat vaikuttaneet hyvät kuljetusyhteydet ja kuitupuun saatavuus.

Suojelustatus

Teollista aikaa eli 1860-lukua edeltävien paperitehtaiden jäännökset ovat muinaismuistolain rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä.

Lähteet

Annala, Vilho 1950. Tervakosken paperitehtaan historia. Helsinki.
Niukkanen, Marianna 2009. Historiallisen ajan kiinteät muinaisjäännökset, tunnistaminen ja suojelu. Museoviraston rakennushistorian osaston oppaita ja ohjeita 3.
Nykänen, Panu & Paulapuro, Hannu 2005. Telan ympäri – Vuosisata suomalaista paperikone- ja paperinvalmistustekniikkaa. Tekniikan Historian Seura THS ry, Helsinki.

Muu kirjallisuus

Kuisma, Markku 1993. Metsäteollisuuden maa. Suomi, metsät ja kansainvälinen järjestelmä 1620–1920. SHS, Helsinki.

Viitteet

1) Annala 1950
2) Nykänen & Paulapuro 2005
You could leave a comment if you were logged in.
wiki/paperitehdas.txt · Viimeksi muutettu: 2022/09/29 21:34 / Helena Ranta