Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Sivupalkki

wiki:tomtning


Tomtning

Määritelmä

ulko- tai välisaaristossa sijainnut kalastajien kausiasumus, jolle on ominaista kylmämuurattu seinärakenne

Kuvaus

Tomtningit olivat kalastajien käyttämiä sesonkiasumuksia. Kalastajat yöpyivät niissä, koska ulkoluodolta oli niin pitkä matka kylään, ettei sinne voinut soutaa tai purjehtia yöksi.1)

Tomtningille on ominaista pyöreä, puolipyöreä tai suorakulmainen kylmämuuri. Se muodostaa rakenteen seinät. Usein muuri on rakennettu siten, että kallion tai siirtolohkareen pystysuora seinämä muodostaa rakenteen yksi tai kaksi seinää. Usein jossakin kohdassa seinää on kiven pinnassa lämpölaajenemisvaurioita merkkinä tulenpidosta. Seinät rajaavat tasaisen tai hieman kuopalla olevan 2–30 neliömetrin laajuisen maalattian. Tomtningin ulkopuolella saattaa olla avoin tulisija tai kiviuuni.

Kalastuspaikkojen sesonkiasumusten joukossa tomtningit ovat pitkäaikaisempi ja todennäköisesti iäkkäämpi ryhmä jäännöksiä kuin kalatuvat. Tomtningin ja kalatuvan erona ovat seinät, jotka tomtningissa muodostuvat kylmämuurista ja kalatuvassa hirrestä tai laudasta. Kalatuvissa oli yleensä lautalattia, kun taas tomtningeissa oli maalattia. Ero oli liukuva, ja tiedetään käytetyn yksinkertaisia puusta rakennettuja yöpymiskojuja.

Historia ja käyttö

Yksinkertaisissa kalastajien sesonkiasumuksissa yöpymisestä on lähteissä muutama yksittäinen kuvaus 1700- ja 1800-luvuilta. Niiden perusteella voidaan pitää uskottavana sitä, että saarilta löydetyt arkeologiset tomtningit ovat olleet kalastuksessa käytössä sesonkiasumuksina. Ruotsin Västerbottenin ja Norrlannin rannikolla osa tomtningeista on voitu yhdistää hylkeenpyyntiin, mikä ei ole mahdotonta Suomen puolellakaan.

Tomtningit ovat todennäköisesti olleet käytössä viimeistään keskiajalta alkaen. Turunmaan saaristossa on muutamia tomtningeja, jotka vaikuttvata vanhemmilta, sillä ne sijaitsevat korkealla maastossa ja muita kauempana rannasta. Kun kalatupia alettiin rakentaa kalastuspaikkoihin viimeistään 1600-luvulla, tomtningit jäivät marginaalisiksi asumuksiksi. Kalastuskarien käyttö väheni sitä mukaa kun veneitä alettiin varustaa moottoreilla 1910- ja 1920-luvuilla ja tällöin tomtningien käyttö päättyi yksittäisiä tapauksia lukuun ottamatta.

Ajoitus

Viimeistään keskiajalta 1900-luvulle.

Levintä

Tomtningeja on löydetty ulkosaaristosta ja välisaariston selkävesien tuntumasta itäiseltä Suomenlahdelta Ahvenanmaalle ja Perämeren saarille. Eniten niitä on itäisen Suomenlahden ja Merenkurkun saarilla.

Suojelustatus

Vähintään sata vuotta vanhat tomtningit ovat muinaismuistolain rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä.

Lähteet

Tuovinen, Tapani 2001. Ulkosaariston arkeologiaa. Saaristomeren kansallispuiston yhteistoiminta-alueen inventointi 1994–1997. Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja A 122. 2. p. Vantaa.

Muu kirjallisuus

Viitteet

1) Suomessa ja Ruotsissa tomtning, Ahvenanmaalla övernattningsgrund. Termille tomtning ei ole löydetty hyvää suomenkielistä vastinetta.
You could leave a comment if you were logged in.
wiki/tomtning.txt · Viimeksi muutettu: 2022/08/31 15:35 / Helena Ranta