Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Sivupalkki

artikkelit:linnoitussanastoa

Linnoitussanastoa

Laatineet: Ilkka Kaskinen, Varvara Protassova ja Helena Rosen 2010 (Suomalaiset linnoitukset 1720-luvulta 1850-luvulle. Toim. V.-P. Suhonen. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki 2011).

AMPUMA-ALA
ven. Обороняемый сектор (oboron’ájemyj séktor)

Se maastoalue, jota asemassa oleva osasto tai yksittäinen ampuja voi hallita tulellaan.

AMPUMA-AUKKO (= Embrassyyri)
engl. embrasure
ransk. embrassure
ruots. embrassyr, kanonport
saks. Einschnitt, Scharte, Schiesscharte
ven. Амбразура (ambrazúra)

Puolustusmuurissa oleva aukko, josta voidaan ampua joko tykillä tai kiväärillä. Kasemattien ampuma-aukot ovat holvattuja, rintasuojien kattamattomia.

AMPUMALOVI (= Tykkilovi)
Maavallin poikki leikattu kattamaton syvennys, jonka avulla vallin päällä oleva tykkiasema on saatu alemmaksi ja tykin miehistö siten paremmin suojatuksi. Tykkilovi on maavalliin leikattu tykkiaukko.

AMPUMARAKO
engl. crenelle, loophole
ruots. skjutspringa, krenå
ven. Бойница (bojnítsa)

Muurissa oleva 0,2–2 metriä korkea ja alle 0,1 metriä leveä aukko kiväärimiehille, joiden tehtävä oli vastata vallihautojen yms. lähipuolustuksesta. Ampumarako voi olla joko katettu tai avoin. Venäläistä termiä käytetään useimmiten kivääreille tarkoitetusta raosta mutta joskus pelkästään ampuma-aukon synonyyminä.

AMPUMATASO
Rintamuurin tai maavallin suojaama vaakasuora tykkitaso. Ampumataso voi olla joko kokonaan maarakenteinen tai sijaita kasemattoidun varustuksen päällä. Toisinaan rintavarustuksen taakse rakennettiin myös kiväärimiehiä varten korotusosa, ns. jalkamiehentaso tai jalkataso.

BASTIONI (= Vallinsarvi)
engl. bastion
ital. bastione
ransk. bastion
ruots. bastion (vanhempi nimitys bålverk)
saks. Bastion
ven. Бастион (bastión)

Bastionilinnoituksen rakenteellinen perusyksikkö. Säännönmukainen bastioni on takaa avoin viisikulmio, joka työntyy eteen vallihautaan. Bastionin pitkiä, kärjessä eli bastionikulmassa yhtyviä sivuja kutsutaan siiviksi ja lyhyempiä, kurtiinivallin puoleisia sivuja kyljiksi. Bastionin sisälle jäävällä alueella, bastionipihalla sijaitsee usein ruutikellari. Bastionin muoto mahdollisti tulituksen useaan suuntaan, myös pitkin vallihautaa. Jokainen bastioni pystyi tukemaan tulellaan viereisiä linnoituksen osia.

Kaponieerijärjestelmään perustuvissa linnoituksissa bastionin merkitys sivustatulen antajana väheni ja kyljet rakennettiin sen vuoksi yleensä melko lyhyiksi.

BASTIONIKULMA
engl. salient angle
ransk. saillant
ruots. bastionsvinkel
saks. Bastionswinkel
ven. Бастионный угол (bastiónnyj úgol)

Bastionin siipien muodostama kärkikulma, jonka suuruudesta riippuu bastionin kyky kestää tulitusta.

BASTIONI: KYLKI
engl. flank
ransk. flanc
ruots. flank
saks. Flanke
ven. Фланк (flank)

Kyljiksi kutsutaan bastionin lyhyitä sivuja, jotka yhdistävät bastionin kurtiinivalliin. Myös muiden linnoituslaitteiden eteenpäin työntyviä, rintamuuriin tms. lähes kohtisuorasti yhtyviä osia kutsutaan kyljiksi.

BASTIONI: OLKAKULMA
engl. shoulder angle
ruots. skuldervinkel
saks. Schulterwinkel
ven. Плечной угол (plechnój ugol)

Bastionin siiven ja kyljen välinen kulma.

BASTIONI: SELKÄ, SELUSTA, SELUS
engl. gorge
ruots. gorge
saks. Bastion mit offener Kehle
ven. Горжа (gorzha)

Viisisivuisen bastionin takimmainen sisäsivu, joka on tavallisesti avoin. Etymologisesti pikemminkin ”kaula”. Nimitys juontuu glasiisin yli työntyvän linnoituslaitteen ja katvetien yhdyskäytävän kapeudesta ja muodosta. Nyky-venäjässä tarkoitetaan minkä hyvänsä ulostyöntyvän linnoituslaitteen avointa takaosaa.

BASTIONI: SIIPI
engl. face
ransk. face
ruots. fas
saks. Face
ven. Фас (fas)

Bastionin kärjessä yhtyvät kaksi pitkää sivua. Venäjän kielessä tarkoitetaan bastionin ohella yleisemmin linnoituslaitteista tai linnoituksesta ulostyöntyviä osia.

BASTIONILINJA
engl. bastion line
ruots. bastionslinje
ven. Бастионная система (bastiónnaja sistéma)

Useiden bastionirintamien sarja.

BASTIONIPIHA
Bastionin sisäpuolelle jäävä piha tai kenttä, joka voi olla joko avoin tai rakennettu.

BASTIONIRINTAMA (= Polygoni)
engl. front of fortification, polygon
ransk. le front polygonal (kulmiorintama)
ruots. bastionsfront, polygon
ven. Полигон (polygon), бастионный фронт (bastiónnyj front)

Puolustuslinja, jonka eri osat pystyvät tukemaan tulituksellaan toisiaan. Bastionirintamaan kuuluvat bastionin oikea puolikas, kurtiini ja viereisen bastionin vasen puolikas. Jokainen bastioni sisältyy kahteen bastionirintamaan. Bastioninpuolikkaat voivat pitää edessään olevaa maastoa ristitulessa.

Polygoni-nimitystä käytetään myös yksinkertaisesti linnoituksen monikulmiomuodosta.

BONETTI
engl. bonnett
ransk. bonnet (= lakki)
ruots. bonnett
ven. Бонет (bonét)

Muuririntaman ulostyöntyvässä kulmassa kohtaava osittainen korotusosa, joka suojaa toisinaan varustuksen katettuja sisäosia.

Venäläisissä lähteiden mukaan bonetti on tulitustasolta n. 0,45 metriä ylöspäin nostettu ampumaraoilla varustettu taso.

BULEVARDI
ransk. baluarde,boulevard
saks. Bollwerk
ven. Бульвар (bul’vár)

Bulevardi oli alun perin paaluista rakennettu vallin suojavarustus, sittemmin kaupunkien maavalli lisälaitteineen ja lopulta vallin paikalle istutettu puistokatu.

CORPS DE GARDE (= Päävartio, päävahti, vartiorakennus)
Vartiorakennus- tai tupa. Vartiomiesten oleskelutilaksi tarkoitettu rakennus tai rakennuksen osa. Venäjän kielen Кордегардия (kordegárdija) ei ole tavallisesti päävartio, vaan pikemminkin vahtitupa.

DONJONI
engl. donjon, donjon fortress
ruots. donjon; (donjonilinnoitus ruots. donjonfästning)
ven. Донжон (donzhón)

Kasemateilla varustettu, linnan keskellä seisova torni, joka oli puolustajien viimeinen vetäytymispaikka.

Termiä käytettiin bastioni- ja kaponieerilinnoitusten aikakaudella myös erillisistä pyöreistä linnoituksista ja linnakkeista.

EMBRASSYYRI (= Ampuma-aukko)

ESKARPPI
engl. escarp
ransk. escarpe
ruots. eskarp
saks. Escarpe
ven. Эскарп (eskárp)

Päävallin puolustusmuuri, eskarppimuuri, vallihaudan sisempi seinämä. Myös pystysuora kallioleikkaus, joka saatiin aikaan vallihaudan louhinnan yhteydessä bastionirintaman muurien perustaksi.

ESPLANADI (= Linnoitusesplanadi)
ransk. esplanade
ruots. esplanad
ven. Эспланада (esplanáda)

Avoin alue, vapaa ampuma-ala linnoituksen ympärillä. Linnoitusesplanadeille ei saanut rakentaa. Käytännössä näille avoimille paikoille syntyi esikaupunkiasutusta, joka hyökkäyksen uhatessa poltettiin, jotta se ei tarjoaisi suojaa viholliselle. Linnoitusesplanadi-termiä käytettiin myös merilinnoituksista.

GALLERIA
engl. gallery
ital. galleria
ruots. galleri
saks. Galerie
ven. Галлерея (galleréja)

Puolustusgalleria, kiväärigalleria. Varustuksen pituussuuntaan sijoitettu kasematti, jonka toisessa pitkässä seinässä on ampumarakoja vallihautaan tai bastionin pihaan tunkeutuneen vihollisen tulittamiseksi. Linnoituskäytävä vallimuurin seinämässä.

Eräiden lähteiden mukaan yleisnimitys, jonka alle mahtuvat kaikki katetut, pituussuuntaiset tiet/tilat (esim. poternit), eskarppi- ja kontreskarppigalleriat, miinakäytävät, jopa ilmastointikäytävät.

KAPONIEERI (= Kaponnieeri)
engl. caponier
ransk. caponnière
ruots. kaponjär
ven. Капонир (kaponír)

Pieni umpeen rakennettu varustus, joka on tarkoitettu joko vallihaudan tai muun puolustuslinjan lähipuolustukseen ja vallihaudan pyyhkäisemiseen sivutulella vihollisen rynnäkön aikana. Kaponieeri on joko erillinen tai suurempaan varustukseen yhdistetty. Se on tavallisesti kasemattoitu ja siinä voi olla myös ampumataso.

Kaponieeri oli myöhemmin itsenäinen puolustusyksikkö. Kaponieerijärjestelmä alkoi kehittyä 1700-luvun lopulla ja se vakiintui 1800-luvulla. Samalla bastionien merkitys lähi- ja sivustapuolustuksessa väheni.

KASEMATTI
engl. casemate
ital. casamatta
ransk. casemate
ruots. kasematt
saks. Kasematte
ven. Казематы (kazemáty), бои (boí) vanhempi nimitys

Holvattu ja pomminkestävä bastionin tai kaponieerin tila, joka oli lähipuolustukseen tarkoitetun tykin sijoituspaikka. Kasemattia voitiin käyttää myös joko miehistösuojana tai varastona.

KATVETIE
engl. covered way
ransk. chemin couvert
ruots. betäckt väg
saks. Gedeckter weg
ven. Прикрытый путь (prikrýtyj put’)

Vaakasuora taso tykeille ja jalkaväelle. Katvetie on ulkovarustusten vastine bastionien vallikäytäville. Se sijaitsee kontereskarppimuurin päällä. Miehistön suojana on linnoitusluiskan ylin osa.

KAVALJEERI
engl. cavalier
ransk. cavalier
ruots. kavaljer
saks. Kavalier
ven. Кавальер (kavaljér)

Bastionipihassa sijaitseva ja sen sulkeva puolustuslaite. Kavaljeerivalli on bastionia korkeampi ja sitä voidaan pitää joko sisempänä bastionina tai kaksoisbastionina. Myöhemmin kavaljeereiksi kutsuttiin myös muita vallin takana sijaitsevia, korkeita ja ampumisen mahdollistavia apuvarustuksia.

KONTREGARDI
engl. counterguard
ransk. contre-garde
ruots. kontregard
saks. Vorwall
ven. Контр-гард (kontr-gárd)

Bastionisiiven tms. suojaksi rakennettu ulkovarustus, joka on tavallisesti kolmiomainen ja takaa avoin.

KONTRESKARPPI
engl. counterscarp
ransk. contrescarpe, (contre-escarpe)
ruots. kontereskarp
saks. Contrescarpe
ven. Контр-эскарп (kontr-eskárp)

Ulkovarustusten rajana linnoituksen suuntaan oleva muuri, joka on samalla vallihaudan ulkoreuna. Kontreskarppimuurin sisällä voi olla joko kasematteja tai galleria. Kontreskarpin laella on katvetie.

KORVAKE
ven. Орильон (oriljón), ушко (ushkó)
ransk. oreillon

Bastioniin rakennettu ulkonema, jonka suojaan asetettiin sivutulta pitkin vallihautaa ampuva ase.

KRUUNULINNA
engl. crownwork
ruots. kronverk
ven. Крон-верк (kron-verk)

Eteen työnnetty varustus. Keskellä olevasta bastionista lähtee kurtiinimuurit molemmilla puolilla oleviin puolibastioneihin.

KURTIINI
engl. curtain, broken curtain
ransk. courtine
ruots. kurtin, bruten kurtin
saks. Zwischenwall, Kurtinenwall
ven. Куртина (kurtína)

Kahta bastionia yhdistävä välivalli tai muuri. Kurtiini voi olla joko yksinkertainen muuri tai kasemattoitu rakennus. Linnoitusportti on tavallisesti kurtiinissa.

Taitettu kurtiini koostuu kahdesta keskenään kulman muodostavasta osasta. Kurtiini voi olla myös taitettu sisään vedolla kaponieerin kohdalla.

Venäläistä termiä on käytetty myös kahta tornia yms. yhdistävästä muurista.

LINNAKE (= Fortti)
Itsenäinen linnoitus tai erillinen linnoituksen osa.

LINNOITUS
engl. fortress
ruots. fästning
saks. Festung
ven. Крепость (krépost’), Укрепление (ukreplénije)

Puolustusta varten erityisin linnoituslaittein ja -rakentein varustettu maa-alue.

Venäjän kielessä ”krepost” tarkoittaa varsinaista linnoitusta. Lisäksi käsite viittaa usein paitsi konkreettisiin rakenteisiin myös varuskuntaan ja varustukseen. ”Ukreplenije” on yleisemmin linnoitus/linnakerakenne ja terminä vanhentunut.

LINNOITUSALUE, LINNOITUSESPLANADI
Se osa linnoitusta ympäröivää maastoa, jolla omistus- ja etenkin rakentamisoikeudet ovat erityisten lakien ja rajoitusten alaiset, jotta linnoituksen taistelu- ja tulituskyky pysyisi mahdollisimman hyvänä.

LINNOITUSLUISKA, GLASIISI
engl. glacis
ransk. glacis
ruots. glacis
saks. Glacis
ven. Гласис (glasís)

Kivestä ja maasta rakennettu keinotekoinen luiska, joka muodostaa ulkovarustuksen viholliseen päin suunnatun puolen.

LUNETTI (= Lynetti)
ransk. lunette
saks. Lünette
ven. Люнет [lynét]

Tavallisesti linnoituksen uloin erillinen tuliasema, joka rakennettiin suojaamaan raveliinin ja bastionin välistä aukkoa. Useimmiten bastionin muotoinen ulkovarustus päävallin ulkopuolella, linnoitusluiskalla tai sen edustalla. Voi olla joko yksittäinen varustus tai osa tällaisten varustusten sarjaa.

Venäjän kielessä tarkoitetaan lunetilla yhdestä siivestä ja kahdesta kyljestä koostuvaa rakennetta. Tylppäkärkinen lunetti voidaan laskea myös bastioniksi.

MUURILISTA (cordon)
engl. cordon heavy cordon/fine cordon
ruots. murlist, cordon grov cordon/fin cordon
ven. Кордон (kordón)

Suuremmissa linnoituksissa muurit päättyvät usein ylhäällä listaan. Muurilistoja on kahdenlaisia: ”karkea cordon” on paksu ja pyöreäreunainen, ”hieno cordon” on reunaltaan suorasärmäinen.

OLKASUOJA
Ampumahaudan polvekkeisiin syntyvä, hautalinjan etureunasta taaksepäin ulottuva ulkonema, jonka tarkoituksena on ollut estää sekä ampuminen että sirpaleiden lentäminen pitkin suoraa hautaa ja siten suojata ampumahaudan miehistöä vihollisen tunkeutuessa puolustajan asemiin tai ampuessa hautaa esimerkiksi tykistöllä.

PALISADI
engl. palisade
saks. Palisade
ransk. palissade
ruots. palissad
ven. Палисад (palisád)

Hakuli, paaluvarustus. Pystypaaluista tehty esteaita, jollaisia rakennettiin usein vallihautaan joko vaikeuttamaan vihollisen etenemistä tai tilapäiseksi suoja-aidaksi korvaamaan linnoituksen puuttuvia muurinosia.

POLYGONI (= Bastionirintama)

POTERNI
ransk. poterne
ruots. sorti
saks. Poterne
ven. Потерна (potérna), joskus сортия [sortíja]

Kulkuaukko, pieni porttiaukko puolustusmuurissa.

Venäjän kielessä poterna on myös maanalainen käytävä, joka yhdistää eri linnoitusosia toisiinsa. Sortija on (salainen, pieni) sisäänkäynti poterniin. Nimitystä käytetään joskus koko poternista.

PUOLIBASTIONI
engl. half-bastion
ruots. halvbastion
ven. Полубастион (pólubastión)

Tavallisesti bastionilinjan päässä oleva bastioni, jonka valli jatkuu bastionikulmasta (kärjestä) suorana tms. vallina; puolikas bastioni, johon kuuluu yksi siipi, kulma ja kärjestä alkava sivusta.

RAMPPI
ransk. rampe
saks. Wallrampe

Rinne, viettävä ajotie.

RAVELIINI
engl. ravelin
ital. rivellino
ransk. ravelin, demi-lune
ruots. ravelin
saks. Ravelin, Halbmond
ven. Равелин (ravelín)

Bastionijärjestelmässä käytetty, tavallisesti takaa avoin erillinen ulkovarustus, jossa on kaksi teräväkulmaisesti toisiaan vastaan olevaa vallinkylkeä. Raveliini antaa yhteistoiminnassa päävallin kanssa joko ristitulta etumaastoon tai suojaa tulellaan taaempana olevaa päävallia. Raveliini sijaitsee usein kurtiinin edessä linnoitusportin suojana.

REDANTTI, REDANI (= Nuolivarustus)
ransk. redan
ven. Редан (redán); редант (redánt)

Kahden siiven muodostama linnoituslaite. Nuolivarustukseksi (ransk.fleche, ven. стрелка, strélka) kutsutaan yleensä vain pieniä redantteja.

REDUTTI
ransk. redoute
ruots. redutt, fältskans
saks. Redoute, Vorschanze
ven. Редут (redut)

Kaikki suuntaan puolustautumaan ja ampumaan kykenevä pieni linnake, joka on tavallisimmin nelikulmainen, joskus 5-6-kulmainen. Redutissa oli yleensä tykistö- ja jalkaväkiaseistus ja miehistön suojalaitteita.

REDYTTI (= Turvapaikka)
ransk. reduit
ven. Редюит (redyit)

Alun perin varuskunnan viimeinen pakopaikka, myöhemmin yleensä joko suljetun linnoituksen sisäpuolinen varustus tai linnoitettu ydin. Pääpuolustuslinjan takainen turvapaikka, puolustettavissa oleva piste.

RETRANCHEMENT
engl. retrenchment
ransk. retranchement
ruots. retranchement
saks. Innenverschanze
ven. Ретраншамент (retranshamént)

Bastionin taakse rakennettu puolustuslaite, joka mahdollisti puolustuksen jatkaminen sen jälkeen kun bastionirintama oli murtunut.

Venäjän kielessä käsite on yleisluontoisempi; pääpuolustusrintaman/-asemien takainen kokonaisuus

RINTAVARUSTUS (= Rintasuoja, rintamuuri)
engl. parapet
ital. parapetto (= rintavarustus)
ruots. bröstmur, bröstvärn, parapet
saks. Brustwehr, Brustmaner
ven. Бруствер (brustvér), парапет (parapét)

Matala muuri ja sen päällä oleva maavalli tai pelkästään suorasärmäiseksi muotoiltu maavalli, jonka tehtävänä on suojata ampumatason tykkimiehistöä suoralta tulitukselta. Myös ampumahaudan eteen kaivettaessa saadusta maasta luotu matala valli, jonka tarkoituksena on ampujan yläruumiin suojaaminen edestäpäin ammutulta vihollistulelta ja räjähtävien kranaattien sirpaleilta.

Venäjän ”parapét” on ilmeisesti useimmin rintasuojan erikoistapaus; muurimainen osuus, ei valli.

SARVILINNA
engl. hornwork
ruots. hornverk
ven. Рогатая постройка (rogátaja postrójka), Горн-верк (gorn-verk)

Kahdesta kurtiinin yhdistämästä puolibastionista koostuva ulkoneva eteentyönnetty varustus.

SITADELLI
engl. citadel
ital. citadella (= pikkukaupunki)
ruots. citadell
saks. Zitadelle
ven. Цитадель (tsytadél’)

Isommissa linnoituksien sisällä sijaitseva pieni, usein säännöllinen linnake. Sisin varustus, johon varuskunta voi vetäytyä, jos ulommat varustukset joutuvat vihollisen käsiin. Vastaa funktioltaan donjonia.

SYRJÄTULIULOKE
Pitkän kurtiinin keskellä oleva pieni uloke.

SUDENKUOPAT
ven. Волчьи ямы (vólchji jámy)
Kärjestä lyhennetyn ympyräkartion muotoisia kuoppia erityisesti ratsuväen pysäyttämiseksi. Korvasivat mutta toisaalta myös täydensivät valleja ja vallihautoja. Kaivettiin ”kennomaisesti” limittäen riveittäin ja varustettiin usein terävällä paalulla.

TENALJI
engl. tenaille
ransk. tenaille
ruots. tenalji
ven. Теналь (tenal’)

Hautapihti; varustus, jonka muodostaa kaksi kulmittain sijoitettua muuria. Useista peräkkäisistä tenaljeista muodostuu tenaljijärjestelmä, bastionirintaman vastine. Erityisesti bastionijärjestelmän mukaan rakennetussa linnoituksessa päähaudassa, vastapäätä kurtiinia, lähinnä sitä sijaitseva matala ulkovarustus, jonka tehtävänä oli suojata tavallisesti kurtiinin keskustaan sijoitettua linnoituksen porttia, supistaa vihollisen sivusta- ja kaaritulen vaikutusta ja tarjota omille hyökkäysjoukoille suojaa.

TRAVERSSI
engl. traverse
ruots. travers
ransk. traverse
saks. Traverse, Erdaufwurf
ven. Траверс (travérs)

Muuri tai rakennus, joka jakaa puolustuslinjan kahteen toisistaan riippumattomaan osaan. Traversseja on usein ampumatasolla tykkiaukkojen väleissä.

Venäläisissä lähteissä kuvaillaan traverssia nimenomaan vallihaudan jakavana vallina/muurina, joka rajoittaa myös pitkittäistä tulitusta. Käytössä myös hyökkäävän osapuolen ”lähestymishaudoissa”.

TUKIKOHTA

Puolustuslinjaan kuuluva t. puolustusta varten varustettu erillinen maastonkohta.

TYKKIPATTERI,TYKKIASEMA

Tykkiä varten betonista, kivestä, puusta tai maasta rakennettu tai maahan kaivettu tuliasema.

ULKOVARUSTUS
engl. outwork
ransk. enveloppe (ãvalo'p)
ruots. utanverk
ven. Внешние постройки (vnéshnije postrójki)

Linnoituksen päävallin edessä oleva rintama, johon toisinaan laskettiin kuuluvaksi myös vallihauta. Ulkovarustukseen kuuluu kontreskarppi eli vastavallin tukimuuri ja sen päällä oleva katvetie (ampumataso) sekä linnoitusluiska. Etuvarustukseen voidaan lukea myös päävarustuksen ja vallihaudan etupuolella olevat erilliset tuliasemat, raveliinit ja lunetit, joiden tehtävänä oli sekä suojata päävallin heikompia osia että antaa puolustukseen syvyyttä.

VALLI
ven. Вал (val)

Linnoituslaitteen osa, jonka tarkoituksena on antaa linnoituksen taisteluvälineille suojaa hyökkääjän tulta vastaan.

VALLIHAUTA
engl. ditch
ransk. fossé
ruots. vallgrav
saks. Wallgraben
ven. Ров (rov)

Bastionirintaman edessä oleva vaakasuora taso, joka on saatu aikaan kaivamalla, louhimalla ja täyttämällä. Vallihaudat pyrittiin rakentamaan luonnollista maanpintaa alemmaksi. Vallihauta teki mahdolliseksi tehokkaan lähipuolustuksen ulkovarustusten läpi murtautunutta vihollista vastaan.

VALLIKÄYTÄVÄ
engl. terreplein
ruots. vallgång
ven. Валганг (valgáng)

Pääpuolustuslinjan rintasuojan takana sijaitseva tasanne, jolla sijaitsivat mm. tykistöasemat ja kiväärimiesten ampumatasanne. Vastaa ulkovarustusten katvetietä.

VARTIOKÄYTÄVÄ
Pääpuolustuslinjan rintasuojan takana sijaitseva tasanne, jolla sijaitsivat mm. tykistöasemat ja kiväärimiesten ampumatasanne. Vastaa ulkovarustusten katvetietä.

VASTAVIERU (= Kontreskarppi)

VIERU
engl. slope

Linnoitusluiska. Tavallisesti jyrkkä maavalli eskarppimuurin edessä.

Lähteet

Glossarium artis Wörterbuch zur Kunst 1979. Festungen Forteresses Fortresses. München.
Hällström, Olof af 1986. Sveaborg Viapori Suomenlinna. Rungsted Kyst 1986.
Kyi, Cezar 1887. Kratkij uchebnik polevoj fortifikacii, Pietari.
Polovcov, Mihail 1832. Polevaja fortifikacija, Pietari.
Shperk, Venedikt 1946. Fortifikacionnyj slovar’. Moskova.

artikkelit/linnoitussanastoa.txt · Viimeksi muutettu: 2021/05/12 11:39 / Veli-Pekka Suhonen